Stichting het Gehandicapte Kind stelt in samenwerking met het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs subsidie beschikbaar 

Lees verder

Bron: VosAbb

Actueel

In het archief