Manifest | Houd in Onderwijsregio’s vast aan kwaliteit Samen Opleiden & Professionaliseren


22 mei 2023

De komende maanden gaan de eerste Onderwijsregio’s van start. Hun grootste opdracht is: samen in de regio de schouders zetten onder de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Dat is geen geringe uitdaging. De verworvenheden van meer dan 20 jaar samen werken in Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. 

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren