Beroepsbeeld Leraar

Jouw beroep, jouw beeld

Er wordt dan ook veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wij zelf

Een sterke beroepsgroep gaat zelf over de inhoud van het beroep. Dat betekent dat we invloed hebben op hoe onze collega’s worden opgeleid, op de praktijk in de klas en op de professionalisering van het vak. Dat kan alleen als we tot een gedeeld beeld en gedeelde standaarden komen. Als je dat niet doet, bepalen anderen dat voor je.

Meer informatie