Voorjaarsnota: meevaller op onderwijs door minder geboortes – PO/VO


15 april 2024

In de Voorjaarsnota 2024 staat dat zich structureel een meevaller van € 568,5 miljoen voordoet op de leerlingen- en studentenraming (Referentieraming)

Lees verder

Bron: VosAbb