Instroom, inschrijvingen en diploma’s 2022/2023


15 maart 2023

Ten opzichte van vorig studiejaar is de instroom in het hbo dit jaar met 5,4% afgenomen tot 107.715 eerstejaars. Een mogelijke reden voor deze afname is de herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024, welke Nederlandse studenten zou hebben kunnen aangespoord de aanvang van hun studie een jaar uit te stellen. Lichte stijging aanmeldingen pabo 22/23

Lees verder

Bron: VH