Paboweblogs Barbara de Kort

opgemerkt nabeschouwd overdacht

Onder dit thema wordt het maandelijkse blog gepubliceerd van Barbara de Kort, voorzitter LOBO. Ook zullen hier van tijd tot tijd 'gast' blogs verschijnen.

Over de auteur

Barbara de Kort heeft op 2 april 2020 een loopbaan van 44 jaar in het onderwijs afgesloten, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij heeft in die lange periode ruime ervaring in het onderwijs opgedaan, in verschillende rollen. Zij was vooral in het (leraren-) opleidingsonderwijs actief, als docent, opleidingsmanager, nascholer, lid van het College van Bestuur en onderzoeker. 

In november 2019 promoveerde zij op een onderzoek naar identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding.Weemoed

En hoe verder hij ging

 des te langer

 was zijn terugweg.

Wie Utrecht via het station binnenkomt of verlaat, ziet de geciteerde dichtregel van C.C.S. Crone (1914 – 1951). Het is een regel die ik vele jaren zag en las, en die mijn ervaring van de afgelopen weken zo mooi onder woorden brengt: in een heen en weer tussen mijn huidige, oude woonplaats en de woonplaats van heel binnenkort, beleefde ik afstand, afscheid, onderweg zijn, terugweg. 

Het stemt weemoedig Utrecht na zo veel jaren de rug toe te keren: ik startte als theologie-studente op kamers aan de Amsterdamse Straatweg, verhuisde naar een kamer in hartje stad (Boothstraat) en kwam vervolgens terecht in de Zeeheldenbuurt. Inmiddels samen kochten wij ons eerste huis in Wittevrouwen, om met de komst van de kinderen de stap te maken naar Tuindorp-Oost. Zes woonplekken in bijna 50 jaar. Woonplekken gevuld met geschiedenissen, en met de avonturen die ik er beleefde. 

Weemoed zet aan het denken, aan het filosoferen. Ik trof twee gedichten van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze (prachtige poëzie komt er uit zijn pen!), die ik graag in deze juniblog opneem, als ode aan mijn Utrechtse jaren en als overdenking bij de verschijnselen ‘verhuizen’ en ‘wonen’.

Verhuizen

We verhuizen en we laten achter: ruimte, tijd.

We trekken lijnen van punt naar punt,

we tekenen ons leven uit in steen

want we verhuizen en we nemen mee: alles

niets, elkaar. We sluiten de deur voor het laatst,

tellen de sleutels na en leveren ze af.

We verhuizen, over en weer, totdat we ergens

Binnenstappen, vreemd bekend, alsof

er op ons werd gewacht.

Het ochtendlicht door nieuwe gordijnen,

geïmproviseerde koffie uit een steelpan

tussen stapels dozen, potten verf – 

het is vlakbij

we raken het aan,

we zijn al bijna thuis.


Wonen

Wonen is een wonderlijk werkwoord.

Wanneer woont men? Als men slaapt,

een sleutel omdraait, eet of baadt?

Wonen, dat is niet zozeer iets doen,

maar op een plek zijn waar men liefheeft,

goedemorgen zegt, zijn hoed neerlegt.

Wonen doet men altijd ergens,

stad of land, op stand of in de bocht

van een rivier.

Of hier.


Waarachtig

Op 4 mei jl. was er zoals altijd weer een nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Dit jaar net zoals vorig jaar zonder publiek. Die ‘leegte’ was mogelijk nog scherper voelbaar en tastbaar tijdens de voorafgaande herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Sprekers, musici en zangers hadden slechts het oog van de camera als publiek. Kan het zijn dat juist de leegte een en ander indringender maakte dan in andere jaren? Ik had bijvoorbeeld het gevoel dat ik rechtstreeks werd aangesproken door Roxanne van Iperen, met haar indrukwekkende en ook confronterende speech: ‘Twee minuten stil zijn zonder de bereidheid álle stemmen aan te horen, is je adem inhouden en blijven steken in een oppervlakkig verhaal. Niet alleen als het gaat over wat we herdenken, maar ook wie er mag spreken. Zelfs daar erkennen we geen meerstemmigheid’ 

Indringend en aansprekend waren ook de bijdragen op de Dam. Er werd naderhand veel gesproken over de ontroerende en tegelijkertijd in al zijn nuchterheid confronterende toespraak van Andre van Duin. Er was ook bewondering voor de bijdrage van spoken word artist Amara van Elst, met haar tekst die naar eigen zeggen ‘rechtstreeks uit haar hart kwam’. In de traditie van spoken word zat in het uitspreken van de tekst een ritme, bijna rap-achtig; de tekst werd bovendien met bewegingen van de handen ondersteund. Haar bijdrage kreeg als titel Waarachtig

'waar woorden tekort schieten

raakt de waarheid het hardst

wat gedaan is zouden we liever vergeten

maar niet de lessen die het meebracht

want waar de een niet weet

kan de ander aanvullen

waar we nooit geweten

is soms het schadelijkst

soms willen we alles maar loslaten

maar wanneer we de handen openvouwen

zien we niet wat we allemaal op ons rug dragen

de rouw zelfs voor onszelf onzichtbaar geworden

de wonden ondichtbaar

want hoe verzacht je oude pijn met nieuwe woorden?

is het ‘geleden onder’ of ‘gestreden voor’

wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen

waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen

wie is dan de sterkste vechter in de kooi?

ik leerde half en half maken heel mooi

er is gevochten en gevallen voor waar ik nu sta

ogen nog vochtig in dankbaar bestaan

bewust van verleden

wijzer in het heden

de pijn morgen nog steeds niet volledig verdwenen

er zijn wonden onder de huid die niet helen

nog honderden ongehoorde verhalen te delen

je hoort de echo in de stilte

niet wie harder schreeuwt

maar stiller denkt

niet wie harder schreeuwt

maar stil herdenkt' 

Niet wie harder schreeuwt, maar stiller denkt.. Een rake typering van wat we nodig hebben, ook nu in de tijden van heroriëntatie op de gevolgen van de pandemie en het weer oppakken van allerlei zaken in de route uit de ‘lock-down’. Maar ook in de tijden van veel reuring in onderwijs en opleidingsonderwijs. Bezinning, stiller denken en de vraag naar het waartoe stellen. 

---------------------------------------------------------------------------

Bron:  https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/stemmen-uit-het-diepe

Bron: Amara van der Elst: 'Nog honderden ongehoorde verhalen te delen'. Te zien via de NOS: https://lnkd.in/gU9PSAr

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

We leven opnieuw in de periode tussen Pasen en Pinksteren, een periode van 7 keer 7 dagen. We hebben die in dagen getelde periode ontleend aan de joodse traditie. Tussen Pesach en Sjawoeot (het Wekenfeest) worden van oudsher 7 maal 7 dagen geteld. Die periode heeft ook een naam: de Omertijd, waarbij het woord ‘omer’ staat voor een bepaalde maat gerst. 

Dat vraagt om nadere uitleg: alle joodse feesttradities hebben een soort van ‘achtergrond’ vanuit de agrarische cultuur. Vele feesten zijn gekoppeld aan bijzondere momenten in de akkerbouw en landbouw. Zo markeerde het Wekenfeest het voltooien van de eerste gerstoogst. Die voltooiing kende een voorafgaande periode van telkens binnenhalen van ‘maten (omer) gerst’. 

Aan die periode van wachten, langzaamaan toewerken naar het binnenhalen van de oogst, werd op den duur andere symboliek gekoppeld: het gaat om een periode van bezinning, van betekenisverlening aan de hoop op ‘alles wordt nieuw of hernieuwd’. Daarmee ook een periode van afscheid nemen van het ‘oude’, een periode van rouw en vooral berouw. De Omertijd is zo, in de joodse traditie, een periode van dagen tellen, van bezinning, terug- en vooruitblik. Een periode waarin niet gefeest wordt, en bijvoorbeeld geen huwelijken worden gesloten. Stukjes van die symboliek zijn ook in de christelijke traditie terechtgekomen, alleen ‘elders’ in het jaar gealloceerd. We kennen bijvoorbeeld het tellen van de dagen in de Adventsperiode, soms vergezeld van een adventskalender. Een ‘hertaling’ van iets specifieks uit de Omertijd: daarin hoorde en hoort een ‘Omer-kalender’. Maar, zoals gezegd, het gaat om een hertaling: advent is het opgetogen uitkijken naar wat komt, Omer is het bezinnende terug- en vooruitkijken.

Het accent van rouw, berouw en bezinning vinden we, ook weer wat anders geladen, terug in de vastentijd of lijdenstijd. We tellen daar 40 dagen en zien af van extra’s en feesten.

Toeval of niet, in de politieke crisis die zich ontvouwde op Witte Donderdag en de dagen daarna, viel regelmatig het woord ‘bezinning’. En dat is, anders dan het veroorzaken of opstoken van crises, meer geboden in juist deze periode. Ik trek het graag breder: waar we -al dan niet vanuit religieuze motieven- in onze tradities ruimte hebben gemaakt voor bezinning, is dat een groot goed, waarvan we juist nu gebruik zouden moeten maken. Pas op de plaats, met de blik op wat we voor de toekomst hopen of wensen. Pas op de plaats, nu het gebruikelijke politieke bedrijf zo zichtbaar besmeurd is geraakt en in de voegen kraakt. Pas op de plaats, nu we door corona ineens geconfronteerd worden met wat we ‘normaal’ vinden. Pas op de plaats, nu we steeds sterker ervaren dat ook ons onderwijssysteem in de voegen kraakt. Niet overhaast zaken met noodverbanden ‘repareren’, niet als een malle met geld strooien om zaken in te halen, maar tijd, geld en energie allereerst inzetten voor reflectie, analyse, terug- en vooruitblikken. Ik weet, het zal voor velen ‘vloeken in de kerk’ zijn, want we kennen in het onderwijs eigenlijk niet anders en beter dan dat juist in deze periode achter elkaar zaken geregeld worden, pleisters geplakt worden, wetten aangepast worden, en voortgejakkerd wordt tot eindelijk de zomer aanbreekt. En toch: ik pleit voor die ons zo passende tijd van bezinning. 

Pasen en Pinksteren, ze vallen gelukkig nooit op één dag. Laten we daar dankbaar gebruik van maken en dagen van bezinning tellen!


Kleurkracht

Er komt weer kleur op de wangen, nu de lente zich af en toe manifesteert. Er komt weer kleur in de natuur. En talloos zijn de initiatieven om ‘buiten de lijntjes van wat verwacht wordt’ te gaan kleuren. Velen zijn op zoek naar een invulling in de periode ‘post corona’, met nieuwe kleuren.  Verder wordt heel binnenkort van ons verwacht om ‘kleur te bekennen’, bij de landelijke verkiezingen. Kleurkracht alom.

Kleuren vormen een belangrijke inspiratiebron om geïnspireerd te raken, creatief te zijn en zin te geven. Ze komen dan ook regelmatig terug en op ons netvlies als vorm en inhoud aan iets abstracts gegeven moet worden.

Denk bijvoorbeeld aan de overbekende ‘kleuren van De Caluwe’. Welke werkers in het onderwijs zijn niet in aanraking gekomen met en geraakt door de verander- en interventietheorie van Leon de Caluwe en Hans Vermaak (Leren veranderen, 2003; volledig door Hans Vermaak herziene herdruk in 2019). Zij namen ons mee in zin en betekenis van blauwdruk-, geeldruk-, rooddruk-, groendruk- en witdrukdenken. Zij leerden ons welk palet voor welke beoogde verandering zinvol is en wezen ons op de valkuilen van de verschillende ‘kleuren’. Telkens was het een spannende onderneming om te ontdekken welke kleur bij ieder de voorkeur had. En wat opviel: er ontstonden beelden bij die voorkeuren. Beelden in die zin dat je om een beetje innovatie aan te gaan en aan te kunnen, toch echt wel een groendruk- en witdrukdenker diende te zijn. Sterker nog: beste werkers in het onderwijs waren toch wel de ‘groenen en witten’.  Blauwdrukdenkers hoorden eigenlijk niet thuis in een hippe innovatieve omgeving. De blauwdrukdenker liet zich vervolgens niet wegdrukken: ‘ik ben een blauwdrukdenker en ik ben daar trots op’, hoorde ik wel eens in mijn (onderwijs-)omgeving.

Zelf had ik lange tijd een aversie tegen ‘geeldrukdenkers’: in mijn (gekleurde!) beeld onbetrouwbare, foute politieke dieren, strategen van het verkeerde soort. Tot ik ondervond dat – in het kader van gewenste en noodzakelijke veranderingen – geeldrukdenken een onmisbare interventie kan zijn.

Met die ontdekking realiseerde ik me, dat ‘de kleuren van De Caluwe’ verworden waren tot een soort essentialistisch aspect van de identiteit van een ieder. ‘Ik ben en denk blauw, daar ben ik trots op’. ‘Ik ben een groendrukdenker, dat zie je toch zo?’. Ik vermoed dat De Caluwe en Vermaak destijds zeker iets anders op het oog hadden met hun kleurentheorie.

Tijd voor een nieuwe invalshoek en nieuwe kleuren! Ik vond die bij Ton Bruining  , die – geïnspireerd door de kleuren van De Caluwe - een nieuw kleurenpalet introduceert. Niet als nieuwe interventietheorie, maar als ‘spectrum van samenhangende stemmingen’. Stemmingen die betrekking hebben op ‘stoutmoedig werken in het onderwijs’. Ton zoekt met zijn palet naar stemmingen, waarop je bij wijze van spreken een beroep op kunt doen en waarmee je het kunt volhouden in het prachtige risico dat onderwijs is. Hij introduceert het volgende palet:

Roestbruin – Hemelsblauw – Moerasgroen – Bloedrood – Hagelwit. 

Ik zag een plaatje dat paste bij ‘roestbruin’ en ik werd op slag vrolijk en geïnspireerd. Dat vrolijke en die inspiratie zitten hem al in de duiding van de kleuren met de begrippen ‘roest, hemels, moeras, bloed en hagel’. Die begrippen brengen dynamiek, gevoel en diepgang aan. En ‘levende creativiteit’, iets wat zowel creatuur als creator is. De bijbehorende stemmingen zijn:

 • Roestbruin: waardeer
 • Hemelsblauw: speel
 • Moerasgroen: verdraag
 • Bloedrood: durf
 • Hagelwit: reflecteer.

In een artikel van 1 maart jl. heeft Ton ‘roestbruin’ uitgewerkt. De andere kleuren volgen. Eerder duidde hij de vijf kleuren al kort als volgt.

Roestbruin: waardeer. 

De werkelijkheid is eigenlijk nooit perfect. Het schuurt altijd wel eens en ondanks alle goede bedoelingen gaan er vaak dingen mis. Het streven naar perfectie leidt dan tot ellende en voor dat je het weet wordt er naar elkaar gewezen. In de organisatiekunde is duidelijk geworden dat organiserende mensen het vermogen hebben om allerlei vraagstukken aan te pakken ook als er geen procedures en instructies voor zijn en het er wel eens rommelig uit ziet. Als kleur bij het loslaten van perfectie roestbruin, als een ode aan de imperfectie.

Hemelsblauw: speel.

Droom niet alleen van een andere werkelijkheid. Speel het eens uit. Kleur eens buiten de lijntjes en beleef daar plezier aan. Bij spelen kun je denken aan hemelsblauw, vanwege de horizon waar de stippen zich daar kennelijk ophouden. Op de horizon raken hemel en aarde elkaar.

Moerasgroen: verdraag. 

De praktijk is altijd anders dan de theorieën en modellen ons willen doen geloven. Zo hebben allerlei beroepen een gewaardeerde kennisbasis en beroepsstandaarden, maar is het vaak aanmodderen. Ook wanneer je het over een andere boeg gooit zal het waarschijnlijk ploeteren blijven. Een goede professional heeft uithoudingsvermogen en maakt er met al zijn geploeter het beste van. De professional heeft niet zozeer de hoge vaste grond van de kennis onder de voeten, maar het moeras van de praktijk. Verdraag daarom het geploeter en houd vol. De kleur bij het aanmodderen en ploeteren, verdragen en volhouden is moerasgroen.

Bloedrood: durf. 

Er zijn altijd gevallen te bedenken waarin iemand aan de bel moet trekken, en lef moet tonen. Wanneer bij de oude Grieken de krijgers het vermoeden hadden dat de strijdwijze van de koning niet tot succes zou leiden, dan spraken zij zich vrijmoedig uit. Bij heldenmoed en vrijmoedigheid hoort de kleur bloedrood. Het hart op de goede plaats en de moed in het bloed.

Hagelwit: reflecteer. 

Durf een reflectieve beroepsbeoefenaar te zijn. Kijk regelmatig in de spiegel. Dat kun je zelf doen of samen met andere mensen. Durf bij dat reflecteren ook eens andere manieren van denken en/of kijken in te zetten. Zo kunnen de schilderijen van Jeroen Bosch je helpen om na te denken over je eigen deugden en zonden. Zo kan een stuk van Shakespeare je laten nadenken over je eigen verlangens, dilemma’s, illusies en tragiek en zo kan een roman van Kafka je laten nadenken over het absurde van je eigen werk. Bij reflecteren hoort de kleur die als beste van alle andere kleuren reflecteert, hagelwit.

(Teksten van Ton Bruining, bewerkt)

Prachtige en krachtige ‘kleurmetaforen’, die niet zozeer een ‘essentie’ weergeven, als wel een perspectief bieden op een in te zetten ‘handelingsrepertoire’, ook en juist in de context van onderwijs. En hoe gek het ook klinkt: nu de lente op allerlei manieren aanbreekt, kon roestbruin wel eens een belangrijke kleur zijn!

-----------------------------------

Bron : www.tonbruining.nlVertrouwen

Op zaterdag 30 januari 2021 vroeg het dagblad Trouw in de bijlage Tijdgeest aandacht voor het begrip vertrouwen. Dit naar aanleiding van het gistende wantrouwen dat in onze samenleving steeds prominenter lijkt te worden. Wantrouwen ten aanzien van de overheid, ten aanzien van wetenschap, ten aanzien van elkaar. Als het om de overheid gaat, kun je overigens niet anders dan constateren dat de overheid zelf de belangrijkste bron is van dat wantrouwen: de toeslagenaffaire bijvoorbeeld maakt pijnlijk duidelijk hoezeer de overheid het vertrouwen van de samenleving heeft beschaamd. En waar vertrouwen beschaamd wordt, ‘keert het slechts stapvoets terug’.

