Alliantie Divers voor de klas

Werk maken van diversiteit en inclusiviteit

De Alliantie Divers voor de klas is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW, Meestert!, het LOBO – Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs – en de PO-raad, bedoeld om werk te maken van diversiteit en inclusiviteit in het primair onderwijs. Onze plannen strekken zich uit over de periode 2021-2024.

Hoofddoel van ‘Divers voor de klas’ is:

Het vergroten van gender- en culturele diversiteit in het primair onderwijs en het versterken van de inclusieve cultuur in de pabo’s en de schoolorganisaties.

We richten ons op 3 hoofdactiviteiten:

1.  Begeleiden groep pabo’s en scholen in de 4x4 pilot;

2.  Versterken diversiteitsinitiatieven van pabo’s en schoolorganisaties;

3.   Sectorbrede ambitie: iedereen maakt werk van diversiteit!?

Lees verder 

In een divers team werken leraren met verschillende achtergronden en ervaringen samen. Maar hoe werk je als school aan een inclusieve cultuur? En waar moet je beginnen? Om scholen hierbij te ondersteunen is de werkomgeving inclusieve cultuur ontwikkeld. Met behulp van de werkomgeving wordt de huidige situatie in kaart gebracht en krijgen scholen handvatten om te werken aan het duurzaam verbeteren van een inclusieve cultuur. 

Met tips uit de werkomgeving kunnen scholen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een inclusieve cultuur. De werkomgeving bevat drie dimensies: inclusief klimaat, genderdiversiteit en culturele diversiteit. Iedere dimensie bevat een scan waarmee de beginsituatie en de doelen zijn vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt die helpen om aan de slag te gaan, en een werkplan maakt om de acties uit te voeren.

Deze werkomgeving ondersteunt opleidingen om een cultuur te ontwikkelen waarin iedere student en iedere docent zich thuis voelt en het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. Iedereen voelt zich geaccepteerd om wie hij/zij is en afwijkend gedrag, uiterlijk, voorkeuren of expertises worden gewaardeerd.

Werkomgeving

Deze werkomgeving ondersteunt scholen om een cultuur te ontwikkelen waarin iedere (toekomstige) leraar zich thuis voelt en het gevoel heeft dat hij/zij/die erbij hoort. Iedereen voelt zich geaccepteerd om wie hij/zij/die is, en afwijkend gedrag, uiterlijk, voorkeuren of expertises worden gewaardeerd.

Werkomgeving

Meer Meesters? Routes naar diversiteit voor de klas (Mei 2021)

Lees verder