Goed voorbereid naar de Pabo

Toelichting

De site goedvoorbereidnaardepabo.nl is grondig vernieuwd. Met de quickscan ontdekken aanstaande pabo-studenten in één minuut welke toelatingstoetsen zij moeten maken en hoe zij zich erop voorbereiden. Nieuw is dat de site ook informatie over de Wiscat (een reken- en wiskundetoets) bevat. De site is nog meer op maat gemaakt voor aankomende pabo-studenten. Daaraan hebben onder meer studenten en docenten van het mbo en de pabo een belangrijke bijdrage geleverd.