Trouw ging op zoek naar de betekenis van vertrouwen en het effect van het verliezen van vertrouwen. Er wordt bij die zoektocht eerst aangehaakt bij de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Zij zegt – in relatie tot persoonlijk en maatschappelijk vertrouwen – dat ‘in een goed functionerende democratie een horizontaal vertrouwen de burgers onderling verbindt en we elkaar recht in de ogen moeten kunnen aankijken’. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe komt ook aan het woord. Het thema vertrouwen komt in zijn boeken Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018) telkens ook aan de orde. Vertrouwen is volgens Verhaeghe een fundamenteel relationeel concept. In het artikel in Tijdgeest voegt hij daaraan toe: ‘Ik zou graag benadrukt zien dat vertrouwen ook te maken heeft met de manier waarop de maatschappij georganiseerd is’. Verhaeghe is bekend om zijn kritiek op de samenleving, die in een soort ‘hyperconcurrentie’ extreme nadruk legt op zelfverwerkelijking en perfectionering van het individu. Je zou kunnen zeggen: het gaat om ‘ik ten koste van de ander’. Daarmee ontstaat (ook een maatschappelijk) klimaat van wantrouwen. Daarbij: competitie is niet op zichzelf slecht, maar hyperconcurrentie ondermijnt samenwerking en solidariteit, omdat de ander niet te vertrouwen is, want concurrent. 

Wie de ander wantrouwt, wantrouwt zichzelf ook. Verhaeghe: ‘Omdat we met de ogen van de ander naar onszelf kijken, internaliseren we dat klimaat van wantrouwen’. We gaan dan niet alleen met de ander, maar ook met onszelf de concurrentie aan: zijn we goed genoeg, zijn we de beste, de meest perfecte? We zien alleen wat we (nog) niet goed doen. ‘Kinderen worden vandaag de dag opgevoed (...) met het idee dat ze het moeten maken. De concurrentie met anderen wordt een deel van hun persoonlijkheid (...). Op die manier stappen ze de wereld in.’ Gevolg: ook op de werkvloer voelen mensen zich geen deel meer van de gemeenschappelijke doelstellingen, ook op de werkvloer ga je voor je eigen succes, voor ‘als ik het maar maak’.

Verhaeghe’s analyse raakt mij, zeker waar het het onderwijs aan en de opvoeding van kinderen betreft. Verhaeghe legt bloot waar we, ook in het onderwijs, niet werken aan het fundament van vertrouwen en zelfverstaan en -vertrouwen, maar juist bijdragen leveren aan wantrouwen, aan afbreken van samenwerken, van solidariteit en van oriëntatie op gemeenschappelijke doelen. We rekenen af, we selecteren, we ranken, en roepen vooral nu: achterstanden! We zien kinderen in somberheid en depressies geraken, omdat zij nu al als ‘verloren generatie’ beschouwd worden. En de vruchten van deze accenten in het onderwijs: we zien een samenleving die desintegreert, waar ieder op zoek is naar wat hij of zij wenst voor zichzelf, zonder zich af te vragen of dat ook wenselijk is voor de ander.

En dat is precies waarover zowel Gert Biesta als Wouter Pols spreken, als zij het hebben over de functie en bedoeling van onderwijs. Het gaat uiteindelijk om ‘volwassen in de wereld komen’. Dat volwassen zijn kenmerkt zich door de vraag te kunnen stellen: is wat ik wens ook wenselijk voor de ander? Meer dan ooit een belangrijke pedagogische opdracht voor allen die werkzaam in het onderwijs, een opdracht die met kracht en toewijding gerealiseerd dient te worden.


(Op) weg gaan

Dit maal een podcast in plaats van een blog. Het is de tekst van het afscheidscollege dat ik op 3 april 2020 had willen geven. Uiteindelijk is het gepubliceerd, in de vorm van een podcast. Natuurlijk sterk gericht op het vertrekken uit actieve dienst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en met collega’s, oud- collega’s en studenten als luisteraars in gedachten. 

Maar, bij het afsluiten van een lastig jaar en met de eerste schreden in het nieuwe jaar krijgt het thema 'Niet altijd wijst de weg zichzelf' onverwacht ook zin en betekenis. Daarom ditmaal een podcast, niet voor paboweb ontwikkeld, maar met mogelijke verrassende verbindingen met het moment van nu.

Luister de podcast via https://www.buzzsprout.com/1562528


De magie van taal

Telkens opnieuw treft mij de magie van taal. Taal geeft betekenis aan werkelijkheden en taal creëert werkelijkheden. De filosoof Wittgenstein was de eerste die de theorie van taal als ‘afbeelding van de werkelijkheid’ verliet en ons wees op hoe taal (ook in betekenisverlening) werkelijkheden creëert. 

Een van de krachtigste ‘magische’ taalvormen is poëzie. Het is niet voor niets dat we juist in tijden van sint- en kerstvieringen ons graag bedienen van gedichten, liedteksten en poëtische verhalen. We creëren werkelijkheden van geluk, van eerlijk delen, van vrede op aarde en saamhorigheid. 

Onlangs verscheen een indrukkend en inspirerend boek met als titel 'De magie van Taal', van de hand van taalwetenschapper en filosoof Nel Koene (zie bronvermelding 1). Zij zet in haar boek uiteen ‘hoe de wereld van onze zintuigen zich vormt, hoe ons voorstellingsvermogen tot stand komt, hoe de zintuiglijke wereld in een bespreekbare wereld transformeert, en hoe we de inhoud van ons bewustzijn op dat van een ander kunnen afstemmen’ (zie bronvermelding 2).                    Een magisch, erudiet boek over taalprocessen, die voor de taalonderzoeker een bron van verwondering en nieuwsgierigheid zijn. Een aanrader voor onder de kerstboom!

Mocht je - liever dan door onderzoek - geraakt willen worden door de creatie van werkelijkheden zelf, dan past eigenlijk iedere poëziebundel. Ik geef – ter inspiratie - twee vrij willekeurige voorbeelden van gedichten, die mij geraakt hebben. 

Het eerste gedicht is het gedicht dat ik als opening van mijn afscheidscollege had willen gebruiken. Dat college kon vanwege de corona-pandemie geen doorgang vinden. Binnenkort zal het college als podcast alsnog te horen zijn. Een gedicht van Tom van Deel, uit de bundel 'Nu het nog licht is'. (Querido, 1998).

Weg

Niet altijd wijst de weg zichzelf. Er zijn er

die zich verliezen in steeds meer en steeds

minder doorzichtige stenige zijpaden, in omhoog

en omlaag zonder duidelijk doel, en nog altijd

is het een weg, met de sporen die daarop wijzen.

Misschien, denk je ergens, halverwege of waar

het ook mag zijn, als je in kalme angst meent

verdwaald te zijn en zelfs de weg terug nooit

meer te zullen vinden, misschien is er een oog

dat deze verwarde weg ziet als een rechte lijn,

als een pijl, die zonder omhaal afvliegt op

het doel. Vertrouw daarom de weg, altijd, want

hoe dan ook, hij komt aan, anders was hij er niet.


Het tweede gedicht is van de hand van Ted van Lieshout, auteur van met name kinder- en jeugdliteratuur, waaronder veel poëtisch werk. Het onderstaande gedicht kwam ik zojuist tegen, op zoek naar iets poëtisch over taal en werkelijkheid. Het gedicht 'Boekje open' komt uit de bundel 'Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen' (Leopold, 1986). 

Boekje open

Hoe ga ik open als een boek

Ik wil mezelf eens lezen,

bladeren en kijken,

hoeveel pagina’s ik tel.

Of ik een sprookje ben

of meer een studieboek?

Zou ik mij kopen?

Lenen bij de bieb?

Alleen stiekem lezen

hoe ik afloop en zachtjes

terugzetten in de kast?

---------------------------------

Bron

1) Koene, N. (2020). De magie van taal. Brein en bewustzijn, wijzelf en de Ander, taal en werkelijkheid. Utrecht: Eburon.

2) A.w., tekst achterflap.

Waartoe?

Er waart een nieuw begrip door onderwijsland: leeruitkomsten. En het begrip lijkt massaal ‘omarmd’ te worden als de sleutel tot flexibilisering, de lerende centraal, maatwerk en leerwegonafhankelijkheid. Dat maakt nieuwsgierig naar het hoe en het waarom. Maar het zorgt ook voor enige reserve. Voor mij voelt het ook als een déjà vu: ik heb tientallen jaren geleden een zelfde massale omarming van ‘competenties’ gezien en ervaren.

Wat mij toen opviel en nu weer opvalt, is dat bij die omarming veel onduidelijkheid bestond en bestaat over wat omarmd wordt. En nog meer onduidelijkheid waarom het omarmd wordt. Ik herinner mij bij de ‘competentie-beweging’, dat er nauwelijks tijd en aandacht werd geschonken aan vragen als: waar komt zo’n begrip vandaan? Waarom zouden we dat moeten omarmen? Wat betekent dat? Kun je het ook niet omarmen? Welke taal gaan we met elkaar spreken? Verstaan we elkaar in die nieuwe taal? Ik heb als het om ‘leeruitkomsten’ eigenlijk, ook vanuit oprechte nieuwsgierigheid en willen weten, dezelfde vragen. En ik heb een zorg. Destijds, bij de introductie van competente based learning,  is – bij het ontbreken van antwoorden op de hier boven genoemde vragen-  veelal gekozen voor een heel instrumentele aanpak: je formuleert allerlei competenties en delen daarvan, die zet je in een lijst en dan laat je de lerenden bewijzen dat ze die beheersen. Er ontstond vervolgens een grondige afkeer ten aanzien van de ‘afvinklijsten’. 

Op dit moment lopen er experimenten met Programme Learning Outcomes. Ik ben benieuwd hoe die experimenten eruit zien, of de valkuilen rondom competenties vermeden worden, of het iets heel anders is dan competence based learning en of het het panacee is voor alles wat ik eerder aangaf: flexibilisering, maatwerk, en wat al niet.

Maar ik ben nog nieuwsgieriger naar: waar komt het vandaan? Welke wereld van opvattingen en taal die bij die opvattingen past, betreden we? Wat ligt er ‘onder’ leeruitkomsten?

Ik doe een voorzichtig schot voor de boeg. Allereerst hik ik zelf tegen het woord ‘leeruitkomsten’ aan (net zoals ik destijds tegen het woord ‘competentie’ aanhikte). Wat wil met dat woord gezegd worden? Dat leren iets oplevert? Dat lijkt me een ‘open deur’: leren is veranderen is leren.

Ik lees in toelichtingen over leeruitkomsten:

 • Leeruitkomsten gaan over getoonde, niet over gewenste resultaten (dus alles is ok?)
 • Leeruitkomsten zijn gekoppeld aan toetsing, niet aan lessen (maar waar zijn die toetsen dan aan gekoppeld?)
 • Leeruitkomsten gaan over grotere gehelen en zijn daarom (?) duurzamer
 • Leeruitkomsten gaan over het eindresultaat en niet de weg er naar toe (is de weg niet medebepalend voor de uitkomst?)

Voor mij nog te verhullend en onduidelijk. En vooral: Wat is anders dan competence based learning? En hadden we bijvoorbeeld met opbrengstgericht werken iets anders op het oog?

Uitkomsten, opbrengsten, maatwerk, leerwegonafhankelijk… bij al die begrippen zie ik wel een soort ‘constante’: het onderwijs lijkt nog immer te willen leven op de adem van een vooral ‘economisch discours’, gericht op wat de klant wenst, op de opbrengsten en outcomes, quick wins, op ‘u vraagt en wij draaien’, op meetbaar en toetsbaar. Daarmee doet onderwijs zichzelf ernstig tekort. Onderwijs heeft meer doelen en functies dan kwalificatie alleen. Het gaat ook om socialisatie en subjectificatie. Die functies vragen niet alleen om toetsing, maar (ook) om ‘lessen’ en ‘leraren’, om samen leren, oefenen, dialoog. Soms om ‘meester – gezel’ situaties, soms om instructie, soms om training en oefening. En ja, dat levert ook leeruitkomsten op, alleen niet in de vreemde definities en daarmee eenzijdig gerichte uitwerkingen, die ik tot nu toe ben tegengekomen.

Ik pleit daarom allereerst voor een grondige heroriëntatie op de doelen en functies van onderwijs en daarom op het belang van leraren/ onderwijsgevenden en hun onderwijs. Vanuit die heroriëntatie volgt het nadenken over het hoe en wat. En natuurlijk kan daarbij gesproken worden over ‘onderwijs op maat’ en daarmee samenhangende flexibilisering, de inzet van van EVC en verschillende routes. Maar altijd binnen de kaders van het opnieuw doordachte waartoe, hoe en wat. 
Pijn en moeite en toch..

Het zijn opnieuw verwarrende tijden. En juist in de hectiek van een opnieuw aanzwellende coronagolf sluiten pabo’s en conservatoria het Muziek Opleiders Akkoord. Met het akkoord wordt het belang van goede muziekeducatie onderstreept en gaan pabo’s en conservatoria samen aan de slag om dat verder vorm te geven. Er wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen, er wordt kennis gedeeld en ontwikkeld, er wordt samen gewerkt in de praktijk van het primair onderwijs. Dit alles omdat ieder kind recht heeft op goed muziekonderwijs, recht heeft om door en met muziek op adem en verhaal te komen en zich te ontwikkelen.

Tegelijkertijd wordt juist het muziek maken (specifiek het zingen) weer met argusogen bekeken en zelfs afgeraden. We leven in tijden waarin muziek juist niet op adem doet komen, maar mogelijk letterlijk adembenemende gevolgen heeft. We kunnen niet overzien wat het (vermoedelijk vanuit oogpunt van gezondheid terechte) verbod op samen zingen, samen musiceren aan gevolgen zal hebben, ook voor kinderen en hun ontwikkeling. We voelen allemaal het belang, de drang en de noodzaak om muziek te maken, om muziek in het educatieve domein te stimuleren, we voelen, soms ook vanuit levensbeschouwelijke of religieuze overwegingen, de oproep om zingend en musicerend ons bestaan te vieren en ervan te ‘getuigen’, en tegelijkertijd is er, ook via muziek en zingen, juist de bedreiging van ons bestaan.

Ik mis het samen zingen en muziek maken al een lange tijd. Sinds begin dit jaar ligt het oefenen in het gezelschap van de Ukelelies stil. We deden nog een poging via Zoom, maar misten elkaars nabijheid en elkaars aanstekelijke creativiteit, adem en spel. Het geleefde plezier en daarmee de momenten van ‘leve het leven’. Datzelfde leven maakt het ons nu niet mogelijk om samen te zingen en te spelen. Wellicht is dat de ambivalentie van het leven zelf, die nu op zo’n wrange wijze pijnlijk zichtbaar wordt. Ik zie die ambivalentie terug in een lied dat we als nieuw repertoire aan het instuderen waren, net voor de corona-uitbraak:

Oh the pain of loving you

Oh the misery I go through

Never knowing what to do

Oh the pain of loving you.

To love and hate at the same time

The line between the two is fine

The two have bound my heart and soul

So strong that I can’t let you go

We laten muziek niet gaan. Daarom juist nu een Muziek Opleiders Akkoord!

-----------------------------------

Bron: oh the pain

https://www.youtube.com/watch?v=U-6uCeUiJHE&feature=youtu.be


De bril van de leraar

Onlangs werd ik geattendeerd op een uitgave met als titel 'De bril van de leraar'. Ik beveel het boek van harte aan, zeer toegankelijk, zeer informatief en leerzaam, en - wat plezierig is voor allen - er is een pdf online beschikbaar!

Het boek opent met de vraag: ‘Waarom dit boek’? De eerste zin luidt: ‘Dit boek gaat over een puur Nederlands probleem: waardoor komt, voorzover het leraren voortgezet onderwijs betreft, een brede beroepsorganisatie van leraren maar niet van de grond?’ Een buitengewoon relevante vraag, die vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Vertrekpunt voor de analyse is de constatering dat Nederlands onderwijsgevenden elkaar eerder vinden op arbeidsvoorwaarden dan op standaarden. Of ‘preciezer’: ze hebben moeite elkaar te vinden op een eensluidend, laat staan een aansprekend verhaal over het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van onderwijs’ (blz 14).

In het hoofdstuk ‘Het verdriet van de leraar’ wordt de probleemstelling verder uitgewerkt. Die uitwerking laat zien dat het eigenlijk om twee belangrijke ‘bronnen’ voor het verdriet gaat: leraren worden zelden of nooit bevraagd op visie, op wenselijkheid van ontwikkelingen, op wat anders kan en moet; anderzijds ontbreekt het leraren vaak of tot nu toe aan ‘handelingsvermogen’, dat vermogen is teloor gegaan in een cultuur van verantwoording afleggen, afgerekend worden en ‘teacher agency’ uit handen geven of laten nemen. De agency die betrokken is op vragen als: Wat is goed onderwijs? Wat is een goede leraar? Welke kennis en kunde zijn essentieel?

Ik leerde veel van deze uitgave. Allereerst is er een prachtig helder (en ook humoristisch) overzicht van allerlei ingrepen en stelselwijzigingen in de afgelopen decennia, met alle gevolgen voor de professionele ruimte van de leraar. Maar wat mij vooral trof, is dat er niet gekozen werd en is voor de alles verlammende conclusie ‘de leraar is slachtoffer van overheid, management en beleidsmakers’. De auteur blijft bewust weg van het slachtofferschap en wijst op momenten in onderwijsontwikkeling waarbij de leraar het ook heeft laten liggen om zijn of haar stem te laten horen. 

Alles hangt samen met hoe de leraar zijn beroepsidentiteit vorm geeft en ervaart. Waar de professional zijn beroep ervaart als ‘zo gaat het nou eenmaal, dit wordt wel of niet van mij verwacht’, zal er weinig gevoel van mogelijkheid en stem hebben zijn of ontstaan. De beroepsidentiteit wordt als vaststaande ‘essentie’ ervaren en omarmd. Waar de professional zijn beroep ervaart als een beroep waarin je wordt opgeroepen of zo je wil uitgedaagd om daar verder telkens vorm aan te geven, is er wel stem en ontwikkeling. De beroepsidentiteit wordt dan beleefd en ervaren als proces van identiteitsvorming, geen essentie. In dat proces zijn er allerlei beperkingen, obstakels of gefixeerde beelden, dat wel. Maar die beperkingen leren verstaan is al het eerste begin van ‘stem hebben’.

Voor het opleiden van leraren heeft dat bijzondere betekenis. Het is van groot belang om aanstaande leraren te laten oefenen in het stem krijgen en nemen. Om hen ervaringen te laten opdoen met ruimte en begrenzingen. Om identiteit te leren verstaan als identiteit in voortdurende ontwikkeling. Dat betekent concreet dat de aanstaande leraar (en in feite alle lerenden) als subject benaderd dienen te worden. Dat zij niet een bril opgezet krijgen, maar brillen leren hanteren en durven experimenteren met andere visies en wijzen van kijken. Niet modelleren, niet voldoen aan voorgeschreven lijstjes, maar actief betrokken worden en zijn  op ‘wat is goed onderwijs, wat is een goede leraar en welke kennis en kunde zijn essentieel’.

---------------------------------------

Bron : Leenheer, P. (2019). De bril van de leraar. Culemborg: Phronese. 

Geef ons heden…

Ik weet niet hoe het anderen is vergaan, maar voor mij was en is zomer 2020 een heel diffuse periode. Vakantie, maar hoe? Was niet het kenmerk van vakantie dat veel mag en niets hoeft? 

Ik vond het lastig mijn weg te vinden in mondkapjesverplichtingen, risicovermijdingen en gedwongen annuleren van plannen. 

Tegelijkertijd leverde deze tijd ook veel bevrijdende inzichten op: ook vakantie kende zo zijn ‘dwangmatige patronen’. Patronen als: natuurlijk ga je buiten Nederland op vakantie, natuurlijk zoek je bijzondere of exotische oorden en als het vliegtuig noodzakelijk is: geen probleem. Een soort aan elkaar opgelegd gedragspatroon. Onder het motto: alles kan (en stiekem: veel moet).

Of je het wil of niet, de coronacrisis zet van alles op zijn kop. En brengt ons daardoor weer tot afwegingen van essenties, van wat werkelijk van waarde is voor welzijn en humaniteit. Ik ben blij met de herontdekking van het belang van ‘elkaar kunnen ontmoeten’, van de ander ‘in de ogen kunnen zien’. In het onderwijs komt die herontdekking op het goede moment. We staken al geruime tijd in op: individueel, ieder een eigen pad, blended (waarbij het adagium leek te worden: digitaal wat digitaal kan). Er bleek veel digitaal te kunnen, maar we herontdekken ook de beperkingen. Je hebt elkaar nodig, je hebt elkaar kunnen zien nodig om je verder te ontwikkelen, om te oefenen, om dilemma’s te ontdekken en van elkaar te leren. 

We herontdekten ook het ‘niet geheel maakbaar zijn of in het geheel niet maakbaar zijn’ van het leven. Er is ongrijpbaarheid, er is onmogelijkheid en onmaakbaarheid. Tegenover regelmaat, orde en voorspelbaarheid staat contingentie. Daarmee leren omgaan, dat ook betekenis leren geven, is misschien wel de belangrijkste ‘opdracht’ in het leven en daarmee ook in het onderwijs.

We zaten op het spoor van ‘wat ik wil en nodig heb, moet er nu zijn of komen’. Ik zag daarvan een veelzeggend voorbeeld tijdens deze diffuse vakantieperiode. De belofte van 24/7 is zo onderuit te halen. Want als de stroom uitvalt, de automaat leeg is, je geen geld op zak hebt of de automaat vernield wordt, door de bliksem wordt getroffen, er geen meel meer is om brood te bakken of als er geen bakkers meer zijn? Hoezo 24/7? 


Normaal

'Het wordt normaal' klinkt de laatste maanden steeds vaker in het publieke debat. Politici proberen ons ervan te overtuigen dat we moeten wennen aan ‘het nieuwe normaal’. Anderen geven in reactie aan dat het zou moeten gaan om een terugkeer naar wat we ‘normaal’ gewend waren te doen en te beleven. Je ziet dat laatste ook terug in de herstart van allerlei zaken: ‘fijn, we kunnen weer normaal naar Ikea en naar het terras’. 

Persoonlijk vind ik het hanteren van het begrip ‘normaal’ in deze context bijzonder ongelukkig. Als de coronacrisis ons iets leerde en leert, is dat ‘wat normaal is’ zo maar onder spanning gezet kan worden. Is het ‘normaal’ om naar believen voor reizen naar hot en her het vliegtuig te pakken? Is het ‘normaal’ om je – bij de keuze voor vliegvervoer- als haringen in een ton te laten ‘opsluiten’, onder het motto: lekker goedkoop? Is het normaal om allerlei zaken als vanzelfsprekend en vooral als behorend tot essentiële rechten en plichten te beschouwen? Moet keuzevrijheid om te demonstreren wijken voor de plicht om je aan het nieuwe normaal te houden? Is het normaal dat racisme tot in de genen van ‘staats-apparaten’ aanwezig is?

Ik denk dat, mede naar aanleiding van de coronacrisis, iets anders onderstreept zou moeten worden. Namelijk, dat het gevaarlijk is om in termen van ‘normaal’ te denken en te doen. De crises roepen op om, telkens opnieuw, in de gegeven context, het juiste handelen en denken te doordenken en vorm te geven. En bij dat juiste is zijn er belangrijke criteria te betrekken, zoals ‘wat de ander en het andere niet schaadt en het humanum bevordert’. 

Voor onderwijs betekent dat denk ik, dat we ‘zoveel mogelijk onderwijs op afstand en online, individueel’ niet moeten omarmen als ‘het nieuwe normaal wat betreft onderwijs’. We zullen telkens opnieuw keuzes moeten maken, en deze keuzes moeten toetsen aan ‘wat het humanum bevordert’. 

Opnieuw kijken, denken en handelen, en dat telkens opnieuw. Dat lijkt vermoeiend, overbodig en vooral ontregelend. Het levert anderzijds onvermoede ‘inzichten’ op. Een voorbeeld: in onze postzegel- tuin bij ons huis hebben we twee vogelbadjes ingericht. Dat leek ons wel aardig, bij alle droogte. De badjes worden vooral door koolmeesjes gefrequenteerd, maar ook een enkele duif ploft in het badje, dat eigenlijk voor hem/haar te krap is. Ik keek onlangs naar een badderend koolmeesje en dacht: wat ontroerend, wat hoopvol dat dit ‘gewoon’ doorgaat. En gewoon is het juist niet, het is een hoopvol wondertje.Herdenken

Op 4 mei hield Arnon Grunberg een indrukwekkende lezing in de Nieuwe Kerk. Dodenherdenking 4 mei 2020: een vrijwel lege kerk en een vrijwel lege Dam. Ik denk dat deze leegte de herdenking nog indringender maakte dan deze normaal gesproken al is. De woorden van Grunberg, de voorbeelden van gruwel en moord die hij noemde, die woorden maakten diepe indruk.

Ik citeer een klein stukje uit het verhaal van Grunberg: ‘Zeggen het verleden nu wel te kennen is veelal een weigering om er kennis van te nemen. En wie zijn verleden niet kent, is niet zozeer gedoemd het te herhalen, als wel is hij gedoemd niet te weten wie hij is. Niets doet mensen zozeer naar een onwrikbare identiteit verlangen als het knagende vermoeden dat ze geen idee hebben wie ze zijn. En het is vaak de onwrikbare eigen identiteit, de weigering er speels mee om te gaan die ertoe leidt dat de ander als een volstrekte vreemde en een absolute vijand wordt gezien’.

De noodzaak en de opdracht te herdenken. Om te voorkomen dat je ‘gedoemd bent te niet te weten wie je bent’ of ‘je te verliezen in een onwrikbare eigen identiteit’. Juist deze woorden riepen bij mij iets anders in herinnering, een tekst waarmee ik werd geconfronteerd in mijn middelbare schooltijd. Het ging om een bespreking van een bundel van Alexander en Margarete Mitscherlich, met als titel: Die Unfähigkeit zu Trauern. Die bundel en met name de bijdrage van de Mitscherlichs zelf maakten bij verschijning in 1967 veel los. Zozeer zelf dat de titel van de bundel tot een soort ‘mantra’ is geworden. De Mitscherlichs wezen op het ‘onvermogen om te treuren’ dat zij in Duitsland na WO II vaststelden. Zij zagen een collectieve rush, richting de vormgeving van het Wirtschaftswunder, zonder terug te blikken, te treuren en te herdenken. Treuren om de slachtoffers, maar – schokkend en opvallend genoeg - ook treuren om het verlies van het nationaal socialisme. De Mitscherlichs beoogden bij dat treuren uiteraard niet een opnieuw leven inblazen van een verheerlijking van het nationaal socialisme, maar wel een grondige en diepe doordenking van ‘hoe het zover heeft kunnen komen’ en van ‘hoe een dergelijke inhumane ideologie zo omarmd kon worden’. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik destijds weinig begreep van de teksten van de Mitscherlichs. Wel werd ik toen al getroffen door het beeld dat door de ‘mantra’ werd opgeroepen: het onvermogen om te treuren. Met de woorden van Grunberg komen dat beeld en die mantra weer terug. Ze brengen met elkaar de noodzaak en opdracht te herdenken en te gedenken pregnant naar voren. Een noodzaak en opdracht die overigens ook in deze crisistijd gelden: ‘hoe heeft het zover kunnen komen’ en ‘welke schadelijke manieren van leven hebben we met elkaar omarmd’? 

Herdenken, treuren en gedenken, in plaats van onmiddellijk in een rush naar ‘het nieuwe normaal’ door te schieten. 


Anderhalve meter economie

De afstand van anderhalve meter heeft een bijzondere betekenis gekregen. In de tijd van social distancing dient ieder op anderhalve meter van de medemens te blijven. Dat roept de vraag op naar wat we ons daar letterlijk bij voor moeten stellen. De simpelste: twee armlengtes. Maar ook: de lengte van een piano, of wellicht nog meer herkenbaar in deze tijd: je lengte van je bureau.

Bij twee armlengtes schiet mij onmiddellijk een iconische voorstelling te binnen: die van de Vitriviusman, een bijna architectonische afbeelding van de mens gemaakt door Leonardo da Vinci. 

Ik heb er altijd met bewondering naar gekeken, maar soms dook ook een vraag op: wordt dat wat de mens is bepaald door ‘volmaakte afmetingen en afstanden’?

Het lijkt alsof dat begrip van mens zijn (teruggebracht tot geijkte lengtes en afstanden) resoneert in de eerste gedachten die zich ontvouwen over de ‘anderhalve meter afstand economie’ waarover nu gedacht wordt als eerste start van terug naar het ‘normale leven’. Natuurlijk: in termen van productie en import en export is zo’n economie best te realiseren. Je plaatst ‘het menselijk kapitaal’ naast elkaar op anderhalve meter afstand en je laat kapitaal zijn werk doen. Bij productieprocessen denkbaar, maar wenselijk?

De mens wordt in zijn of haar menszijn niet bepaald door afstanden. De mens is het levende wezen dat juist op de ander gericht is, door die ander geraakt, aangeraakt wil worden, bemoedigt en bemoedigd wordt. Die in het privé domein en in het publieke domein leeft bij ‘de gratie van de aanwezige ander’. Dat geldt ook voor het onderwijs, als ruimte tussen privé en publiek domein. In die ruimte oefenen de lerenden met de leraar in ‘volwassen in de wereld zijn’. Daar hebben zij elkaar bij nodig, en vaak niet alleen virtueel. Je wil ook daar geraakt en aangeraakt worden.

Alle prachtige inspanningen om onderwijs gaande te houden dwingen diep respect af. Maar laten we ons met elkaar realiseren dat dat belangrijke aspect van raken en geraakt worden nu on hold staat en dringend aandacht behoeft zodra we weer die anderhalve meter mogen negeren en elkaar diep in de ogen kunnen kijken en bemoedigen.

Meer dan bij de Vitriviusman vind ik troost bij een andere iconische afbeelding. Het is een afbeelding van de schildering van het plafond in de Sixtijnse kapel, van de hand van Michelangelo: God creëert de mens. Er is twee armlengtes afstand, maar de aanraking is nabij: de aanraking die leven brengt. Een belangrijk beeld in het verder denken over weer opstarten van economie en onderwijs?


Grinding halt

In mijn familie circuleren zo lang als ik mij heugen kan, diverse Engels-Amerikaanse woorden en uitdrukkingen. Ze stammen uit de tijd van een verblijf van bijna vier jaar in de Verenigde Staten. Ik hoor mijn moeder jarenlang nog zeggen: shut the door please, als we de deur weer eens wagenwijd open lieten staan. Zo ook de uitdrukking: grinding halt. We gebruikten en gebruiken die uitdrukking nog steeds, als bijvoorbeeld de trein waarin we zitten, plotseling (piepend en knarsend) tot stilstand komt. Maar ook bij plotseling moeten remmen, onvoorziene faillissementen en eigenlijk alles wat onvoorzien ineens stopt.

Een ‘grinding halt’, zo voelt de situatie in de coronacrisis ook. Ineens thuis zitten, ineens een onderbreking van de routines in het leven, ineens lege schappen en winkels die sluiten. Ineens gesloten onderwijsinstellingen. En we vragen ons af, net zoals bij de plotseling gestopte trein: wat nu? 

Ik herinner mij langdurig onderbroken treinreizen. Eerst was er ongemak, dan paniek, maar wonderlijk genoeg ook telkens een herorientatie: mensen zagen elkaar ineens echt, als medereizigers, eten en drinken werden gedeeld en de smart en ellende van gestrand zijn werden ook gedeeld. 

Nu zie ik dat ook ontstaan: ongemak, paniek, maar ook de golf van solidariteit en zorg voor de ander. Wat een wonderlijk leer- en levensproces is er met de grinding halt ontstaan.

Soms is de grinding halt echt een totale en definitieve stop. Door het corona-virus overlijden mensen, daarnaast zijn er, ook in deze tijd, afschuwelijke berichten over ‘niet meer behandelbaar zijn’ of ongeneeslijk ziek zijn. De wereld en het leven stoppen vanwege heel verschillende oorzaken soms echt met die grinding halt. En toch, ook in die situaties blijken mensen in staat elkaar weer te ‘zien’, elkaar te bemoedigen en elkaar bij te staan. 

Dat is hoopgevend en bemoedigend in deze ontregelende tijd!


Rebellie

‘Rebellen en dwarsdenkers’ is het thema van de Boekenweek in 2020. Het draait om het lef dat schrijvers tonen om taboes te doorbreken, dwars te denken en onaangepast en onafhankelijk te zijn. Een prachtig thema, waarbij wat mij betreft ook het hart van de kunsten wordt geraakt: kunsten dienen de kijker, hoorder of lezer te ontregelen, op andere gedachten te brengen, te ontroeren, aan het denken te zetten. ‘Zonder dwarsliggers geen spoor’, sprak iemand ooit al eens, filosofisch-pragmatisch.

Er is echter een probleem: rebelsheid lijkt ‘salonfähig’ te zijn geworden. Rebelse gedachten en uitingen lijken in een soort positieve bejegening ingekapseld te worden in onze samenleving. Ik doel daarmee op het volgende: bij iedere functie of klus lijkt ‘out of the box kunnen denken’ een soort hippe must geworden. Je doet er pas echt toe als je ‘out of the box’ denkt. Bedoeling is wel dat je met je ‘out of the box exercitie’ weer snel in de box terugkeert. Je hebt dan misschien de wanden van de box iets opgerekt, maar een box blijft het.

Rebelsheid kenmerkt zich echter door vanuit een visie of visioen dat het anders moet en kan, zich tegen de box te keren. Het gaat daarbij telkens om de box van de heersende moraal en normen en daaraan verwant doen en denken. Rebellen en dwarsdenkers zoeken in hun denken en doen niet het gelijk, maar de dialoog over wat anders kan en zou moeten. Zij zoeken de dialoog over die normen en die moraal.

Ik maak de overstap naar ‘burgerschapseducatie’. Ik mag oprecht hopen dat we dat niet insteken of uitvoeren a la ‘out of the box denken en in de box blijven doen’. Laten we juist burgerschapseducatie zo uitwerken en vormgeven dat we kinderen en jongeren de betekenis van visioenen aanreiken en hen op het spoor zetten van dwarsdenken en dwars doen, daar waar het vanuit het visioen anders zou moeten zijn. Ik zie daarbij in de ‘klimaat-jongeren’ hoopvolle sporen van rebellie!


Pedagogiek van onderbreking en verbinding

In de zaterdagbijlage ‘Letter & Geest’ van het dagblad Trouw trof ik een prachtig essay. Een essay van de hand van Hester IJsseling, die onlangs haar lectorale rede uitsprak met als titel: 'Bezield en bezielend onderwijs. Pedagogiek va onderbreking en verbinding’. Hester is lector bij Thomas More Hogeschool te Rotterdam; haar lectoraat draagt als titel Professionalisering met hart en ziel.

In het essay troffen mij verschillende dingen. Allereerst een prachtig verhaal van een collega over een ‘onderbreking’ van het onderwijsleerproces. Hester voegt aan dat verhaal toe, dat iedere leraar zulke grote en kleine verhalen over ‘onderbrekingen’ kan vertellen. Die komen in de onderwijspraktijk dagelijks voor. Denk aan: een wesp in de klas, een broodtrommeltje dat kletterend op de grond valt, een stoel die omvalt, een leerling die in huilen uitbarst, of het ontstaan van een klassikale aanval van ‘slappe lach’. En dit zijn nog maar wat kleine voorbeelden. Je wordt elke dag onderbroken, telkens weer. En dat is mooi, want, zo schrijft Hester, 'juist daar waar de werkelijkheid aan onze greep ontsnapt – in wat ons toevalt – daar zit de ruimte waarin kinderen hun eigen weg kunnen vinden en een echt mens kunnen worden'. Mooi is daarbij een citaat uit een van de laatste songs van Leonard Cohen: 'There is a crack in everything, that’s how the light gets in'. 

Over die momenten van onderbreking, daar moeten we het als leraren met elkaar over hebben, pleit Hester. Als we dat niet doen, onderschatten we het belang van die momenten en jagen we door, waarbij het kind vermalen wordt tussen labels, cijfers en rapporten. Het is goed om de tijd te nemen als docenten om met elkaar te spreken over de betekenis van die onderbrekingen en over het vaak intuïtieve handelen van docenten in zo’n situatie. Zo’n gesprek vraagt om tijd en openhartigheid. ‘Aandacht vraagt vertraging’, zegt Hester daarover. ‘Bouw vertraging in, luister naar elkaar en kijk elkaar eens rustig in de ogen’.

Het essay trof me, in meer dan een opzicht. We zoeken als leraren naar ‘er toe doen’ voor de lerende. We willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van die lerende. We doen daarbij al heel veel vanzelfsprekend goed, intuïtief, gevoed door ‘tacit knowlegde’, de kunst en kunde van het ‘stille weten’. De wereld om ons heen legt andere accenten: die vraagt niet om ‘stil weten’, maar om meetbare resultaten, prestaties, rapporten. We moeten ons niet in die hoek laten dringen. Ik ondersteun graag de oproep om tijd te nemen, te vertragen en met elkaar het gesprek (blijvend) te voeren over wat er echt toe doet. Dan komen we weer uit bij bezielend en bezield onderwijs.

--------------------------------------------------------

Bron

Hester IJsseling (2020). Zoeken naar de ziel voor de klas. Essay in: bijlage Letter & Geest, Trouw, 1 feb 2020 (blz 16 – 19).


'The Times They Are A-Changin'

Het jaar met mooie ‘dubbele cijfers’ is van start gegaan. Is het vanwege die dubbele cijfers dat de verwachtingen hooggespannen lijken? Het lijkt in ieder geval wel alsof er meer dan ooit over verandering of - wat chiquer - transformatie wordt gesproken. Toch doet het aloude lied van Bob Dylan op z’n minst vermoeden dat er vaker zo’n gevoel van (grote) op stapel staande veranderingen is geweest.

Ik houd het maar op een sterk verlangen dat die transformatie ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Het gaat dan niet zozeer om hoog gespannen verwachtingen, maar een sterke hoop en een zich steeds verder verspreidend verlangen. Verlangen naar serieuze aandacht voor het klimaat, verlangen naar kansengelijkheid, verlangen naar zinvol en zingevend werk, naar humane en inspirerende arbeidsomstandigheden, verlangen naar gezien, gehoord en gekend worden. En: bij dat verlangen zijn er sterke signalen die de hoop op verandering voeden. Ik zie in de Nederlandse samenleving een steeds sterkere roep om: niet over mij, maar met mij spreken en denken en plannen maken, ik zie een sterkere wil om inhumane tradities en gebruiken om te buigen naar vrolijke en veilige gebruiken, ik zie hoe signalen van afgebrand raken in zinloos werk of zinloze studie-eisen serieus worden opgepakt en vooral: ik zie nieuw elan ontstaan. Een nieuw elan van waardering en bewustzijn, van gerichtheid op de ander, van zelfbewustzijn en ‘zelfbestuur’.

Die tekenen van hoop roepen ook een tegenreactie op. Extreem machtsvertoon, vernielzucht op alle mogelijke terreinen, een krampachtig verdedigen van verworven (en verworden – dat typte ik eigenlijk als slip of the pen) posities en daarbij het oog gericht op ‘mijzelf’ in plaats van op de ander. Verandering, aanzetten tot veranderingen roepen maar al te vaak extreme tegenreacties op.

Wellicht tegen beter weten in houd ik mij vast aan het groeiende verlangen en de hoopvolle signalen. Een nieuw jaar, met dubbele cijfers: nieuwe kansen voor fundamentele koerswijzigingen. En als ik mij beperk tot de ‘biotoop’ die mij vertrouwd is - het beroep van leraar - dan weet ik (bijna) zeker: The times they are a-changin.


Kennis delen

Op 4 december jongstleden was er de landelijke pabo kennisdeelochtend voor opleidingsdocenten van pabo’s. De kennisdeling was ditmaal gericht op inhouden en mogelijke implementatie van de bouwstenen van Curriculum.nu en op ontwikkelingen in de richting van profileringen en specialisaties (actueel in het licht van het advies van de Onderwijsraad 'Ruim baan voor leraren'). Een mooie opkomst van veel opleiders en een goede aanwezigheid van beleidsmakers en -ontwikkelaars. Genoeg om te delen en – van elkaar lerend - zo wijzer te worden.

Mooi om kennis te delen in een periode van het jaar, waarin vieren en delen zo prominent aanwezig zijn! Toch roept de begrippencombinatie ‘kennis delen’ vragen op, naar blijkt niet alleen bij mij. Ik kwam – met een beetje research – het volgende tegen: informatie kun je delen, kennis niet. Kennis verwerf je, door actief aan de slag te gaan. Zie ook het volgende citaat:

Knowledge is often seen as a rich form of information. This differentiation however is not terribly helpful. A more useful definition of knowledge is that it is about know-how and know-why. A metaphor is that of a cake. An analysis of its molecular constituents is data—for most purposes not very useful—you may not even be able to tell it were a cake. A list of ingredients is information—more useful—an experienced cook could probably make the cake—the data has been given context. The recipe though would be knowledge—it tells you how-to make the cake. An inexperienced cook however, even with the recipe might not make a good cake. A person, though, with relevant knowledge, experience, and skill —tacit knowledge—would almost certainly make an excellent cake from the recipe  .

In het citaat een handzaam onderscheid tussen data, informatie en (tacit) knowledge. Het citaat leert me, dat kennis delen vaak niet meer of minder is dan data ‘overnemen’ of informatie uitwisselen. Voor kennisdeling is een proces van aan de slag gaan nodig, ervaring opdoen en (praktijk) kennis verzamelen en toepassen. Door zo over kennis en kennisconstructie te spreken wordt voor mij een van de ‘jeuk-begrippen’ tot een lonkend perspectief omgebogen. Kennis delen gaat over actief samen kennis construeren. Je hebt de ander nodig om te construeren en te verwerven en te delen. 

Kennisdeeldagen of – ochtenden zijn zo niet alleen momenten van informatie-uitwisseling, maar ook momenten om met elkaar aan de slag gaan om tot kennisconstructie en-deling te komen. De – nu nog fragiele- traditie (nou ja, traditie… dit was de tweede kennisdeeldag) van kennisdeeldagen of -ochtenden verdient het daarom om tot een stevige traditie uitgebouwd te worden. Delen door (samen) doen!  Nogmaals een citaat van Gurteen: 

By sharing your knowledge, you gain more then you lose. Sharing knowledge is a synergistic process – you get more out than you put in. If I share a product idea or a way of doing things with another person – then just the act of putting my idea into words or writing will help me shape and improve that idea. If I get into dialogue with the other person then I'll benefit from their knowledge, from their unique insights and improve my ideas further. 

To get most things done in an organisation today requires a collaborative effort. If you try to work alone – you are likely to fail – you need not only the input from other people but their support and buy-in. Being open with them; sharing with them, helps you achieve your objectives. 

Eerlijk zullen we alles - samen - delen!

------------------------------------------------

Bronvermelding 

In: David Gurteen (1999): Creating a Knowledge Sharing Culture; in: Knowledge Management Magazine Volume 2, Issue 5


Leermeester

Onlangs sprak Frits van Oostrom bij de uitvaart van mijn buurman, Prof. dr. Wim Gerritsen, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Van Oostrom sprak als oud-student, studenten-assistent, vakgenoot en latere opvolger van Wim Gerritsen.

Hij sprak over Wim als leermeester, zijn leermeester. Hij beschreef in prachtige woorden de inhoud van dat leermeesterschap. Een leermeester die prikkelde, uitdaagde, betrokken was, en bovenal liefde voor de leerstof uitstraalde en overbracht. Van Oostrom vroeg zich af of het noodzakelijk was om zulke leermeesters te hebben of te hebben gehad. Hij was daar duidelijk over: absoluut niet. ‘Maar’, zo zei hij ontroerd, ‘wat een geschenk voor het leven om zo'n leermeester te treffen en wat zijn we dankbaar voor deze unieke leermeester’.

De woorden van Van Oostrom ontroerden me en zetten mij aan het denken. Hij gaf zo’n prachtige doorkijk in de waarde en betekenis van het leermeesterschap. Afgezien van de gender-specifieke constructie van het woord is ‘leermeester’ op zichzelf al een prachtig begrip. Als leermeester (wat gek en veelbetekenend toch dat ‘leermeesteres’ heel andere associaties oproept) weet je van leren, ben je meester in je vak(gebied) en leid je de lerende in in de schoonheid en waarde van kennis en kunde. 

Het is een betekenisvol begrip, leermeester. Het geeft ook prachtig de waarde en betekenis van onderwijzen weer. In de woorden van Van Oostrom zo duidelijk hoorbaar: je wordt geraakt, je raakt geboeid en nieuwsgierig, je wilt delen in dat warme bad van liefde voor kennis en kunde. Zo zouden we naar het betekenisvolle vak van leraar opnieuw moeten leren kijken, tot het leermeesterschap zouden we moeten opleiden. Want, hoewel niet noodzakelijk, ieder kind, iedere lerende heeft recht op het kunnen treffen van één of meer leermeesters!

Zie ook

https://www.uu.nl/nieuws/in-memoriam-prof-dr-wp-wim-gerritsen

 https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/de-leermeester/


Tijdens de laatste weken van haar ministerschap vroeg minister Jet Bussemaker in een overleg met verschillende partijen aan het einde van het overleg: wat zou ik mijn opvolger moeten meegeven? Wat zijn wat jullie betreft belangrijke stukken uit mijn ‘nalatenschap’? De aanwezigen noemden, ik denk ook vooral beleefd, een aantal zaken, overigens zonder echt concreet te worden. In reactie op de suggesties bleek Bussemaker somber gestemd over haar erfenis: ‘eigenlijk heb ik niets anders gedaan dan pleisters plakken’. Ik was verrast, over deze sombere openhartigheid en over de metafoor.

De metafoor sprak onmiddellijk tot mijn verbeelding. Ik zag het voor me: je snijdt je aan een scherp mes, een bloedende vinger als gevolg, je zoekt naarstig naar een pleister en je plakt die op de wond. En dan: de pleister plakt niet, ook de volgende laat meteen weer los; of de pleister plakt zo goed dat je bij verwijdering de wond opnieuw weer openrukt. De pleister geneest ook niet echt, dat doet je lijf zelf, de pleister is letterlijk niet meer en niet minder dan een ‘doekje voor het bloeden’.

Ik spreek me niet uit over de vraag of het beleid van Bussemaker niet meer dan dat doekje was. Wel zie ik dat we, zeker op het niveau van beleidsmakers en beleidsverantwoordelijken, al tijden lang niets anders doen dan pleisters plakken op onderwijswonden. Al jarenlang worden we geteisterd door ad hoc beleid of, erger nog, doen we daar van harte aan mee, telkens weer in dezelfde pleister plakkende groef.

Dat geldt zeker als het gaat om alle voorgestelde aanpakken voor het lerarentekort. We bedenken van alles om gaten te dichten en mensen te interesseren voor arbeidsplaatsen die door anderen zijn verlaten. We plakken ons suf, pleisters met of zonder figuurtjes, huidvriendelijk of antiallergeen, speciale pleisters of indrukwekkende snelverbanden. Slechts zelden wordt de belangrijke vraag naar de oorzaak van de onderwijswond gesteld: hoe komt het toch, dat er een grote uitstroom uit het beroep is, zelfs binnen vijf jaar, hoe komt het toch dat het beroep als maar onaantrekkelijker wordt en zeker onder diverse groepen bekend staat als het laatste wat je zou willen doen?

Er wordt vaak op het aambeeld van het te lage salaris gehamerd, als een belangrijke oorzaak van het tekort. De zeker onvoldoende beloning voor het mooie onderwijswerk speelt vast een rol, maar er is meer. Veel meer, en dat weten we mogelijk best wel, maar daar hebben we het liever niet over. 

Toch nu maar even wel? Geen of een te gering carrièreperspectief, een wijze van organiseren van onderwijs die niet meer past bij de behoeften van lerende en de leerkrachten, en een volstrekte onderwaardering voor het werk van de leraar, van de kant van bestuurders en beleidsmakers, van ouders, van lerende, van de samenleving in haar geheel. Er wordt voor en over leerkrachten gedacht, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met of gebruik gemaakt van hun expertise, hun opgebouwde, vaak erudiete pedagogisch en didactisch repertoire, hun ‘tacit knowlegde’. Administratieve systemen en instrumenten nemen het van de leraar en zijn of haar kennis en kunde over, onderzoekers en theoretici reiken noodzakelijk geachte innovaties aan, want ja, ‘zo’n leraar is meer een doener’.

Zolang gedacht wordt voor de leraar en over zijn of haar hoofd heen gestuurd en geoordeeld wordt, blijven we niet verder komen dan het plakken van pleisters en het variëren in vorm en kleur van de pleisters. Het resultaat: na verwijdering van de pleister blijkt er een nog gapende wond te zitten.


Het moet een naam hebben

Er razen orkanen en tyfoons over delen van de wereld, met vreselijke gevolgen. Een van de Bahama’s ligt in puin, en in Japan vallen ook slachtoffers en is er ook grote schade. De orkaan en de tyfoon hebben een naam: orkaan Dorian en tyfoon Faxai. Dit verwoestend natuurgeweld van een naam voorzien kent al een lange traditie; het helpt blijkbaar om grip te krijgen of te duiden of de schuld te geven als er een naam aan verbonden is. Er ligt een voorstel om ook Nederlandse (of de stormen in onze contreien) stormen van een naam te voorzien. We kunnen dan mogelijk op termijn zeggen: de noordwester storm Piet heeft het leven in Nederland ernstig ontregeld.

Een naam helpt. Ik maak een (wat gewaagde) associatieve overstap naar een heel andere situatie. Ineens was er zanger en rapper Typhoon (artiestenaam van Glen de Randamie), die als tafelheer in DWDD optrad. Een tafelheer of – dame mag de discussietafel openen. Typhoon stak in op de crisis in het onderwijs, het grote lerarentekort. Hij sprak over een mogelijke oplossing: het vak van leraar moet weer de waardering krijgen die het verdient. Laten we waardering en respect hebben voor het prachtige vak en voor de mens die het vak beoefent. Die mens levert een belangrijke basis voor de toekomst, die mens biedt jonge mensen perspectief en ondersteunt de ontwikkeling van die jonge mensen en bemoedigt hen. Ik hoorde Typhoon spreken, betrokken, met vuur en waardering, en het ontroerde me. En ik dacht: wat heeft hij gelijk! Wat goed dat hij dingen bij de naam noemt en wat fijn dat hij zijn naam aan deze oproep verbindt. 

Dank, Typhoon! Ik hoop dat velen volgen en hun naam verbinden aan de oproep om meer waardering en respect te tonen voor het belangrijke en mooie beroep van leraar. Ik neem in deze blog graag een klein stukje uit het mooi repertoire van Typhoon over, als blijk van waardering voor het geven van een naam aan een probleem. Een naam helpt.

Weet jij wat ik heb gezien 
Zoveel gezichten, zoveel plekken, zoveel verdiend
Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht
Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht

Van de regen naar de zon
Van de hemel tot de grond
Van de regels, naar de waarde
Voor de schepen, voor het water
Van de regen naar de zon en andersom

Zo mooi, zo fris, zo schoon
Zo ook precies het tegenovergestelde 
Het land waar ik woon, vecht voor het bestaan en lief heb
Waar alles duurder wordt maar ook weer ondersteund wordt als ik niets heb
Ons land, zo klein, en de wereld ook
Grenzen vervagen, macht overgedragen
Nederland is niet meer het centrum van de wereld
Maar de wereld heeft ons nodig, en wij haar
.

Uit: Van de regen naar de zon


Brokstukken uit een hete zomer

Warmte- en hitterecords. De Aida-uitvoering in Verona tweemaal onderbroken vanwege regen en onweer. Klamme warme dagen, strand, warme avonden en nachten. 

Salvini op verkiezingspad, telkens op Italiaanse stranden te vinden. Hij maakte en maakt handig gebruik van zijn toegenomen populariteit.

(Vermoedelijk) aangestoken branden op Ischia. Veel schade, stukje isola verde verloren gegaan.

Komkommertijd voor de Nederlandse pers, dus op zoek naar nieuws door het zelf te maken. Gedoe over rekentoets en toelatingstoetsen. Zorg over het lerarentekort. Koortsachtig overleg over hoe met gedoe om te gaan.

Vliegveld Napels overspoeld met autoverkeer; dat werd bij terugkeer naar huis een eindje lopen naar het luchthavengebouw.

Lichte frustraties over administratief gedoe qua afronden studie. Digitaal overleg met de uitgever van het proefschrift. Dat overleg zorgt voor rust.. en werk aan de winkel: drukproeven controleren.

Ineens weer aandacht van de pers, de basisscholen in het Zuiden van Nederland starten; dus aandacht voor het grote aantal zij-instromers.

En: zomaar tussen al die brokstukken door in juli het bericht van het overlijden van Rutger Hauer. Zelfs genoemd in de Italiaanse pers: ‘Hauer era nato il 23 gennaio 1944 a Breukelen, vicino ad Amsterdam; figlio d’arte, dopo una giovanile esperienza nel teatro sperimentale, debutto’ nella serie tv olandese Floris (1969)’ (Il Mattino van 25 juli 2019). Ontroerend nieuws.

Brokstukken uit een hete zomer. Het mooie van vakantie is dat het brokstukken mogen blijven, je hoeft er even geen betekenis aan te verlenen of een duiding aan te geven. Dolce far niente. Dat far niente is vermoedelijk zo dolce, omdat het begrensd is. Onvermijdelijk is er het einde van de vakantie en het weer oppakken van (onderwijs)werk. En dat is goed. 

Op naar een mooie (ook warme of verwarmende) herfst!


Kolonisatie van het onderwijs

Onlangs vroeg de Denker des Vaderlands, Daan Roovers, aandacht voor de kolonisatie – middels taal - van onze leef-en denkwereld. Concreet: zij volgt de filosoof Rene Gudde, die vier sferen onderscheidt, namelijk die van de privé-sfeer, de private sfeer, de publieke sfeer en de politieke sfeer. Taal vanuit de private sfeer duikt steeds meer op in de andere sferen. Daarmee ‘koloniseert’ de private sfeer de overige sferen. Roovers noemt een voorbeeld: ‘Zo kan het gebeuren dat iemand tijdens een relatiecrisis niet het verwijt krijgt te weinig thuis te zijn, maar het verwijt te weinig te investeren in de relatie’ (zie bron).

Door Martha Nussbaum (zie bron) is al eerder aandacht gevraagd voor de ‘vereconomisering’ van het onderwijs. We hanteren termen als targets, quick wins, laaghangend fruit dat te oogsten is, prestatie-indicatoren, leeruitkomsten, bouwstenen, maatwerk en wat al niet. Nussbaum maakte zich zorgen en wees op de belangrijke vormende waarde van onderwijs, een waarde die niet samenvalt met de private sfeer. Er ligt daarbij een wel heel gevaarlijke adder onder het gras: we benadrukken meer dan ooit ‘flexibel, gepersonaliseerd, individueel’. Gudde en Roovers geven echter aan dat de privé-sfeer meer en meer door de private sfeer gekoloniseerd is en wordt. Gepersonaliseerd kan dan eigenlijk niet anders zijn dan ‘op maat van de private sfeer’! 

Ik voeg, daartoe geïnspireerd door Roovers en Nussbaum, graag een observatie aan toe. Niet alleen in het onderwijs zelf, maar ook en met name in onderwijsmanagement en onderwijs-beleidssturing lijkt sprake te zijn van volledige kolonisatie. Ik lees en hoor niet anders dan: flexibel, op maat, het team meenemen, aanhaken, prestaties, succes, duurzame inzetbaarheid, verduurzaming, missie, visie, strategie, doelen, participatie, om maar enkele woorden uit een hele berg te noemen.. Ik ben ervan overtuigd, dat dit jargon leidt tot onderwijsinhouden, die niets meer te maken hebben met Bildung, met gemeenschap, met kritisch denken en handelen, met gerichtheid op de ander. 

Dat betekent dat dat onderwijs niet meer inspireert, vormt, niet meer een appel doet op creatief vermogen, op waardenontwikkeling, op wat er werkelijk toe doet. De ‘oefenruimte’ is daarmee niet meer en niet minder dan de aloude fabriekshal, waarin (‘gepersonaliseerd’!) gemodelleerd en geprocessed wordt, waarin de kolonisatie van denken en doen de belangrijkste ‘target’ is. Dat is een treurige conclusie. Maar, er is ook een remedie: schud als onderwijsgevenden alle managementjargon en alle managerial vereconomiseerd beleid van je af, bevecht het recht op en het belang van de oefenruimte en ga voor onderwijs dat ertoe doet. Neem de leiding over inhoud, en oefen in verantwoordelijkheid en verantwoording. Doe dat samen met de lerenden, bied hen ruimte om te oefenen en zich te ontwikkelen. Werk aan gemeenschap, samen, solidariteit. Goed onderwijs, dat deugt en deugd doet, daar draait het om!

