Academische Pabo

overzicht 2018

Van de vierentwintig hbo-instellingen met een pabo bieden er maar liefst twintig een variant van de academische pabo aan. 

In ‘Volop in beweging’ (VH, 2016) werd geconstateerd dat er in de kern drie onderliggende varianten van deze academische pabo zijn te onderscheiden. Ze verschillen daarbij van opzet, maar delen een aantal wezenskenmerken waardoor zij onmiskenbaar te duiden zijn als academische pabo. Verderop in dit thema treft u het overzicht aan van de Academische Pabo's in Nederland.Het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft een infographic ontwikkeld over de academische pabo. Hierin wordt aangegeven welke pabo welke variant aanbiedt. 

Bekijk de infographic

Verkenning Academische Lerarenopleiding PO/Academische Pabo

Februari 2018 

Pabo’s hebben de laatste jaren veel aan kwaliteit gewonnen, niet alleen inhoudelijk (o.a. de kennisbasis, een ruime plaats voor onderzoek), maar ook wat betreft de praktijkcomponent (samenwerking met het onderwijsveld -Opleiden in de School). Geïnspireerd door onder meer het Finse onderwijsmodel is ook gezocht naar grotere diversiteit in het aanbod van leraren en andere onderwijsmedewerkers in het PO zoals zichtbaar is in ‘academisch opgeleide leraren’, en meer recentelijk in de uitbouw van duale opleidingstrajecten en de nieuwe AD-opleidingen. Deze verkenning zoemt in op de stand van zaken bij de Academische Lerarenopleiding.

Lees het rapport van Paul van Amsterdam

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

Inspireer en laat je inspireren!

Eén van de speerpunten van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs is om leerkrachten te inspireren en om tot inspiratie te kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk om wetenschappelijke kennis en werkwervaringen uit te wisselen. Via de website publiceren wij onze nieuwsbrieven, vertellen BAB-leden hun verhaal uit de praktijk, delen we interessant onderwijsonderzoek en kun je gebruik maken van de handige tool van het NRO: de kennisportal. Ideaal om snel en gemakkelijk (wetenschappelijk) onderzoek te vinden. 

Lees verder • Hogeschool Leiden
 • Universiteit LeidenUniversitaire route Pabo CHE


Academische Pabo Marnix Academie

Academische Pabo Saxion

 • Saxion Hogescholen


Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs De Kempel: Challenge Program 

 • Hogeschool De Kempel
 • Open Universiteit


Academische Pabo Rotterdam

 • Hogeschool Rotterdam
 • Erasmus UniversiteitAcademische Pabo Iselinge Hogeschool

 • Iselinge Hogeschool
 • Open Universiteit

Academische Pabo, Katholieke Pabo Zwolle

 • KPZ
 • Open Universiteit


Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
 • Hogeschool Utrecht
 • Universiteit Utrecht


Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

 • Hanzehogeschool Groningen
 • Stenden Hogeschool
 • NHL
 • Rijksuniversiteit Groningen

Universitaire Pabo van Amsterdam

 • HvA
 • Universiteit van Amsterdam

ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs)

 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Radboud Universiteit 


Academische Pabo

 • De Nieuwste Pabo
 • Open UniversiteitUniversitaire Pabo

 • Windesheim Zwolle
 • Vrije Universiteit Amsterdam


Universitaire Pabo 

Universitarie PaboPabo University

 • Fontys


Academische Pabo