Veel minder animo om voor de klas te staan, uitval lerarenopleiding groot


10 mei 2023

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs blijft maar stijgen. Vooral voor de vakken Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels kunnen scholen geen kundige docenten vinden, blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Zo loopt de aanpak van leerachterstanden en het bijspijkeren van taal en rekenen bij kinderen averij op.

Lees verder

Bron: AD