___________________

Bronvermelding

Daan Roovers: Onze taal verandert. En wij zelf dus ook. Trouw, 24 mei 2019

Nussbaum, M. (2011). Niet voor de winst – waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft. Amsterdam: Ambo.


Etaleren van beroepstrots

Onlangs liet het dagblad Trouw (29 april 2019) weten dat de oud-voorman van PO in Actie, Jan van de Ven, van plan is om werk te maken van een beroepsvereniging voor en door leraren. Zo’n vereniging zou per I januari 2020 het licht moeten zien. De agenda voor de vereniging krijgt ondertussen al vorm: het gaat om het ontwikkelen van een beroepsstandaard, om de ontwikkeling van een ethische code, om vorm geven aan nascholing en het etaleren van beroepstrots. 

Een geweldig initiatief en een sterke ambitie, die grote steun verdienen. Zeker omdat onder andere verwezen wordt naar de urgentie om juist nu tot de vorming van zo’n vereniging over te gaan: er is tot nu toe slechts over de leraar gesproken, vanuit de overheid, vanuit sectorraden, vanuit de (inmiddels opgeheven) Onderwijscoöperatie, vanuit allerlei instanties en groeperingen die telkens zo goed wisten en weten, waarom leraren het niet goed doen en hoe het allemaal veel beter kan.

Van de genoemde agenda-punten voor de vereniging spreekt mij ‘het etaleren van beroepstrots’ bijzonder aan. Het wordt tijd dat leraren ruimte creëren en eisen om met trots te vertellen over het prachtige, complexe, ambachtelijke, belangrijke en invloedrijke beroep van leraar. Van de Ven spreekt terecht over een aantasting van het beroep, overal waar de suggestie wordt gedaan dat je na twee weken stage voor de klas kunt en en leraar bent.

De agenda van de aanstaande beroepsvereniging riep bij mij de woorden op, die door Howard Gardner genoemd zijn als fundamentele begrippen voor good work: excellence, ethics, engagement. Goed werk is werk dat technisch excellent wordt uitgevoerd, dat persoonlijke voldoening geeft, moreel deugdelijk en degelijk is, en een goede bijdrage levert aan de ontwikkeling van de samenleving. Een prachtige trits (misschien eens met elkaar nadenken over een mooie trits in het Nederlands?) voor het beroep van leraar, wellicht nader in te vullen met een beroepsstandaard, voor en door leraren. 

Van de Ven geeft aan dat het om een beroepsvereniging gaat voor en door een verdeelde beroepsgroep. Daar heeft hij gelijk in, leraren zijn zeker niet eensluidend als het gaat om het hoe en wat en waartoe van het beroep. Dat betekent dat de aanstaande vereniging een belangrijke extra taak heeft: vormgeven aan een nieuwe manier om te komen tot dialogen over het beroep, kennisontwikkeling in en van het beroep en vooral het serieus nemen van iedere beroepsbeoefenaar. Het failliet van de Onderwijscoöperatie maakt ons duidelijk dat verenigingen en corporaties die spreken over in plaats van met, die belanghebbend zijn, in plaats van belangen behartigend, niets toevoegen. 

Ruim baan voor de leraar en de onderlinge dialoog!


Kansongelijkheid

Vorig jaar vroeg de Inspectie van het Onderwijs dringend aandacht voor toenemende kansongelijkheid in het onderwijs. Dat zal dit jaar vermoedelijk niet anders zijn, gelet op de aandacht die onlangs door het Centraal Planbureau is gevraagd voor een herwaardering van de uitkomsten van de eindtoets in het basisonderwijs. 

De situatie op dit moment is dat het schooladvies zwaar weegt en in ieder geval vooraf gaat aan de uitkomsten van de toets. Mochten de toetsresultaten wijzen op een mogelijk hoger advies dan gegeven door de school, kan bijstelling van het schooladvies volgen. Het CPB signaleert dat dat lang niet altijd gebeurt. Het CPB signaleert ook dat leerkrachten de neiging hebben kinderen van hoogopgeleide ouders van een hoger advies te voorzien en kinderen van laagopgeleide ouders van een lager advies. Het CPB concludeert dat door deze werkwijze in de advisering toenemende kansongelijkheid in de hand wordt gewerkt. Daarom, aldus het CBP, terug naar de oude situatie: eerst de toets en op basis van de toetsresultaten het schooladvies. En: liever geen grote variatie in typen eindtoetsen; die variatie lijkt tot onvergelijkbare resultaten.

Toenemende kansongelijkheid is een ernstig probleem in het onderwijs. Het is echter de vraag of de terugkeer naar de oude situatie leidt tot meer gelijke kansen. Eindtoetsen lijken ‘objectieve resultaten’ op te leveren; wat echter onvoldoende belicht wordt is welke kansen en mogelijkheden kinderen hebben om zich grondig voor te bereiden op wat gevraagd wordt. Ik doel op cito-eindtoets-trainingen, huiswerkbegeleiding, bijles en een thuisomgeving waarin alle ruimte en mogelijkheden zijn om het lerende kind te ondersteunen en te begeleiden. Die kansen en mogelijkheden zijn ongelijk verdeeld!

Toenemende kansongelijkheid is veeleer een problematisch gevolg van een onderwijssysteem en van een onderwijsdiscours die op ‘uitsluiting’ zijn gericht. Wij hebben voor het (voortgezet) onderwijs een systeem ontwikkeld, waarbij we kinderen selecteren vóór de poort van het VO en we sorteren naar ‘niet slim genoeg, gemiddeld slim en zeer slim’. Dat sorteren en segregeren geschiedt onder omstandigheden die het ene kind meer kansen bieden dan het andere, en bovendien op een moment dat de uitkomst van het sorteerproces niet anders kan zijn dan een momentopname, waarbij slechts sprake kan zijn van relatieve (wat is het gemiddelde, hoe doe ik het ten opzichte van het gemiddelde) en niet van absolute resultaten.

Het sorteren en segregeren zit ook in ons onderwijsdiscours. We denken in termen van hoog- en laagopgeleid, we denken in termen van waardering van dat al dan niet hoogopgeleid zijn en we koppelen daar een beloningssysteem aan vast. Academisch opgeleid is meer en beter dan niet academisch opgeleid en moet zeker tot hogere beloning - in de vorm van bijv. salariering - leiden. In een dergelijk discours is iedere opwinding over toenemende kansongelijkheid een gotspe!


Onderwijskunst

‘Krijt op de schouders’

Onlangs vertelde ik aan vrienden, dat ik op het punt stond weer een college te geven. Ik benoemdedat als: ‘Ik ga weer krijt op de schouders verzamelen’. Men was verrast over die uitdrukking en dat maakte weer dat ik me afvroeg: ‘Waarom benoem ik dat eigenlijk zo?’.Ik ging op zoek en vond ook enkele variaties op de uitdrukking: krijt op de jas, krijt aan de handen. Eigenlijk allemaal bedoeld om iets te zeggen over het echte werk: onderwijzen. Ik herinnerde mij onmiddellijk een discussie over de vraag of schoolleiders ook ‘krijt op de schouders moesten hebben’. Daarmee werd bedoeld dat je eigenlijk niet in staat bent een onderwijsorganisatie te leiden, als je ook niet zelf het echte werk van onderwijzen in praktijk brengt of in praktijk hebt gebracht.

We zien nu andere accenten: juist ervaringen op heel andere terreinen worden tegenwoordig hoog gewaardeerd. We spreken over hybride carrières en over de bijzonder toegevoegde waarde van zij- instromers met praktijkervaring in bankwezen, chemie of wat al niet. Ik denk dat er inderdaad sprake kan zijn van toegevoegde waarde, als die toevoeging maar niet tot gevolg heeft dat de bijzondere waarde van de onderwijskunst wordt gereduceerd tot iets dat je zomaar kunt oppakken.

Ik sprak al eerder over die complexe kunde, kennis en vaardigheden die iedere leraar ontwikkelt, beheerst en weer verder ontwikkelt. Tijdens mijn college vielen me daarvan een paar voorbeelden te binnen: beschikken over uitvoerige actuele kennis van hetgeen in de les aan de orde is, weet hebben van wat aansluit bij de leerwensen en -behoeften van de lerende, oog en aandacht hebben voor wat zich aan vragen, onderbrekingen of onrust aandient, een prettig en veilig leerklimaat creëren, open staan voor aarzelingen, bemoedigen als het gaat om competentie van de lerende, samen kennis (verder) ontwikkelen, stimuleren tot verder onderzoek en kennisontwikkeling, ... om maar een fractie te noemen van wat zich gedurende het onderwijsproces allemaal aandient.

En ik merkte: ondanks mijn jarenlange ervaring als onderwijsgevende leer ik bij iedere les of college bij, ontwikkel ik mijn onderwijskunst verder. Dat is voor mij de betekenis van ‘krijt op de schouders’ verzamelen. Voor de lerende en voor onderwijsgevende (krijt-)stof doen opwaaien, op de toppen van je kunnen bezig zijn, druk in de weer zijn met leren en onderwijzen.

Moeten schoolleiders en beleidsbepalende raden en personen ‘krijt op de schouders’ hebben, om de oude discussie maar weer eens van stal te halen? Ik denk het niet, maar zij moeten wel bereid en in staat zijn te verstaan waarmee de onderwijsgevenden bezig zijn. Als zij het echt verstaan, past hen niet anders dan groot respect en grote waardering voor de man of vrouw met krijt op de schouders. Bij die man of vrouw zit een zee aan complexe kennis, kunde en vaardigheden. En die zee heb je niet zomaar tot je beschikking. Anders gezegd, je kunt dat allemaal niet zomaar, ook niet zomaar er even bij!

Natuurlijk kleeft aan de uitdrukking ‘krijt op de schouders’ iets gevaarlijk nostalgisch. Voor je het weet, komen geïdealiseerde beelden van het onderwijs van vroeger weer mee bij het bezigen van deze uitdrukking. Het moge duidelijk zijn, dat ik niet uit ben op nostalgie en ‘vroeger was alles beter’. Wel ben ik naarstig op zoek naar manieren om het ambacht en de kunde van onderwijzen uit de sfeer van ‘dat doe je wel even’ weg te krijgen. Ik zoek naar herwaardering, ook van dat krijt op de schouders!


Het mooiste beroep van de wereld

Ik hoor het weer regelmatig om me heen: leraar zijn is gewoon het mooiste beroep ter wereld. Het valt me op, dat er blijkbaar zoiets als een lerarentekort nodig is om deze reclameachtige slogan weer hardop uit te spreken. Ik vrees echter dat deze slogan naar de achtergrond verdwijnt onder de vloedgolf van negatieve berichten over datzelfde beroep. Het gaat om allerlei uitingen, waarin de nadruk wordt gelegd op een beroep met een niet te verdragen werkdruk, met geheel overbodige, maar omvangrijke administratieve lasten, met een steeds mondiger wordende context van ouders, onderzoekers en beleidsbepalende organen die de leraar voorschrijven wat hij of zij moet doen, hoe hij of zij zich dient te gedragen en te verantwoorden.

Wat voor mij als de overbekende druppel functioneert, zijn ontwikkelde en te ontwikkelen beelden van het beroep, waarin de suggestie wordt gewekt dat het bewandelen van een zo snel mogelijke route weg van het primaire proces het beste is wat een leraar kan doen. Hij/zij dient zich zo te professionaliseren dat hij beleid kan ontwikkelen, onderzoek kan doen, andere collega’s kan begeleiden of managerial dan wel bovenschoolse taken kan gaan vervullen. Want zeg nou zelf, in het beroep van leraar zit niet die uitdaging die je je leven lang vasthoudt in het leraarschap…..

Hè? Het is toch het mooiste beroep van de wereld? Zo’n slogan verplicht ons om toch maar eens eerst te starten met de bewondering voor en de waardering van het dagelijkse werk dat de leraar in het primair proces verricht. Leraren bouwen dagelijks aan de toekomst, door zich ontwikkelende leerlingen te begeleiden, uit te dagen tot verdere ontwikkeling en hen te bemoedigen. Zij werken aan kwalificatie, socialisatie en subjectificatie van de lerenden, van de toekomstige dragers en bouwers van onze samenleving. Wat is mooier en uitdagender dan dat?

Hoe die leraren dat doen? Het begint met je met hoofd, hart en ziel verbinden aan je rol en taak. En leraren doen dat, omdat ze weten dat hun werk ertoe doet en omdat zij een bijdrage leveren aan het realiseren van een toekomst. Om dat te kunnen doen is kennis nodig, is creativiteit nodig, inventiviteit, en de moed om niet jezelf in het centrum van de aandacht te plaatsen, maar het lerende kind. Om dat complexe geheel van denken en doen in je vingers te krijgen zijn tijd en ervaring nodig. Al lerende en werkende weg bouwen leraren een buitengewoon complex en erudiet repertoire op van denken, doen en reflecteren tegelijkertijd. Zij leren te schakelen tussen groepsprocessen en individuele begeleiding, zij kunnen moeiteloos aansluiten bij leer- en ontwikkelbehoeften en weten daarbij de ruimte van het lokaal of de school ook nog eens in te zetten als ‘derde pedagoog’. Zij creëren dagelijks een veilige en uitdagende oefenruimte. 

Het mooiste beroep ter wereld, ja, dat vind ik ook. Het wordt tijd dat deze slogan in alle lagen van onze samenleving wordt omgezet in bewondering, waardering en respect voor wat de leraar telkens weer opnieuw doet en realiseert. Het is niet genoeg om daarbij het vooral over salariëring en werkdruk-vermindering te hebben. Natuurlijk, dat zijn niet te veronachtzamen zaken. 

Maar wat mij betreft zit het vooral in de zo noodzakelijk (her-)waardering van de eruditie en handelingsbekwaamheid van de leraar! 


Mazzel en brooche voor de hele misjpooche

Ik kom uit een traditie waarin men elkaar bij het aanbreken van het nieuwe jaar veel heil en zegen toewenste. Ik denk dat dat overigens voor velen nog steeds een traditie is. Hoewel het rijke woorden zijn, klonken en klinken mij die altijd wat ‘zwaar’ in de oren. Dat zal vermoedelijk vooral aan het woord ‘heil’ liggen. Een woord dat, ondanks zijn bijzondere betekenis, niet of nauwelijks meer gebruikt wordt en daardoor eigenlijk vooral aan kerkelijke taal wordt gekoppeld.

Via vooral Amsterdamse familie en vrienden kwam ik jaren geleden een andere heilwens op het spoor: ‘mazzel en brooche’, vaak aangevuld met ‘voor de hele misjpooche’. Een Jiddische wens, die zijn weg ook in het Amsterdams heeft gevonden. De wens klinkt vrolijk en is zeker ook zo bedoeld. Het woord mazzel zal bekend in de oren klinken: het betekent geluk of een bof of meevaller. We spreken nog vaak, ook buiten Amsterdam, over ‘mazzelen’ of een ‘mazzeltje’ hebben. Het is iets wat je toevalt, en als je geluk hebt, is het mazzel tov, goed geluk. Eigenlijk dat wat ook met het woord heil wordt aangeduid.

Brooche zal minder bekend zijn. Het staat voor zegen, en verwijst naar ruimte (om te leven) geven of ontvangen. Gezegend zijn wil zoveel zeggen als dat je leven kunt en dat dat leven goed is, dat er ruimte en veiligheid en liefde is.

De misjpooche is de familie of de clan, de groep waartoe je behoort. En ook dat is van belang: ieder mens wil bij iemand, een groep of iets behoren. In het Engels zo rijk aangeduid met ‘belonging’, waarin ook het woord voor verlangen doorklinkt.

Een vrolijke, rijke heilwens. Laten we, als we nu voor het gemak onze school, opleiding of werkomgeving als een misjpooche beschouwen, dat elkaar ook toewensen. En laten we met die wens ook werk maken van die wens. Gun een ander mazzel tov, bied de ander ruimte en laat hem of haar erbij horen. Dan ervaren we veel heil en zegen in het nieuwe jaar!


Vooruitblik

De donkere dagen voor kerst, ze zijn weer volop aanwezig. Laat licht en vroeg donker en vaak overdag ook nog grauw en somber weer. Het zal niet voor niets zijn, dat we er van alles aan doen om die donkerte verdrijven, met kaarslicht, met vrolijk opgetuigde kerstbomen, met flonkerende kerststerren. 

En: juist in deze periode richten we onze blik op wat komen gaat. In de allerdonkerste tijd bereiden we ons voor op wat komt, op waar onze hoop op gevestigd is. Ik doel op ‘advent’, een periode van vier weken, voorafgaand aan kerst. Persoonlijk vind ik het heel bijzonder en ook ‘goochem’ om juist in de periode van sombere donkerte de blik hoopvol vooruit te richten, op de belofte van de komst van licht en leven. Of je dat nou vanuit een christelijke overtuiging beleeft, of vanuit een andere blik op het leven: hoop doet leven, laat ons opveren en zet ons in beweging.

Op die manier geduid sluit de gedachte aan ‘advent’ mooi aan bij wat door de filosofe Hannah Arendt als ‘nataliteit’ (als tegenhanger van ‘mortaliteit’) werd omschreven. Arendt gebruikt het begrip nataliteit om aan te geven dat het de mens kenmerkt dat hij of zij steeds een nieuw begin kan maken en maakt. De mens heeft het in zich om steeds een nieuw mens tot stand te brengen. Met de geboorte van ieder nieuw mens wordt er telkens weer een uniek wezen voortgebracht. Dit zet iets nieuws in gang in de wereld, iets nieuws dat wij niet kunnen voorzien of controleren. Maar, nataliteit beperkt zich niet alleen tot die eerste geboorte: elke keer als wij handelen of ons uitspreken in het publieke domein, zetten wij weer nieuwe processen in gang. Door het spreken en handelen in die publieke ruimte geven wij ook steeds die publieke sfeer vorm. En we vinden elkaar, als het goed is, in hoe die vorm eruit zou moeten zien: licht, leven, ruimte en adem (vrij naar wat de filosofe Marli Huijer rond het begrip nataliteit heeft toegelicht).

Daarmee is advent bij uitstek de periode van een vooruitblik: hoe realiseren we onze nataliteit en hoe zien we in ieder nieuw mens de hoop op goede tijden bevestigd? Hoe geven we vorm aan het publieke domein, als een plek van vrede en gerechtigdheid? Hoe realiseren we leven vol van licht en ruimte? 

En - omdat ik het niet laten kan die link te leggen - onderwijs is bij uitstek de plaats om die vragen te stellen en te oefenen in het handelen en spreken. In het onderwijs is het eigenlijk altijd advent.


