Amsterdamse schoolbesturen laten vandaag in Het Parool weten dat de tijdelijke maatregelen om het lerarentekort in de hoofdstad op te vangen structureel worden. "Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen." De AOb reageert furieus.

Lees verder

Bron: AOb

Actueel

In het archief