Tot 28 april konden samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Uiteindelijk zijn er verdeeld over het land maar liefst 29 aanvragen ingediend, vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Ook zijn een aantal landelijke aanvragen ingediend.

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In de steek gelaten29 sep

In het archief