Aansluiten bij de belevingswereld

Het is zo’n vertrouwde pedagogisch-didactische term: aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hele volksstammen aanstaande leerkrachten zijn met dat adagium opgeleid.

Onlangs werd deze vertrouwde mantra echter op bijzondere wijze onder spanning gezet.

Ik was, slechts voor een uurtje, op 1 november jongstleden te gast bij het Symposium 2018 van Méér Muziek in de Klas: 3 maal 3 is 9. Met een keur aan workshops (solo’s genoemd in het kader van dit symposium), met try-outs en ‘stemmen’ werd gewerkt aan de vraag naar verduurzaming van alles wat nu al tot stand is gebracht: 1659 basisscholen en 88% van de pabo’s (in samenwerking met conservatoria) maken werk van Méér Muziek in de Klas. Ik genoot in het kleine aanvangsuur van de pitches voor de verschillende workshops en van een korte, krachtige en inspirerende inleiding over het belang van muziek en muziekonderwijs. Verrassend was een pitch, waarbij de inleidster startte met een melodie, die de zaal zonder enig probleem en zelfs tweestemmig mee- en nazong. Met als onbetwistbare ervaring: iedereen kan zingen!

In een van de pitches vertelde een inleidster hoe zij, als muziekdocent op een school in de wijk Kanaleneiland te Utrecht, werk maakte van de aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen: zij studeerde noest op een Turkse dans, om deze tijdens een van haar lessen uit te voeren. Na twee, drie minuten stond een Turkse jongen op en zei: Juf, laat mij dat maar doen. De jongen danste vol vuur door de klas en wist alle leerlingen letterlijk achter zich aan te krijgen. Een prachtig voorbeeld waarin zichtbaar wordt dat de oude mantra eigenlijk helemaal geen recht doet aan de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van hun inzichten, kennis en kunde, er wordt iets ‘aangeboden’ (overigens met de beste bedoelingen). Dit thema - aansluiten bij de belevingswereld is niet voldoende - keerde in diverse pitches terug. In muziekonderwijs wordt het pleidooi gevoerd om leerlingen meer subject te laten zijn in de les.

Op weg terug naar ander zaken dacht ik: eigenlijk is dit niet alleen geldig voor muziekonderwijs. We zien op verschillende terreinen de zogeheten ‘subjective turn’ vorm krijgen: in de wetenschap, in partnerschappen in het onderwijs, in een beweging weg van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Die beweging zou ook gemaakt moeten worden (en wordt vermoedelijk al gemaakt) op alle onderwijsgebieden. De lerende dient niet als object, maar als subject benaderd te worden. Een van de pitchende collega’s benoemde de rol van de docent in het verlengde daarvan vooral als ‘coach’. Daar ben ik het dan weer minder mee eens: onderwijzen gaat verder - en móet verder gaan! - dan coachen. Onderwijzen is de lerende als subject ook serieus nemen in zijn of haar leerbehoeften en op die behoeften ingaan. Het behoort tot de wijsheid van de onderwijsgevende hoe hij of zij dat doet en wat op een specifiek moment het juiste onderwijs is.

Een mooi symposium, met stof tot nadenken, met veel enthousiasme en muziek! En: iedereen kan zingen!


Gezien en erkend worden

Onlangs nam mijn zoon zijn diploma Toegepaste Psychologie tijdens een feestelijke uitreiking in ontvangst. Het leek er even op, dat de opleiding wat overvallen werd door het aantal afstuderenden: 110 in aantal! Gelukkig werd al snel besloten tot het organiseren van twee parallelle bijeenkomsten. Zo kwamen wij bijeen in een collegezaal met zo’n vijftig feestelijke geklede afgestudeerden. Deze waren achter in de zaal geplaatst; zij werden vervolgens een voor een, onder een korte, persoonlijke aankondiging van een ‘mister-speaker’ en onder de klanken van door de afgestudeerde in kwestie zelf gekozen muziek opgeroepen om naar beneden te lopen, daar hun diploma te tekenen en in ontvangst te nemen en, voorzien van handdrukken en een rode roos, weer terug te lopen naar hun plek achterin. Ik was onder de indruk van de sfeer, van de vlotte diplomeringsroute, maar vooral van het persoonlijk karakter van de uitreiking. 

Natuurlijk, het waren telkens maar een paar zinnen die aan de afgestudeerde werden gewijd; dat kon ook niet anders in zo’n vloed van nieuwe hbo-psychologen. Maar de woorden en de muziek maakten het tot een moment van gezien en erkend worden. En daar draait het allemaal om. Daarom: hulde aan Hogeschool Leiden, afdeling Toegepaste Psychologie!

Dit huldeblijk is verdiend, omdat het een mooi voorbeeld is van het realiseren van de belangrijkste kern van onderwijzen en opleiden: het lerende kind, de lerende student en professional zien, kennen, herkennen, erkennen. In een denktank die zich op dit moment buigt over een nieuw beroepsbeeld voor de leraar primair onderwijs werd dat onlangs ook zo opnieuw verwoord: het kind zien en erkennen hoort tot de belangrijkste kern van het leraarschap. Vanuit die kern zijn kerntaken te formuleren, vanuit dat hart van onderwijzen kun je uiteenleggen hoe dat zien en erkennen vorm en gestalte krijgt.

Ook studenten in de MLI kwamen onlangs bij dezelfde woorden en beelden uit. Op mijn vraag om eens terug te denken aan wie de beste leraar en de slechtste leraar in hun onderwijsloopbaan waren geweest, kwam eigenlijk eenduidig als antwoord: de beste leraar is die leraar die jou ziet, die jou erkent (je mag er zijn) en die ziet wat jij nodig hebt. Wie voorbij ziet aan dat lerende kind, voldoet niet.

Uiteindelijk gaat het om de basisbehoefte die ieder heeft: zie mij, erken mij, bemoedig mij. Wanneer aan die basisbehoefte wordt voldaan, ontstaan perspectieven, mogelijkheden, horizonten, idealen. En dat is weer precies waarop leren gericht is. Leren is eigenlijk niet anders dan beloftes ontdekken en stappen zetten om die waar te maken. Dat start met de erkenning: jij mag er zijn.

Laten we daarom ‘zien en erkennen’ in de kern van ieder denkbaar beroepsbeeld voor de leraar plaatsen!
Herfststormen?

Na een zonovergoten zomer, waarin velen van ons tot dolce far niente werden gedwongen, is het onderwijs weer op gang gekomen. En wat blijkt: het borrelt, gist en bruist onmiddellijk. Het lijkt wel of ieder genoeg heeft van nietsdoen en de neiging niet kan onderdrukken om aan allerlei bomen te rukken om die op z’n minst uit de slaapstand te halen.

Het jongste voorbeeld van deze onrust is het door de minister van onderwijs gelanceerde plan om aan de wortels van de BSA-boom te zagen. Studenten krijgen stress van al te strenge BSA-normen, zij verdienen het om zonder al te hoge druk hun weg te vinden in hoger onderwijs. In feite heeft de minister een terecht punt: er is tijd nodig om je weg te vinden in het leven als student, er is tijd nodig om ‘volwassen in de wereld te komen’, er is tijd en ruimte nodig om tot verdere ontwikkeling te komen. Scherpe BSA-normen staan daar haaks op. 

Jammer is dat de minister door aan de BSA-boom te rukken het zicht op het bos kwijt geraakt lijkt te zijn. Zij ziet, zoals velen die zich met onderwijs bezig houden, door de bomen het bos niet meer. Ik doel dan op het bos van het discours waarin denken en doen in het onderwijs is terecht gekomen. Het economisch discours. Alom wordt in het onderwijs - en dan vooral in de bestuurlijke en politieke lagen - gedacht aan en gestuurd op rendement, winst, diploma-waarde, afrekenen, ranken, kwaliteit gehanteerd in termen van input throughput output, kenniseconomie, meedoen in de wereld van het grote geld, leenstelsels en wat al niet…. Er wordt door beleidsmakers en politici en bestuurders zelden gedacht aan en gesproken over het belang van vorming, het belang van toegankelijk, waardevol onderwijs, er wordt zelden of nooit gedacht aan de betekenissen en functies die onderwijs óók heeft: naast kwalificatie ook socialisatie en subjectificatie. Daar is tijd, vrije ruimte en aandacht voor nodig.

Door uitsluitend de pijlen op de BSA-norm te richten doet de minister van onderwijs mogelijk iets heel schadelijks voor de sector. Zij loopt het gevaar om onderwijsgevenden in de hoek te zetten van strenge scherprechters die onmogelijke normen hanteren. Dat zou een buitengewoon kwalijk bij-effect zijn. Onderwijsgevenden dienen meer credits te krijgen. Onafhankelijk van welke norm dan ook zijn zij degenen die dagelijks met hart en ziel bezig zijn om aan die belangrijke functies van onderwijs vorm en inhoud te geven. Het zou de minister sieren om haar pijlen te richten op alles wat het belangrijke en waardevolle werk van leraren beschadigt of onmogelijk maakt. In dat bos is een strenge BSA – normering maar een takje.


Mooi en duister?

Ik had het grote geluk om deze zomer in de arena van Verona een uitvoering van één van de opera’s van Verdi bij te wonen. Het ging om de Nabucco. Ik had de opera niet eerder gehoord, gezien en meebeleefd en keek er zeer naar uit. Ook naar de hernieuwde kennismaking met de arena van Verona. In een ver verleden zag en hoorde ik in die arena de Aida en de Turandot.

Zodra ik de arena binnenkwam, was ik terug bij die eerdere ervaringen. Het was als vanouds: het immense publiek, het grote podium en de gespannen opwinding. Tot mijn grote vreugde bestond ook het ‘kaarsjes-ritueel’ nog: bij de aanvang van de opera steekt iedere bezoeker een kaarsje aan. Stel je voor: een zinderende arena, de avond valt, de derde gongslag heeft geklonken, de maestro is begroet en dan duizenden lichtjes in de arena…

Urenlang heb ik letterlijk op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik ging zo op in het spektakel, in de zang en de muziek, dat ik aanvankelijk niet in de gaten had dat de tranen af en toe over mijn wangen stroomden: bij het tweemaal (er werd natuurlijk om bis geroepen!) horen van het befaamde slavenkoor en eerder bij de hartverscheurende aria Anch’io dischiuso un giorno. Prachtige muziek, prachtige uitvoering, meeslepend in alle opzichten. Vlak achter ons zaten opera-gangers, die de zangers bij naam kenden en zowel de zangers als de maestro telkens luidkeels bedankten met bravo, brava, bravi! 

Toch was er ook beklemming en dat vergt enige toelichting. Verdi heeft destijds de vertelling uit de opera geplaatst tegen een wel heel Italiaanse invulling: het (maar deels op bijbelse verhalen gebaseerde) libretto met het verhaal van het volk Israël dat gevangen wordt weggevoerd uit hun land, overheerst wordt door Babylon (voor de kenners: Nabucco is Nebukadnezar) en dat uiteindelijk terugkeert naar Jeruzalem, is tegelijkertijd het verhaal van Italië, verscheurd en overheerst, een Italië, dat uiteindelijk (weer) één natie vormde. Vandaar dat de hogepriester van de tempel van Jeruzalem er uitzag als Garibaldi, vandaar dat aan de tempel de Italiaanse vlag prijkte, dat deze vlag werd vervangen door een Duits-Oostenrijks aandoende vlag en vandaar dat Nabucco op een Duits-Oostenrijkse keizer leek. Die enscenering verwarde op z’n minst en werd aan het slot zelfs een pijnlijke verwarring. Toen de tempel weer heroverd was, werd een indrukkend grote Italiaanse vlag opnieuw ontrold en aan de tempel bevestigd. Daarnaast een spandoek met: Viva Verdi (dat spandoek heeft ‘oude papieren’. All bij de eerste uitvoeringen verscheen het, als dank aan de grote Verdi, maar ook met een verborgen boodschap: Victor Emanuel, Re d’Italia). De reactie van het overwegend Italiaanse publiek was wat het meest verwarde: er klonk een donderend Viva Italia. En dan is er ineens de sfeer van een land met toenemend nationalisme, van het weigeren en wegsturen van immigranten, met leuzen als: Italië voor de Italianen.

Het mooie en duistere ontmoetten elkaar op beklemmende wijze.  Kunst blijkt niet onschuldig te zijn.

---------------------------------


Flexibel gepersonaliseerd

Steeds vaker duiken twee begrippen op, als het om leren gaat. Er is een sterke drang om onderwijs in ‘flexibele trajecten’ vorm te geven en het leren moet zich in de richting van ‘gepersonaliseerd leren’ bewegen. Beide begrippen buigen naar elkaar toe. Op basis van mijn persoonlijk profiel (dat wordt bepaald aan de hand van data) dient een flexibel leertraject aangeboden te worden. 

Ik zocht naar wat meer informatie over ‘gepersonaliseerd leren’. Gelukkig kwam ik handzame teksten tegen als ‘7 dingen die je moet weten over gepersonaliseerd leren’ (bron: Onderwijs van Morgen)

Daaruit citeer ik nummers 4 en 6

Waarom is het belangrijk?

Gepersonaliseerd leren kan, met behulp van technologie, een groot aantal leerlingen voorzien van individuele leertrajecten. Analytische leergegevens brengen, in combinatie met statistische modellen, de studievoortgang van iedere leerling in kaart en voorspellen de kans op een succesvolle leerervaring. Daarnaast bieden dergelijke systemen instructies en opdrachten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerling.

Waar gaat het heen?

Er is steeds meer kennis beschikbaar over gepersonaliseerd leren. Daarmee kunnen scholen op den duur gaan bepalen wanneer en op welke manier een gepersonaliseerde aanpak zinvol is. Gepersonaliseerd leren zal daarmee steeds meer fungeren als een systeem waarbij de combinatie tussen verschillende instrumenten meer oplevert dan de som der delen. Steeds meer data zullen te combineren zijn. Dat zorgt voor krachtigere, onderling met elkaar verbonden systemen die het makkelijker maken om vernieuwende pedagogische modellen – zoals flipping the classroom – te integreren.

Ik weet, ik behoor langzamerhand tot de categorie ‘senioren’ en ben dus lang zo flexibel niet meer. Bovendien ben ik een vreemdeling in de wereld van data - en dan vooral de big data. Dat verklaart mijn vermoedelijk onterechte weerzin tegen deze hype-achtige ontwikkelingen. Maar: het raakt ook aan zaken die ik van fundamenteel belang acht en die niet gekoppeld zijn aan ‘outdated’ zijn. 

Ik doel op het volgende: leren is wat mij betreft (ook) een sociaal proces, het gaat uiteindelijk om ‘volwassen in de wereld kunnen zijn’. Biesta typeert dat ‘volwassen zijn’ als: de vraag kunnen stellen of wat voor mij van belang is, ook in het belang van de ander is. Ik vrees dat je daar niet uitkomt als je leerproces uitsluitend op jouw maat gesneden is.

Het tweede dat mij bezighoudt, is de suggestie van volledige maakbaarheid van het leerproces: analytische leergegevens voorspellen de kans op een succesvolle leerervaring. Leren heeft wat mij betreft weinig met deze voorspelbaarheid en maakbaarheid te doen. Leren ontstaat daar waar je geraakt wordt, geboeid raakt, geprikkeld bent. Dat organiseren behoort tot wat Biesta noemt ‘the beautiful risk of education’. 

Flexibel, gepersonaliseerd…. Ik vrees voor grote armoede en een focus op wat snel (persoonlijk) rendeert. Op het gevaar af in nostalgie te vervallen: ik hoop op docenten die vooral verhalen vertellen. Verhalen die je prikkelen, nieuwsgierig maken, boeien, uitdagen. Daar kunnen the big data niet tegen op!

----------------------------------

De wetenschap aan het werk

Eind mei 2018 werden we verrijkt met de bundel 'Onderwijs aan het werk 2018, analyses, feiten en visies over het werken in het onderwijs'. Een rijke bundel, onder redactie van de hoogleraren dr. Cörvers en Van der Meer met artikelen onder zes thema’s: arbeidsmarkt, leraarschap, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, professionalisering in het onderwijs en tenslotte productiviteit en mobiliteit. Rijk, ook omdat in verschillende artikelen heel verschillend met ‘feiten’ wordt omgegaan. Waar in het ene artikel wordt gesproken over een dalende uitval bij pabo’s, maar nog wel hoger dan gemiddeld, zien we in een ander artikel, dat de uitval bij pabo’s gelijk aan het gemiddelde in het hbo is. Nog zo’n opmerkelijk puntje: er wordt gezegd dat de instroom aantrekt, maar dat het nog niet op het niveau van 2014 is. In een ander artikel wordt vooral benadrukt dat de pabo is gehalveerd wat instroom betreft sinds 2006. 

Het meest opvallend is de wijze waarop de invoering van instroomtoetsen wordt gewaardeerd: in het ene artikel wordt beweerd dat deze maatregel bijdraagt aan het herstel van het beroepsprestige, in een ander artikel heet de toets een mislukking, omdat de beleidsaanname was dat er sprake zou moeten zijn van een instroom met hogere examencijfers en dat blijkt niet het geval.

Het duizelt me, en dat blijkt niet alleen bij mij het geval te zijn. Ook de journaliste van Trouw, die mij belt om een reactie op de mislukking van de toets, haalt er in haar vragen ineens allerlei zaken bij, tot en met: hoe komt het toch dat er steeds minder voor de pabo gekozen wordt? In de wirwar van cijfers en tabellen en interpretaties ben je snel de weg kwijt, dat blijkt.

Ik heb moeite met een bundel die onder andere zegt feiten over 'werken in het onderwijs' voor het voetlicht te brengen. Die feiten breng je nooit omdat het leuk is om feiten onder de aandacht te brengen, je doet dat altijd met een bepaald doel of een bepaalde vooronderstelling. En dat doel of die veronderstelling kleurt hoe dan ook je selectie van feiten en met name je interpretatie van feiten. Dat is op zichzelf niet erg of verwerpelijk, maar geen aandacht besteden aan die kleuring en die ook niet benoemen, is wél kwalijk te noemen. In het artikel ‘De lerarenopleidingen: wie beginnen eraan en wie halen de eindstreep?’ is het blijkbaar de bedoeling om pabo’s verantwoordelijk te maken voor het lerarentekort. De instroom is drastisch gedaald, het instroomniveau is niet gestegen, falend beleid, stop met de flop. En passant wordt de suggestie gewekt, dat pabo’s - omdat ze er niet in slagen studenten met hoge examencijfers aan te trekken - eigenlijk wel erg kommervolle omgevingen zijn. Dat de feiten uitwijzen dat in het hele hbo sprake is van een vergelijkbare trend, verzwijgen we maar voor het gemak.

Trouw kopt op 1 juni met: 'Toets levert geen betere leraren op'. Het zou mooier geweest zijn om in te steken op het feit (!) dat pabo’s erin slagen goed en hoog opgeleide professionals af te leveren, die ‘meesterlijk’ werk verrichten en die weten dat er meer komt kijken bij onderwijzen dan kennis alleen.

