Flexibilisering lerarenopleidingen

Toelichting

In oktober 2020 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen gesloten met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland. 

Meer informatie