Reken- en wiskundevaardigheden van veel leerlingen in onderbouw voortgezet onderwijs blijven achter


27 februari 2024

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) heeft nog niet de reken- en wiskundevaardigheden die nodig zijn

Lees verder

Bron: Onderwijsinspectie