De PO-Raad is tegen het wetsvoorstel om aparte opleidingsroutes voor het jonge of oudere kind mogelijk te maken. De sectororganisatie vindt dat een versmalling van bevoegdheden niet bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs en een betere arbeidsmarkt. Ook de Vereniging Hogescholen, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Lerarencollectief zijn kritisch op het wetsvoorstel.

Lees verder

Bron: PO-Raad

Actueel

In het archief