Afgelopen zomer is SLO in opdracht van het ministerie van OCW gestart met het actualiseren van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Lees verder/aanmelden 

Bron:

Actueel

In het archief