De behoefte aan nieuwe docenten in het voortgezet onderwijs is groot. Er is zowel een kwalitatief als kwantitatief lerarentekort. Een kernvraag daarbij is: hoe kunnen we meer nieuwe docenten opleiden maar ook behouden voor het onderwijs?Een soepele overgang van opleiding naar inductie is cruciaal. De begeleiding van startende leraren is niet voor niets opgenomen in het landelijk Kwaliteitskader voor Samen Opleiden en Inductie.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In de steek gelaten29 sep

In het archief