Op 7 oktober ondertekenen LOBO, het Netwerk Muziekdocenten Pabo, het Netwerk Muziek (koepel van conservatoriumdirecteuren), het Overleg Opleidingen Docent Muziek van de conservatoria (O2DM) en Méér Muziek in de Klas het MuziekopleidersAkkoord. Een groot aantal landelijke partijen tekent mee, waarmee we een breed maatschappelijk draagvlak voor muziekonderwijs creëren. Een essentiële stap in de richting van structureel muziekonderwijs voor álle kinderen op de basisscholen in Nederland! Vanaf nu delen we wekelijks nieuws over de ondertekening. 

Kijk verder

Bron:

Actueel

In het archief