Staat van de Ouder 2023: Ode aan de leraar


11 mei 2023

Volgens ouders is de leraar bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Die zorgt voor de sfeer in de klas en de ruimte om op eigen tempo te ontwikkelen. Met die kwaliteit zit het vooral in het basisonderwijs vaak goed. Bij ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs is echter een dalende trend te zien in de waardering van de onderwijskwaliteit.

Lees verder

Bron: Ouders en onderwijs