Op vrijdag 9 december a.s. van 10.00 tot 11.30 uur is er een eerste online informatiesessie voor de landelijke vakoverleggen en herijkingsgroepen van de vakkennisbases over de voortgang en richting van de nieuwe brede kennisbasis generiek. Willen jullie deze informatiesessie onder de aandacht brengen bij jullie achterban?

Lees verder 

Bron: 10 voorde leraar

Actueel

In het archief

Spelend wijs24 jan