Volgens de OESO heeft Nederland een sterk gedecentraliseerd onderwijsstelsel, met veel beslissingsbevoegdheid op het niveau van de school en de schoolorganisaties. Dat biedt veel mogelijkheden om lokale en regionale vraagstukken aan te pakken daar waar het nodig is. Denk aan onderwijs en zorg, huisvesting en kinderopvang. 

Lees verder

Bron: PO-Raad

Actueel

In het archief