Nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar in het Scenariomodel PO


15 april 2024

Voor een succesvolle aanpak van het personeelstekort in het primair onderwijs is inzicht in de personeelsbehoefte en ontwikkeling van het aantal leerlingen nodig

Lees verder

Bron: arbeidsmarktplatform primair onderwijs