10voordeleraar

leraren laten uitblinken in hun vak

10voordeleraar is de projectorganisatie die, onder andere, verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de verplichte landelijke kennistoetsen. 

Landelijke samenwerking binnen de lerarenopleidingen

Binnen het programma 10voordeleraar werken honderden lerarenopleiders van verschillende hogescholen binnen netwerken met elkaar samen aan het versterken van de vakinhoudelijke en pedagogisch-vakdidactische component. Ze denken intensief na over het kennisniveau dat een afgestudeerde student moet beheersen en de borging van dit eindniveau. De lerarenopleidingen zetten hiervoor de landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peer-review in. De lerarenopleiders voeren de gezamenlijke regie over deze drie borgingsinstrumenten. Ook bestuurders, directeuren, leraren uit het werkveld, wetenschappers, beleidsmakers en andere deskundigen maken deel uit van de processen. De brede landelijke samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de opleiding en de professionalisering van de lerarenopleider. Daarnaast biedt de netwerkstructuur mogelijkheden voor de gezamenlijke aanpak van andere landelijke vraagstukken. Dit alles draagt bij aan een goede opleiding voor de nieuwe generatie leraren en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.

Via deze link kom je op de site van 10voordeleraar.