Pabo’s niet splitsen maar opleiden over grenzen van het primair onderwijs heen!


15 april 2024

De Landelijke Expertisecentra voor het Jonge Kind (LEJK) en voor de doorgaande lijn van PO naar VO (LEPOVO) willen bijdragen aan een verdere verbetering van het (opleidings) opnderwijs aan 2-14 jarigen

Lees verder 

Bron: Landelijk Expertisecentrum po-vo