Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Introductie

Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO) is een kennisnetwerk van 20 samenwerkende nascholingsinstellingen verbonden aan hogescholen.

Kennisdeling, professionalisering en het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige voortgezette professionalisering voor leraren is de kernactiviteit. Zo worden er onder andere gezamenlijk Post Hbo-opleidingen ontwikkeld en aangeboden. 

Het LPNPO volgt de landelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de scholingsbehoeften bij leerkrachten in het basisonderwijs en voert regelmatig overleg met de bestuurders, leraren en schoolleiders, met brancheorganisaties en het ministerie van OCW. Tevens wordt samengewerkt met het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) waaraan alle pabo’s uit Nederland deelnemen.

Kerntaken

De drie kerntaken van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs zijn:

 • Kennisdeling, informatie-uitwisseling en professionalisering
 • representatie, vertegenwoordiging, belangenbehartiging op cruciale plaatsen;
 • Stelsel onderhouden en uitbreiden: vertalen van beleid en markt naar opleidingen.

LPNPO komt volgens een vaste planning om de twee maanden bij elkaar om de kwaliteit en de inhoud van de phbo opleidingen te bespreken. De focus ligt o.a hierbij op de zogenaamde registeropleidingen. Een overzicht van deze post hbo opleidingen is terug te vinden op de website https://www.registeropleidingen.nlPost-HBO opleidingen voor leraren basisonderwijs die verzorgd worden door geaccrediteerde Hogescholen met een Pabo. 

Meer informatie: https://www.registeropleidingen.nl


Voorzitter

Sinds 2021 is Nyree Schipper voorzitter van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs. 

Nyree Schipper (1982) is sinds 2018 directeur van de Thomas More Academie en tevens adjunct directeur van de Thomas More Hogeschool. Na een opleiding HBO-pedagogiek heeft zijn de Master of Science Child & Educational studies afgerond. Daarnaast heeft zij tal van (beleids) functies vervuld binnen het domein van onderwijs en scholen. 

Nyree Schipper staat bekend als verbinder; daarbij zoekt zij vooral de samenwerking met scholen en leerkrachten bij het uitzetten van (na) scholingsactiviteiten. Zij hecht veel waarde aan educatief partnerschap bij het ontwikkelen en aanbieden van voortgezette professionalisering. Deze kennis en ervaring kan zeer goed ingezet worden om binnen het collectief van nascholingsinstellingen een actuele koers uit te zetten. Schipper is een echte teamspeler en in staat het eigen belang (ook) ten dienste van het collectief te stellen. 
Dagelijks Bestuur LPNPO 

 • Nyree Schipper (voorzitter), Thomas More Hogeschool
 • Martine Bouwes, Hogeschool de Kempel
 • Mark Terpstra, Hanzehogeschool Groningen
 • Henk Verheijde, (secretaris)

Portefeuillehouders LPNPO

Onder de vlag van LPNPO worden acht registeropleidingen aangeboden. Elke opleiding beschikt over een landelijke portefeuillehouder

 • Coördinator Rekenen, Ron de Bakker, Marnix Onderwijscentrum
 • Coördinator Taal,Jannie Lensen, Hogeschool Windesheim
 • Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren, Mirjam Vastenholt, Saxion Hogeschool
 • Cultuurbegeleider, Laura Staman, Viaa
 • Hoogbegaafdheid, Matthijs Brouwer Hogeschool Utrecht
 • Bewegingsonderwijs, Henk Verheijde
 • Jonge kind Specialist, Henk Verheijde 
 • Vakspecialist Muziek,  Marjo Schillings HZ University of Applied Sciences

LPNPO deelnemers

AvansJoyce Witte
Thomas More HogeschoolNyrée Schipper
CHEEllen Aanen
HanzehogeschoolMark Terpstra, Lisette Schrage
SaxionMirjam Vastenholt
WindesheimJannie Lensen
DriestarAlieke Hofland

Marnix AcademieRon de Bakker, Lisette Uiterwijk
ViaaLaura Staman
HUMatthijs Brouwer
KPZ
HANJantien de Jong
FontysArjan van Eeten
De KempelMartine Bouwes
Hogeschool LeidenKim Cober
InhollandMariska Visser
Paola Kerkhofs
Hogeschool iPaboBen Snoeijink
HZ University of Applied Sciences
Hilde Kooiker-den Boer, Rinke Dellebeke 
NHL StendenAlexander van der Weide
HvA

Contactadressen

Voor aanvullende gegevens zoals emailadressen wordt u doorverwezen naar Henk Verheijde 

Vergaderplanning LPNPO

Hieronder treft u de vergaderplanning aan. Vaste vergaderdag van LPNPO is donderdag. Vaste locatie voor fysieke overleggen is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat Utrecht. Online overleggen vinden via MS Teams plaats.

Studiejaar 22/23 

Themaplanning  LPNPO

Tijdens de LPNPO bijeenkomsten organiseren we tevens pitches van de individuele instellingen. Op deze manier bieden we als collega's een kijkje in elkaars keuken; inspirerend en leerzaam! 

Inhoud en thema's zijn op te vragen via contactInformatie ten behoeve van de Phbo opleiding Coördinator Taal

Informatiedocument Phbo Coördinator Taal

De studiebelasting bedraagt 300 sbu.

Wervingstekst 

De studiebelasting voor de student bedraagt 300sbu


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Coördinator Rekenen

Informatiedocument Phbo Coördinator Rekenen

De studiebelasting bedraagt 300 sbu.

Wervingstekst

De studiebelasting voor de student bedraagt 


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Jonge Kind Specialist

Informatiedocument Phbo Jonge Kind Specialist

De studiebelasting bedraagt 350 sbu.

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Cultuurbegeleider

Informatiedocument Phbo Cultuurbegeleider

De studiebelasting bedraagt 420 sbu (inclusief ICC)

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Informatiedocument Leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs

De studiebelasting bedraagt 200 sbu per blok. De totale leergang omvat drie blokken. Totaal 600 sbu.


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Informatiedocument Phbo Onderzoekend en Ontwerpend leren

De studiebelasting bedraagt 240 sbu.

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Vakspecialist Muziek

Informatiedocument phbo Vakspecialist Muziek

De studiebelasting bedraagt 200 sbu

Wervingstekst


Informatie ten behoeve van de Phbo opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

Informatiedocument phbo Hoogbegaafdheid en Differentiatie

De studiebelasting bedraagt 300 sbu.

Wervingstekst

Contact

Heeft u specifieke verzoeken aan voorzitter of bestuur? Bent u op zoek naar aanvullende informatie rondom LPNPO?  Neemt u dan contact op met Henk Verheijde.

Contactgegevens

henkverheijde@gmail.com

06 54 69 07 19