Landelijk Expertise Centrum PO-VO

Samenwerking onderzoek,opleiding en praktijk

Het Landelijk Expertisecentrum PO-VO (LEPOVO) is dé plek om kennis te delen en te ontwikkelen rond doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor acht- tot veertienjarigen. Deze kennis sluit aan bij de praktijk en is verrijkt met recente wetenschappelijke inzichten.