Het zou de wetenschap sieren om meer helderheid te verschaffen over met welk doel of met welke vooronderstellingen wetenschap wordt bedreven en als wetenschap wordt gepresenteerd.

--------------------------------

Kom met verhalen!

Op 4 mei jongstleden maakte ik opnieuw gebruik van de mogelijkheden die geboden werden via het programma 'Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet' om enkele plekken in Utrecht te bezoeken. Het bezoek aan een woonhuis, waarin door een familielid de geschiedenis van haar oom/ tante/ neef en hun kinderen werd verteld, maakte diepe indruk. In een wijk die door de vertelster als ‘nu zo vredig’ werd getypeerd, speelde zich – als op zoveel plaatsen – in de Tweede Wereldoorlog het drama af, dat in veel gevallen tot moord en vernietiging leidde. Hoewel talloze van deze verhalen al langere tijd beschikbaar waren en zijn, is het horen van het verhaal in de concrete context van het drama indringender, lastiger, emotioneler dan bijvoorbeeld het horen van het verhaal via geschriften en opgetekende getuigenissen. Juist deze concrete setting maakt het verhaal onontkoombaar, zeker ook in het appèl dat van het verhaal in de context uitgaat: dit nooit meer!

In onderwijs en opvoeding doen wij ook een appèl, vormen wij en willen we met die vorming iets bij de lerende bereiken. We dragen kennis over en leren vaardigheden aan. Maar, zoals uit het voorbeeld, verhalen doen een indringender en onontkoombaarder beroep. Wellicht zouden we, meer dan we nu al mogelijk praktiseren, ook in onderwijs en opvoeding de narrative turn moeten realiseren: verhalenderwijs een appèl doen en beweging op gang brengen. Het liefst op plekken die er toe doen: buiten en binnen de school of de opleiding, de verhalende in de context van zijn of haar verhaal. Kom met verhalen, die ontroeren, verbijsteren, aan het denken zetten, in beweging brengen, uitnodigen tot respons of (re)actie.

In die zin was de koppeling die dit jaar was aangebracht een heel betekenisvolle: 'Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet'. Verhalen brengen beweging op gang, prikkelen tot je niet neerleggen bij  het inhumane en vernietigende. En ja, verhalen vragen ook om momenten van stilte: om aan te kunnen horen, om tot je door te laten dringen. Verhalen vragen geen overstemmend geschreeuw als antwoord. 

Kom met verhalen!

-------------------------------

Bestemmingskleur

Gedurende enkele maanden werden de Utrechtse bushalte-hokjes opgesierd met een door de vervoerder samengestelde tekst. Die tekst, met als titel Bestemmingskleuren, was bijna apocalyptisch van toonzetting:

 • vanuit een bestemming hebben de lijnen verschillende kleuren, afhankelijk van hun bestemming;
 • alle lijnen naar één bestemming hebben dezelfde kleur, maakt niet uit waar zij vandaan komen;
 • de meeste lijnen hebben daarom een per richting andere kleur;
 • een lijn die door meer kleurgebieden rijdt, verandert halverwege van kleur;
 • herken bij een halte eenvoudig welke bussen dezelfde kant op gaan. Of 'die ene' die daar niet naartoe gaat.

'Die ene' intrigeert, dat is duidelijk. Die onttrekt zich blijkbaar aan zijn (of haar?) bestemming…

Ik bleef haken bij de eerste aanwijzing: vanuit een bestemming is er een kleur afhankelijk van de bestemming… Ik weet wel dat ‘plaats van bestemming’ tot vervoersjargon behoort, maar deze tekstschrijver zag blijkbaar in alles een bestemming, van vertrekpunten tot aankomstplaatsen, die je met kleuren en verandering van kleuren kan aangeven. 

Ik meen dat OV Utrecht deze Nostradamus-achtige tekst nu overal verwijderd heeft. Wellicht dat vele passagiers toch hebben geklaagd over te al te omineuze tekst. Op de site is er nu een minder dreigende uitleg te vinden: ‘De regio Utrecht is verdeeld in 8 gebieden met elk hun eigen bestemmingskleuren (oh help, toch geen eigen kleur per bestemming…?) 

De kleuren worden consequent toegepast in alle reisinformatie. Door dit systeem kunt u snel zien of u aan de goede kant van de weg staat te wachten: de lijn heeft immers de kleur van de bestemming waar hij naartoe rijdt. Op busstations is er direct overzicht: van veraf kunt u al zien op welk gedeelte van het station u moet zijn. In de reisplanner, in de app en op de informatieschermen op Utrecht Centraal is de juiste richting gemakkelijk te onderscheiden’. De tekst is voorzien van een foto met een vrolijk lachende buschauffeur, dus een opgeluchte reiziger kan denken: oh, geen vuiltje aan de lucht.

Toch denk ik: plaats van bestemming, bestemmingskleuren? Waarom spreken we over het (reizende) leven in de zin van het bereiken van bestemmingen? Waarom niet veel meer spreken over een reis met allerlei opties en mogelijkheden en onmogelijkheden, een voortdurende reis? We zijn blijkbaar graag geneigd ‘te bestemmen’. Dat doen we ook in het onderwijs: we hanteren zodra het kan ‘bestemmingskleuren’. In deze periode speelt dat weer volop: met schooladviezen, met cito-toetsen en eindexamens. En dan is er helaas geen mogelijkheid om te doen wat 'die ene’ doet en kan doen: daar niet naartoe gaan....

-----------------------------

Niets nieuws onder de zon?

Rond en tijdens de startdag van het project Curriculum.nu op 8 maart jongstleden was veel te beleven en te overdenken. Het was een groot genoegen om leerlingen van de Musicalschool met zang (een door hen zelf gecomponeerd lied) en dans de opening te zien verrichten. Energiek, mooi en met woorden als ‘dromen, durven, toekomst, kleuren’. Het was eveneens een groot genoegen om de keynote van prof. dr. Erik Scherder te horen en hem enthousiasmerend aan het werk te zien. 

Er was ook voldoende stof tot nadenken. Ik noem, vrij willekeurig, drie directe aanleidingen. 

Allereerst de aankondiging van de betreffende startdag in het dagblad Trouw. De kop van het beschouwende (?) artikel luidde: ‘En weer een nieuwe stap in de soap die onderwijsvernieuwing heet’. Ik dacht bij het ontbijt al: hoe zal dat zijn, als de feestelijke en enthousiasmerende startdag nog niet eens begonnen is, en je dit onder ogen krijgt?

Een tweede aanleiding: Scherder nam de toehoorders mee in de wondere wereld van de hersenen en van het belang van het ontstaan van zoveel mogelijk verbindingen in die hersenen. Hij liet op een gegeven moment zien hoe bij kinderen uit de kansrijke contexten die verbindingen talrijker zijn dan bij kinderen uit sociaal zwakke omgevingen. Scherder benoemde dat het voor 65% om erfelijke factoren ging, maar die overige 35%, dáár lag nu juist een belangrijke uitdaging en plicht voor het onderwijs. 

De derde aanleiding: minister Arie Slob sprak alle aanwezigen toe met de verzekering van zijn steun bij het zo belangrijke ontwikkelwerk. Hij zegde toe dat hij persoonlijk zich ervoor zou inzetten dat de ontwikkelaars in alle rust en ruimte, afgeschermd van allerlei belangengroeperingen, hun creatieve werk zouden kunnen doen. Want, denkend aan de tekst van Prediker - Slob putte vrijelijk uit zijn eigen levensbeschouwelijke bronnen - ‘Er is niets nieuws onder de zon’ als samenvatting van alle voorgaande vernieuwingsprocessen, dit proces verdient kans van slagen.

Deze drie aanleidingen brengen mij bij de volgende ‘bedenkingen’. Allereerst dat het makkelijk en verleidelijk is cynisch te doen over deze nieuwe poging tot onderwijsinnovatie. Toch is het de moeite waard om cynisme te vervangen voor de mijns inziens wezenlijke vraag: wat maakt processen van onderwijsvernieuwing zo stroperig en vaak tot mislukken gedoemd? We weten dat vernieuwingen die van bovenaf ‘gedropt worden’ zeker niet succesvol zijn. Eigenaarschap van degenen die vorm en inhoud aan de vernieuwing moeten geven, is van groot belang. Maar is afscherming van invloeden van buitenaf, zoals de minister toezegde, het juiste middel daarbij?

Ik denk het niet. Het is een utopie te denken dat onderwijs ontwikkeld en vernieuwd kan worden in een ‘machtsvrije ruimte’. De vernieuwers zijn zelf immers net zo goed onderdeel van een samenleving waarin, ook rond onderwijs, belangen en dominante discoursen zich aandienen. Je zult als vernieuwer je juist met die belangen en discoursen dienen te verstaan, om vervolgens die ruimte te nemen, die vooral en uitsluitend het belang van de leerlingen dient en die aan de dominante discoursen iets toe of af kan doen. Als vernieuwers op dat punt onvoldoende kritisch zijn, dan zal er inderdaad ‘niets nieuws onder de zon zijn’. Iets van die te veroveren ruimte liet Scherder zien: er ligt een machtige taak en plicht voor het onderwijs om kansongelijkheid teniet te doen zodat dromen en kleuren in de toekomst van ieder kind gerealiseerd kunnen worden.

---------------------------

Wat fijn dat je er bent

Wat je ook vindt van de televisie-hitserie 'De luizenmoeder', iedere aflevering levert in ieder geval een vracht aan reflectie- en lesmateriaal op voor aankomende leerkrachten en schoolleiders. Ik weet persoonlijk niet zo goed wat ik van juf Ank en de andere betrokkenen moet of wil vinden. Ik houd van karikaturen en satire, zeker met betrekking tot het onderwijs, maar zal er niet af en toe ook een soort bevestiging uitgaan van wat we te zien krijgen: zie je wel, zo suf, achterhaald, kleinerend, stompzinnig en lapzwanserig zijn het onderwijs en allen die daarin werkzaam zijn….

Ik denk daarbij ook aan wat in het onderzoeksrapport 'Wie zijn de leraren van morgen - op zoek naar nieuw potentieel voor het leraarschap' wordt geconstateerd. Een grote groep leraren stopt voor zijn dertigste met het leraarsvak: een gebrek aan carrièreperspectief, aan uitdaging en daarbij te laag salaris, gecombineerd met hoge werkdruk blijken belangrijke factoren.

De onderzoekers zien een groot groeipotentieel bij wie als 'Veelzijdigen' en 'Aftasters' worden getypeerd. Voor beide typen geldt dat zij interesse hebben in zogeheten hybride banen: een combinatie van onderwijs en het werken in een andere sector (ook wel een circulaire carrière genoemd). Verder vragen beide groepen om goede begeleiding en coaching en om ontwikkelmogelijkheden.

En belangrijk rapport, waarbij ik wel wat kanttekeningen plaats bij al te hoge verwachtingen rond circulaire carrières in het basisonderwijs. Ik denk dat we in die sector vooral moeten mikken op de veelzijdigheid in het beroep, de ontwikkelmogelijkheden en 'behapbaar, relevant' werk. Wellicht moeten we werk maken van een traineeship voor startbekwame leerkrachten; zo maken we tijd om het beroep in alle facetten te leren kennen en doorgronden, tijd voor verdere ontwikkeling en ontplooiing en tijd voor verkenning van aanpalende werkterreinen of loopbaanstappen. En het grote voordeel: tijd om in de pittige verantwoordelijkheden te groeien.

Ik vond voor het idee van traineeships een kleine bevestiging in een toevallige ontmoeting in de trein. Naast mij zaten een moeder met een zoon en dochter. Zoon meldde mij vrijwel meteen dat ik in een IC-M had plaats genomen, een luxe treinuitvoering. Hij wist moeiteloos de voor- en nadelen te benoemen en maakte vergelijkingen met andere trein-typen. Ineens sprong hij over in zorgelijke gedachten: wat nou als raketten uit Noord Korea (ja, hij wist ook wie de leider is) Utrecht zouden vernietigen? Dan lag heel Nederland plat. Moeder mengde zich in het gesprek (ook om de sombere wending wat teniet te doen) en gaf aan dat haar zoon veel meer uitdaging op school nodig had. Zij verweet de leraren en leraressen niets, die hadden in haar ogen nu een onmogelijke klus te klaren met overvolle klassen en daarbij dan nog de verwachting dat ieder individu in die overvolle klassen alle aandacht op maat krijgt… Toch gunde zij haar zoon meer dan nu hij kreeg. Ze probeerde thuis via allerlei educatieve boeken en sites aan de leergierigheid van haar zoon tegemoet te komen, maar ja… zij was niet opgeleid als leerkracht….

Voor de goede orde: zoon Ernesto bleek een kind van 8 jaar oud. Ik mijmerde later: het is Ernesto inderdaad zo gegund dat hij gezien, gekend en erkend wordt. En het is de juffen en meesters zo gegund dat zij tijd en ruimte en ontwikkelmogelijkheden hebben en krijgen voor specifieke aandacht voor Ernesto en alle andere, unieke kinderen. Dan klinkt: 'wat fijn dat je er bent' net even wat anders dan in het lied van juf Ank.  

Al die unieke kinderen kunnen en mogen onderwijzen (en daar tijd en ruimte voor hebben): wat is er veelzijdiger, uitdagender en relevanter dan dat? 

-------------------------------

Antwoorden op een stem die je bij jezelf vandaan roept

Terwijl de eerste storm van 2018 over het land raast, denk ik aan de dingen die al voor het begin van 2018 in de agenda zijn terecht gekomen. In mijn agenda staan in ieder geval een gesprek over de specialisatie jonge en oudere kind, bewegingsonderwijs en burgerschapseducatie gepland. Vooral dat laatste trekt voor dit moment mijn aandacht. OCW wil zich beraden op hoe burgerschapseducatie vorm moet krijgen en wat dat betekent voor de opleidingen tot leraar.

Het is geen nieuw onderwerp. Al jaren zijn pogingen gedaan om dit thema handen en voeten te geven in het onderwijs. En afgelopen jaar was er een heuse meet-up om met elkaar van gedachten te wisselen over burgerschapseducatie in de lerarenopleidingen.

Wat tot nu toe opvalt in de gesprekken en uitwerkingen, is dat iedere verwijzing naar normatieve aspecten in burgerschapseducatie angstvallig vermeden wordt. Dat terwijl aan het begrip ‘burger’ alleen al allerlei normatieve ladingen verbonden zijn. Willen we een samenleving met vooral brave burgers, gehoorzame burgers, kritische burgers, democratisch burgerschap? En wat is dat eigenlijk: een burger? Kun je ook deel uitmaken van de samenleving zonder een burger te zijn? Is dat wenselijk? Kun je ‘ontburgerd’ worden?

Onder andere in de humanistische traditie en wetenschap is het begrip burger al reeds lang verbonden met sociaal en democratisch burgerschap. Dat wordt verder uitgewerkt als: goed leven, goed samenleven, goed werken, goed zorgen. Daarbij zit het spannende natuurlijk in het begrip ‘goed’. Over wat dat is zullen we bij alle uitwerkingen van burgerschapseducatie een standpunt moeten (willen) innemen. Kunneman (zie bronvermelding 1) spreekt in dit verband over ‘verticale en horizontale moraliteit’. Onder invloed van het postmoderne denken is de verticale moraliteit onder kritiek geplaatst: het ging en gaat daarbij altijd om verticale machtspraktijken, zoals patriarchale en koloniale machtspraktijken. De kritiek bood en biedt ruimte voor nieuwe, horizontale vormen van moraliteit. Als kenmerken van die moraliteit noemt Kunneman: bewust afstand doen van absolute geldigheidspretenties, nadruk op verbinding en relatie met het oog op de ander, en aanvaarden van leerzame wrijving met het oog op de verdieping en verrijking van de eigen moraliteit (dialogisch).

Dat horizontale, relationele en dialogische zie ik ook terug in het pleidooi van Frits de Lange voor een transformatie van religie. Je zou kunnen zeggen dat religie vooral een stevige plek had en heeft in de verticale moraliteit. Frits de Lange wil het religieuze duiden als ‘de stem die je bij jezelf vandaan roept’. Die stem komt niet uit jezelf, komt van de ander/Ander, waarbij de Lange Martin Buber volgt in de opvatting dat die ander/Ander niet als een object buiten onze werkelijkheid gezien moet worden, maar als het dialogische (de stem, het antwoord, de relatie) binnen deze werkelijkheid (zie bronvermelding II)

Mij lijkt dat een inspirerend normatief kader voor burgerschapseducatie: het gaat ten diepste om het leren antwoorden op een stem die niet bij jezelf vandaan komt. Het gaat om wat goed, rechtvaardig en schoon is voor allen.

-------------------------------------------------

Bronvermelding I

Kunneman, H. Slotbeschouwing: de tweede postmoderniteit als politieke context van normatieve professionalisering, in: Ewijk, H. van, Kunneman, H. (red) (2015, tweede druk). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.

Bronvermelding II

Quartel, J. De stem die om antwoord vraagt. In gesprek met Frits de Lange over hoe religie transformeert. In: Narthex (jg 17, nr 4). Budel: Damon.


De balans opmaken

Het einde van dit jaar komt in zicht. In de traditie waarin ik ben groot geworden, werd en wordt het einde van het jaar verbonden met ‘de balans opmaken’. Die gewoonte was ongetwijfeld gekoppeld aan het feit dat in de wereld van handel (detailhandel met name) ook letterlijk gewerkt wordt met het opmaken van de balans. Die economische verplichting werd (en wordt) vermoedelijk ook levensbeschouwelijk vertaald. Het gaat om jouw balans ten aanzien van wat je deed en mogelijk hebt nagelaten te doen. Specifiek in de traditie waarin ik opgroeide was die balans over het algemeen geen vrolijke aangelegenheid: het menselijk tekort kwam toch ieder jaar weer schrijnend naar voren. Somberheid, je (te) klein voelen, doordrongen van zondigheid en falen, dat alles was de toonzetting van oudejaarsavond.

Wellicht verrassend op basis van deze ervaringen, maar toch pleit ik voor het behoud van de traditie van reflectie op het afgelopen jaar. Het is goed om van tijd tot tijd te bepalen waar we staan, om te bepalen wat daarin hoopvol stemt en waar nog werk aan de winkel is. Als verantwoordelijk wezen (en dat verantwoordelijke heeft altijd te maken met de vraag of en hoe je antwoord geeft op het appèl dat op je wordt gedaan) moet je verder willen komen dan: ‘laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij’. Ik pleit niet voor somberheid bij de reflectie, maar voor adequate overdenkingen als een opmaat voor het denken en doen in het komende jaar.

