Onderwijsregio's

Combinatie RAP-regio's met de SO&P-regio's

De personeelstekorten in het onderwijs vormen een fnuikend probleem voor kinderen, leraren en de samenleving. Ondanks alle inspanningen dreigt het tekort verder te groeien. In het Kwartiermakersadvies personeelstekort onderwijs  wordt gepleit voor één door iedereen gedragen strategie om hier verandering in aan te brengen. De aanpak wordt op dit moment gehinderd door versnippering, gebrek aan sturing en gebrek aan solidariteit. Er wordt gepleit voor interventiepakketten samen te stellen die bijdragen aan meer nieuwe leraren, meer zij-instromers en meer uren voor mensen die al in het onderwijs werken.

De inzet van deze pakketten vraagt om een andere organisatiestructuur, zowel in de regio's als landelijk. De regio's krijgen de opdracht het tekort aan te pakken. Deze Regio's voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs (RATO) worden gevormd door een combinatie van de huidige RAP regio's met de SO&P regio's

Hieronder treft u meer informatie aan over het Kwartiermakersadvies en de RATO's

Op 15 december 2022 spreekt de Tweede Kamer over het lerarenbeleid. De landelijke lerarenstrategie die voor ligt ter bespreking bestaat uit een mix van structurele en tijdelijke (nood)maatregelen en experimenten rond vier thema’s: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden van leraren. Het platform SO&P heeft een overzicht gemaakt van de voorstellen

Lees verder

De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten landelijk, maar ook regionaal, om de opleidingen aantrekkelijker te maken en zo meer leraren op te leiden.

Lees verder

Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool de Kempel, HZ University of Applied Sciences, Zuyd Hogeschool, Maastricht University, Open Universiteit Heerlen, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University

Lees verder

Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA) is een samenwerking tussen opleidingsinstituten. De Hogeschool van de Kunsten, de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes en Instituut Theo Thijsen), de Marnix Academie, de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht.

Lees verder

ArtEZ University of the Arts, HAN University of Applied Sciences, Radboud Universiteit

Lees verder

Christelijke Hogeschool Ede, Driestar educatief, Hogeschool VIAA, Open Universiteit, Theologische Universiteit Apeldoorn, Universiteit voor Humanistiek, Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen, Vrije Universiteit

Lees verder

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland, Hogeschool IPABO, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, VU, Windesheim Almere

Lees verder

  • Aeres Hogeschool Wageningen (AHW)
  • Wageningen University Education and Learning Sciences (WU-ELS)
Lees verder

Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool KPZ, Hogeschool VIAA, Iselinge Hogeschool, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Windesheim

Lees verder

Erasmus Universiteit, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Thomas More, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden

Lees verder