Hier staan we voor!

Over de kwaliteit van startbekwame leraar basisonderwijs mag geen discussie bestaan. Alle lerarenopleidingen hanteren daarom gelijke kaders en kwaliteitsborgingssystematieken voor het vaststellen van de eindkwalificaties van de startbekwame leraar basisonderwijs. De wijze waarop hogescholen de opleiding tot leraar basisonderwijs vormgeven en inkleuren kan verschillen, onder andere op basis van conceptuele keuzes, denominatieve overwegingen en/of regionale afspraken. Echter, ook ten aanzien van die opleidingscontext hebben hogescholen afspraken gemaakt die borgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen tot startbekwame leraar basisonderwijs. In onderstaande notitie beschrijven we de actuele afspraken voor het vaststellen van de eindkwalificaties en de opleidingscontext. Hier staan wij voor: het opleiden van uitstekende leraren basisonderwijs!

Lees verder