De Onderwijsraad ziet dat ons onderwijs onder druk staat. Zorgen over de beheersing van taal en rekenen, lerarentekorten en toenemende kansenongelijkheid vragen nú onze aandacht, zegt Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad. De nieuwste Sectorrapportages Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 2022 weerspiegelen deze zorgwekkende ontwikkelingen.

Lees verder

Bron: PO-Raad

Actueel

In het archief

Spelend wijs24 jan