LPNPO Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Introductie

Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO) is een netwerk van ruim 20 samenwerkende nascholingsinstellingen verbonden aan hogescholen.

LPNPO komt volgens een vaste planning om de twee maanden bij elkaar om de kwaliteit en de inhoud van de phbo opleidingen te bespreken. De focus ligt o.a hierbij op de zogenaamde registeropleidingen. Een overzicht van deze post hbo opleidingen is terug te vinden op de website https://www.registeropleidingen.nlKennisnetwerk

​Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige voortgezette professionalisering voor leraren is de kernactiviteit. Zo worden er onder andere gezamenlijk Post HBO-opleidingen ontwikkeld en aangeboden. De opleidingen zijn allemaal door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (CPION) gecertificeerd en voldoen hiermee aan de vastgestelde kwaliteitseisen.

​​Het LPNPO volgt de landelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de scholingsbehoeften bij leerkrachten in het basisonderwijs en voert regelmatig overleg met de bestuurders, leraren en schoolleiders, met brancheorganisaties en het Ministerie van OCW. Tevens wordt nauw samengewerkt met het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) waaraan alle pabo’s uit Nederland deelnemen.


Voorzitter

Sinds 2016 is Ron de Bakker voorzitter van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs. 

Ron de Bakker (1960) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie werkte hij 18 jaar in het bedrijfsleven in verschillende, maar met name marketing- en communicatiefuncties. Sinds 2004 geeft hij leiding aan het Marnix Onderwijscentrum (MOC). Het MOC is de afdeling contractonderwijs van de Marnix Academie, Utrecht.

Als voorzitter van het LPNPO is de focus vooral gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe Phbo opleidingen en het up-to-date houden van bestaande opleidingen direct passend bij de trends in professionalisering van leraren.

Studenten moeten kunnen vertrouwen op constante en hoge kwaliteit als ze kiezen voor een registeropleiding van het LPNPO; daarom zal het borgen van kwaliteit in uitvoering door de verschillende nascholingsinstellingen een belangrijk aandachtspunt zijn.


Dagelijks Bestuur LPNPO / vergaderplanning DB

 • Ron de Bakker, Marnix Onderwijscentrum (voorzitter)
 • Mirjam Vastenholt, Saxion Hogeschool
 • Wim Lindhout, Driestar educatief
 • Henk Verheijde/Silvia van Spronsen, secretariaat

Bekijk hier de vergaderplanning van het DB.

Portefeuillehouders LPNPO

Onder de vlag van LPNPO worden acht registeropleidingen aangeboden. Elke opleiding beschikt over een landelijke portefeuillehouder

 • Coördinator Rekenen, Ron de Bakker, Marnix Onderwijscentrum
 • Coördinator Taal,Jannie Lensen, Hogeschool Windesheim
 • Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren, Mirjam Vastenholt, Saxion Hogeschool
 • Cultuurbegeleider, Laura Staman, Viaa
 • Hoogbegaafdheid, Rob Gertsen, Hogeschool Utrecht
 • Bewegingsonderwijs, Henk Verheijde
 • Jonge kind Specialist, Ron de Bakker, Marnix Onderwijscentrum
 • Vakspecialist Muziek, Nyrée Schipper, Thomas More Hogeschool

LPNPO deelnemers

AvansFrançoise Timmermans
Thomas More HogeschoolNyrée Schipper
CHEEllen Aanen
HanzehogeschoolMark Terpstra en Lisette Schrage
SaxionMirjam Vastenholt
WindesheimJannie Lensen
DriestarWim Lindhout
Haagse Hogeschool
Marnix AcademieRon de Bakker
ViaaLaura Staman
IselingeNiek Zewald
HURob Gertsen en Matthijs Brouwer
KPZAnne Looijenga
HANMarja Huson
FontysArjan van Eeten
De KempelMartine Bouwes
Hogeschool LeidenKim Cober
InhollandKatrien Zuininga en Natasja Kuyvenhoven
Hogeschool iPaboBen Snoeijink
Hogeschool ZeelandRinske Dellebeke
NHL StendenAlexander van der Weide
HvAMariëtte Amsing


Contactadressen

Voor aanvullende gegevens zoals emailadressen wordt u doorverwezen Henk Verheijde en Silvia van Spronsen (zie contact)

Vergaderplanning LPNPO

Hieronder treft u de vergaderplanning aan. Vaste vergaderdag van LPNPO is donderdag. Vaste locatie is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat Utrecht

2019 - 2020

Studiejaar '20-'21

Themaplanning  LPNPO

Tijdens de LPNPO bijeenkomsten organiseren we tevens pitches van de individuele instellingen. Op deze manier bieden we als collega's een kijkje in elkaars keuken; inspirerend en leerzaam! 

Inhoud en thema's van 2019 zijn op terug te vinden op de themaplanning 2019Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Coördinator Taal

Informatiedocument Phbo Coördinator Taal

De studiebelasting bedraagt 300 sbu.

Wervingstekst 

De studiebelasting voor de student bedraagt 300sbu


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Coördinator Rekenen

Informatiedocument Phbo Coördinator Rekenen

De studiebelasting bedraagt 300 sbu.

Wervingstekst

De studiebelasting voor de student bedraagt 


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Jonge Kind Specialist

Informatiedocument Phbo Jonge Kind Specialist

De studiebelasting bedraagt 350 sbu.

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Cultuurbegeleider

Informatiedocument Phbo Cultuurbegeleider

De studiebelasting bedraagt 420 sbu (inclusief ICC)

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Informatiedocument Leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs

De studiebelasting bedraagt 200 sbu per blok. De totale leergang omvat drie blokken. Totaal 600 sbu.


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Informatiedocument Phbo Onderzoekend en Ontwerpend leren

De studiebelasting bedraagt 240 sbu.

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Vakspecialist Muziek

Informatiedocument phbo Vakspecialist Muziek

De studiebelasting bedraagt 200 sbu

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

Informatiedocument phbo Hoogbegaafdheid en Differentiatie

De studiebelasting bedraagt 300 sbu.

Wervingstekst

Contact

Wilt u contact met LPNPO? Heeft u specifieke verzoeken aan voorzitter of secretaris? Bent u op zoek naar aanvullende informatie?  Neemt u dan contact op met Henk Verheijde of Silvia van Spronsen

Contactgegevens

henkverheijde@gmail.com

06 54 69 07 19

silviavanspronsen@gmail.com

06 52 44 38 59