Kaders en kwaliteitsborging pabo's

'Hier staan we voor'

Over de kwaliteit van het diploma van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs mag geen discussie bestaan, want dit gaat ook over de kwaliteit van de startbekwame leraar basisonderwijs. Alle Lerarenopleidingen Basisonderwijs hanteren daarom gelijke kaders en kwaliteitsborgingssystematieken voor het vaststellen van de eindkwalificaties van de startbekwame leraar. In de onderstaande notitie is te lezen hoe de opleidingen de borging van de kwaliteit vormgeven en welke actuele kaders we hanteren. Het is een dynamische notitie met als doel voeding te geven aan het debat over de kwaliteit van de (startbekwame) leraar basisonderwijs.

Lees verder