Het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review kan de aanleiding zijn om binnen het partnerschap Samen Opleiden samen expliciet aandacht te besteden aan het begeleiden van de startende leraar. Sommige partnerschappen zijn al langer bezig met Samen Opleiden en zien dit als een volgende stap.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Actueel

In het archief