Toelatingstoetsen

Toelichting

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de pabo? Dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Dit kan door voor de start van de pabo de toelatingstoetsen voor deze vakken succesvol af te ronden. 

Meer informatie