Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met als doel om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken. Naast een gezamenlijke agenda – zie kader onderaan dit bericht – zijn ook per sector doelen gesteld met als algemeen doel het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn en te blijven. 

Lees verder

Bron: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Actueel

In het archief