De Onderwijsraad adviseert centrale examinering van startende leraren, als een van de sleutels om de basiskwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Jaap Scheerens en Paul Kirschner kijken nog wat breder naar de lerarenopleidingen.

Lees verder

Bron: Didactief online

Actueel

In het archief

Spelend wijs24 jan