En als we dan toch de balans opmaken: het afgelopen jaar heeft wel veel in zich om somber over te zijn. Een wereld op drift, toenemende segregatie en – wat ons ook van heel nabij raakt – een onderwijskolom die in de voegen kraakt. Toch kun je iets meer dan alleen dat ontwaren: er zijn ook tekenen van hoop. Er is plaats voor discussie, over zaken waar voorheen over gezwegen werd, er ontstaat hernieuwd elan, ook in het lerarenberoep, er is reuring en aandacht voor noden. 

Er is weer veel te doen in het komende jaar!


Ongelijkheid

Terwijl we via #metoo en via de media meegenomen werden en worden in een wereld waarvan we wel wisten dat die bestond, maar waarover men liever niet sprak of spreekt, verscheen ook de ‘genderranglijst’ van het World Economic Forum. Op die ranglijst is Nederland gezakt naar plaats 32, tegen plaats 16 in 2016. 

De ranglijst geeft aan hoe het met de ‘gender gap’ is gesteld. Deze gender gap, het verschil tussen de seksen in het nadeel van vrouwen, is - in Nederland - groter geworden op het gebied van economische participatie, gezondheid en politieke invloed. In de lijst worden de uitkomsten op de verschillende terreinen gemiddeld. Op de separate lijst van gelijkheid in inkomen staat Nederland op de 82e plaats. Verschillen in inkomen zijn in de afgelopen jaren toegenomen.

Gender gaps, #metoo, vergelijkbare uitingen en cijfers: alle verwijzen naar machtsverschillen. Hoewel we met enige trots kunnen zeggen dat er ten aanzien van de onderwijskansen tussen mannen en vrouwen in Nederland nauwelijks een gap te zien is, weten we dat op dit gebied ándere gaps te vinden zijn: milieu gaps, achtergrond gaps, om er maar een paar te noemen. Ook deze verwijzen naar machtsverschillen, die gebaseerd zijn op sekse en seksuele diversiteit, economische positie en afkomst. 

Leren denken en gaan handelen in machtsverschillen, macht leren uitoefenen of ondergaan, dat alles begint niet in het onderwijs. Wat het verschijnsel ‘macht’ aangaat, volgt het onderwijs eigenlijk naadloos de maatschappelijke orde en ordening en reproduceert die in onderwijstermen en leerdoelen. Het is precies daar waar onderwijs een kans of wellicht zelfs een opdracht laat liggen. De school is - in de terminologie van Gert Biesta, die daarin Hannah Arendt volgt - de schakel tussen het privédomein en het publieke domein, de oefenruimte gesitueerd tussen beide. Bij uitstek dus de plek om te oefenen in gelijkheidsdenken en –handelen, bij uitstek de plaats om kritisch te leren kijken en machten te leren ontmaskeren, om ervaring op te doen in een relatief machtsvrije ruimte.

Die ruimte inrichten, die oefening bieden om zo leerlingen anders te ‘socialiseren’, dat lijken mij de adequate reacties op #metoo en de ranglijst. Dat vraagt ook wat van de lerarenopleidingen. In een vergelijkbare benadering van de school als oefenruimte kan ook naar de lerarenopleidingen gekeken worden. De opleiding is de plek waarin geoefend kan worden met bewustwording van macht en ‘machts-bias’, en met ‘relatief machtsvrij onderwijs’. Meer dan op welke curriculumherziening dan ook, zou daar de nadruk op moeten komen te liggen. 

Misschien wel het belangrijkste aandachtpunt voor curriculum.nu?


Vertrouwen en ruimte

Onlangs nam ik deel aan een studiereis naar Finland. Het was niet de eerste kennismaking met het Finse onderwijs: drie jaar geleden bezocht ik ook diverse scholen en een universiteit. Uit die eerste ontmoeting was mij een aantal dingen bijgebleven. Als eerste dat het zo geroemde Finse onderwijs er eigenlijk niet veel anders uitzag als het Nederlandse onderwijs. Dat wil zeggen, als het gaat om didactiek en onderwijskundig handelen. Sterker nog, er was soms het gevoel dat ‘we’ in Nederland wel wat verder waren…

De belangrijkste ervaring  – en die ervaring was er opnieuw bij het tweede bezoek - is echter samen te vatten in twee begrippen: vertrouwen en ruimte. Laat ik bij dat begrip ‘vertrouwen’ beginnen. Het gaat om een brede insteek in Finland: van vertrouwen in de deskundigheid van de goed opgeleide leraar, vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen, vertrouwen in de wijze waarop managerial taken worden uitgevoerd. Dat vertrouwen maakt aanpakken van control en inspectie overbodig. Er is geen systeem van inspectie in het Finse onderwijs. Resultaten worden overigens wel gemonitord, maar niet om een school te beoordelen of te straffen; de resultaten worden ‘ontwikkelingsgericht’ ingezet, uitsluitend bedoeld voor de betreffende school om ervan te leren en zich te verbeteren.

Het effect van dit basale en fundamentele vertrouwen is in vele opzichten het ervaren van ruimte. Ruimte om de lessen zo in te richten zoals jou dat als professional goed dunkt; dat leidt overigens niet tot solistisch werken. Juist omdát die ruimte er is, is er sprake van collegiale consultatie en samenwerking, tot en met vormen van co-teaching toe. Als je zelf vertrouwd wordt, kun je zonder enig wantrouwen de andere professional benaderen en toelaten in jouw ‘professionele ruimte’.

Het begrip ruimte was ook op een andere manier zichtbaar: ruime lokalen, zeer ruime speel- en sportplaatsen rondom de school en klaslokalen met flexibele wanden, zodat verschillende leeromgevingen gecreëerd kunnen worden. Scholen met piazza’s, open leerpleinen (piazza klinkt echt wel aantrekkelijker!) voor de leerlingen. Ruimte brengt rust, ruimte zorgt ervoor dat je je plaats niet hoeft te bevechten en dat je gezien wordt. 

Jaloersmakend, die ruimte, zeker als je zelf afkomstig bent uit een land waarin we de heel beperkte ruimte met elkaar moeten delen. Toch denk ik dat ook in die beperking meer creatieve oplossingen denkbaar zijn dan die we nu toepassen. Finse scholen zijn (in de steden) groot, waarbij primair onderwijs en voortgezet onderwijs over het algemeen onder één dak huizen. En met flexibele wanden en flexibel meubilair wordt ook veel ruimte gemaakt.

Er valt wat te leren van het Finse onderwijs. Niet zozeer op het gebied van opleiden en didactiek. De focus die vooral gericht is op de academische vorming van de leraar is een te beperkte. Veel wezenlijker zijn ruimte en vertrouwen. Die maken het beroep aantrekkelijk en gewaardeerd. 

Nederland worstelt met een lerarentekort. In dat tekort spelen onderwaardering en verregaande controle zeker een rol. Daarom - het is maar een ideetje - hoe zou het zijn als we onderwijsinspectie zouden afschaffen en alle inspecteurs een baan zouden aanbieden in het onderwijs? Het ideetje is tegelijkertijd een testcase. Wie denkt: ‘ja, maar, dan gaat het mis met kwaliteit en kwaliteitsborging…..’ die heeft nog veel wantrouwen te overwinnen!


Verbeelding en nieuwsgierigheid

Terwijl orkanen razen en een brede staking in het basisonderwijs in het verschiet ligt, starten hogescholen en universiteiten hun collegejaar weer op. Steeds vaker kiezen ook hogescholen voor officiële jaaropeningen, waarbij zij spraakmakende sprekers op het podium halen.

Zonder al die mooie openingen van dit jaar te kort te willen doen, was voor mij wel de meest spraakmakende de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Amsterdam. Robbert Dijkgraaf was daarbij te gast. Dijkgraaf was onder andere voorzitter van de KNAW en is sinds een aantal jaren directeur van het Institute for Advanced Study te Princeton, USA.

Dijkgraaf schetst het tijdsgewricht waarin de wetenschap nu verkeert als de periode van onbegrensde mogelijkheden. In de vorige eeuw verzamelden we vooral bouwstenen. Het is nu de tijd om de bouwstenen met elkaar te verbinden, tijd om te ‘spelen’, zoals Dijkgraaf dat zegt. Daarbij stelt hij wel de vraag naar het technisch en moreel kompas in die ‘onbegrensde oceaan van mogelijkheden’. Ons spel, onze wetenschappelijke zoektocht dient gericht te zijn op toekomst en mogelijkheden voor iedereen.

Wat mij trof was zijn pleidooi voor bottom-up initiatieven. Voor vrij denken en ‘vrije’ tijd. Opvallend in zijn toespraak is de volgende constatering: ‘Er is niets mis met strategische plannen, maatschappelijke uitdagingen, nationale agenda’s, topsectoren, sleuteltechnologieën en andere top-down-sturingsmechanismen. Het probleem is echter dat de uitkomsten steeds identiek zijn. De onderzoeksprioriteiten van menig universiteit, regio of land lijken sprekend op elkaar. Het gevaar is meer van hetzelfde, een regressie naar het gemiddelde, een opeenhoping in het veilige midden. De kwantitatieve metrieken, evaluaties en protocollen van onderzoekfinanciers leiden, overigens met de beste bedoelingen, tot risicomijdend gedrag. Bruce Alberts, de voormalige president van de U.S. National Academy of Sciences, schreef in Nature dat de huidige hyper-competitieve atmosfeer creativiteit smoort en wetenschappers stimuleert middelmatig, veilig en oninteressant werk te doen.’

Vanuit deze constatering komt Dijkgraaf bij een pleidooi voor ‘minder nadruk op de uitkomsten, meer aandacht voor het proces en de drijfveren: verbeelding en nieuwsgierigheid’. In onderwijs en wetenschap dreigen wij die verbeeldingskracht te verstikken en nieuwsgierigheid af te straffen. Wij duwen de lerenden in een mal en straffen vrij denken, dwars denken af.

 Allen die bij onderwijs en wetenschap betrokken zijn, zullen zich deze woorden moeten aantrekken en zullen die woorden moeten verbinden met een grondige reflectie op beleid, doelen en uitkomsten. Eigenlijk weten we het al langer: we slagen erin om de nieuwsgierigheid waarmee het jonge kind het onderwijs betreedt, in no time te bestrijden en af te breken. Wij persen hen in een mal van gestandaardiseerde opbrengsten, afvinklijsten en normen. En dat terwijl we meer dan ooit verbeelding en nieuwsgierigheid nodig hebben, omdat de oude paradigma’s en oplossingen niet meer werken.

Met concepten als spel, oefenruimte, verbeelding en nieuwsgierigheid moeten we op nieuwe wijze vorm en inhoud geven aan onderwijs en wetenschap! Meer aandacht voor proces en drijfveren, minder voor gestandaardiseerde producten! 

Lees hier de hele speech van Robbert Dijkgraaf


Lang leve (een beetje) onlogica!

We leven in een cultuur waarin rationaliteit en redelijkheid het hoogste goed lijken te zijn. Met beroep op de redelijkheid en de rationaliteit van de argumenten en de besluitvorming wordt een moeder uitgezet: ‘(...) het recht moet zijn beloop hebben; het is vervolgens haar keuze om zonder de kinderen te vertrekken’, aldus de verantwoordelijke bewindsman.

Deze zomer kwam ik in aanraking met momenten van verrassend onlogisch redeneren. Mijn vermoedelijk aanstaande schoonzoon (we houden in onze familie graag allerlei slagen om de arm) huurde voor een kort verblijf een auto, op het eiland Ischia. Hij had daarbij aangegeven voor de goedkoopste mogelijkheid te willen gaan. Dat bleek een Fiat Panda met een aanzienlijke datering te zijn. Op zich prima, maar de huurauto werd afgeleverd met wel heel weinig benzine in de tank. Schoonzoon wist daarmee net het benzinestation te halen. Ik sprak bij de verhuurder mijn verbazing uit over de bijna lege tank. Hij keek me verbaasd aan: dat doen we altijd. Ik sputterde: wij zijn dat niet gewend, hoor… En toen de afmaker van de verhuurder: dat doen we altijd, want anders rijden ze toch maar wat rond met die auto…! Ik weet zeker dat dit tot één van de gevleugelde uitspraken gaat behoren in onze familie.

Een ander voorval.

Zoals op veel plaatsen in Italië deze zomer brak ook op Ischia een felle brand uit. Een flank van de Mont’Epomeo stond in lichterlaaie. En, eveneens zoals op de vele andere plekken, leek het hier ook om een aangestoken brand te gaan. Kort na de brand verscheen in een plaatselijk dagblaadje een artikel met de veelzeggende kop: basta con l’omertà! Stop met zwijgen - met de zwijgplicht die vaak aan maffiapraktijken wordt verbonden.

Op de avond van de felle brand woonden we een betoverende toneelvoorstelling bij. In één van de fraaie tuinen op het eiland werd – in het Italiaans - Alice in Wonderland tot leven gebracht. We liepen vol verbazing en verwondering door de tuin achter Alice aan en ontmoetten de bekende, vreemde figuren uit Wonderland. En we hoorden de dialogen tussen Alice en deze figuren, vol absurditeit en onlogica. De pogingen van Alice om iets van logica aan te brengen irriteerden zelfs (iets wat ik mij ook herinner bij het lezen van het boek!). De enscenering was het summum van absurditeit: de tuin lag vrijwel aan de voet van de fel brandende bergflank! 

Ter geruststelling: de brand is inmiddels allang weer geblust, met behulp van blushelikopters. Maar het gevoel van die sterke momenten van onlogica en absurditeit is er nog wel. En het effect van dat gevoel: deze onnavolgbare onlogica werkt sterk relativerend, zet wat we zo logisch vinden (soms wel terecht) onder spanning en brengt telkens weer een lach of grijns op het gezicht. We hebben, denk ik, zo nu en dan de bewoners van Wonderland met hun verbijsterende dialogen hard nodig. Lang leve de onlogica, soms, heel even!

Bijna zonder woorden:Groenpluk

In het Noordhollands Dagblad van 7 juni jl. deelt Peter Schat zijn mening over ‘groenpluk’ met de lezer. Hij schrijft over het nu al merkbare ernstige lerarentekort: 

Als het dan ook de pabo’s nog eens te veel tijd vergt om voldoende studenten aan te trekken, ontstaat er een schier onoplosbaar probleem. Is de uitstroom van leerkrachten hoog en stromen er tegelijkertijd meer kinderen in, dan kampen scholen met een acute noodsituatie als de pabo’s niet zorgen voor voldoende afgestudeerden. Groenpluk is dan het toverwoord. Pluk nog groene studenten weg van de pabo en zet ze voor de klas. De studenten zijn gemotiveerd, blij met een loon dat fors hoger is dan studiefinanciering en de leerlingen zijn onder de pannen. Nu blijkt dat de inspectie het lesgeven door onbevoegden oogluikend toelaat, wil de Tweede Kamer staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs tot de orde roepen. De houding van de inspectie is echter goed verdedigbaar, als aan de scholen en de studenten maar de eis gesteld wordt, dan ze binnen een gestelde termijn zorgen dat ze hun papieren op orde hebben. Zo voorkomt een slimme oplossing op korte termijn andere problemen op de langere’.

Nadat pabo’s al eerder in een journalistieke uiting in de Volkskrant ‘de weeffout van het Nederlandse onderwijs’ werden genoemd, blijken zij ook al de oorzaak van het lerarentekort te zijn: zij slagen er niet in voldoende afgestudeerden op te leveren. Dergelijke ‘kort door de bocht’ - schrijverij  moeten we maar laten voor wat het is. Het loont meer om op het verschijnsel ‘groenpluk’ in te gaan en ons de vraag te stellen of groenpluk wel zo’n slimme oplossing is.

‘Groenpluk’ blijkt, na een korte speurtocht op internet, tot mijn verrassing níet een term die uit de wereld van de tuinbouw afkomstig is. Vanaf 2001 is de term in gebruik om ‘het in dienst nemen van jongeren die hun opleiding nog niet hebben voltooid’ aan te duiden. We zien in de jaren 2007 – 2009 dat vooral groenpluk van pabo-studenten en ict- studenten als probleem werd gesignaleerd. Wat de pabo-studenten betreft keert die zorg vandaag de dag dus weer terug. 

De metafoor van groenpluk zal vermoedelijk wél met de wereld van oogsten en plukken te maken te hebben. Lange tijd was er grote zorg over sinaasappels die groen van de bomen worden geplukt, vervolgens in de koeling verder rijpen en hun oranje kleur krijgen. Er bleken echter ook praktijken te zijn om die oranje kleur kunstmatig op te brengen (met verf). Dat is tegenwoordig een verboden praktijk. Wel gaat de sinaasappel door een ‘wax-bad’ om er in de winkel zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien.  Groenpluk hoeft, zo leert de sinaasappel, niet schadelijk te zijn. Maar let wel: het heeft in dit geval niets te maken met te vroege pluk. Groenpluk van jongeren (nu pabo-studenten) is dat wel: te vroeg plukken. Onder druk van economisch en emotioneel aantrekkelijke perspectieven (je verdient al lekker, en je wordt als volwaardig juf of meester behandeld) laten jongeren zich makkelijk te vroeg plukken. De ervaring leert dat ‘groenpluk’ vaak tot studie-uitstel leidt of tot het verlaten van de opleiding zonder diploma. En in tijden van overschot (en die zijn er van tijd tot tijd ook in het basisonderwijs) staat de niet-gediplomeerde juf of meester dan zo weer aan de kant.

Er zijn méér bezwaren tegen groenpluk. 

Niet voor niets duurt een opleiding tot leraar basisonderwijs (in de voltijdse variant) vier jaar. Er is tijd nodig om ‘te rijpen’ voor dat mooie en complexe beroep van leraar basisonderwijs. Er is tijd nodig voor de noodzakelijke theoretische en praktische vorming en bovenal voor de ontwikkeling van persoonlijke professionaliteit. Die tijd wordt de student ‘ontnomen’ door hem of haar onder bedenkelijke voorwendsels ‘te plukken’. Dat is schadelijk voor de student, voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de leerlingen die recht hebben om door goed opgeleide leerkrachten begeleid te worden. Het nu al merkbare lerarentekort vraagt om andere oplossingen dan de slechte praktijk van ‘groenpluk’.


Niet voor het eerst

Er is veel te doen over teveel blanke juffen en veel te weinig mannen (any style) voor de klas.

In een recente editie van de NRC twee geluiden. Onder de kop 'Jongens, pas op! De verjuffing slaat toe' (NRC 1 mei 2017) wordt de noodklok geluid. Theatermaker Lucas de Man (what’s in a name..) weet het zeker: ‘Het onderwijssysteem is totaal niet aangepast aan mannen. Op presterende wezens. Vrouwen passen daar beter in: goed doen, netjes doen, correct doen. Dat zie je aan de resultaten.’ Mannen en jongens zijn presterende wezens (vrouwen dus niet) en die hebben begeleiding van een presterende soortgenoot nodig. Onderwijsadviseur Lauk Woltering in hetzelfde artikel: ‘Opvallend is dat op de scholen waar jongens goede cijfers halen, de meisjes dat ook doen; andersom geldt dat niet: er zijn scholen waar de meisjes structureel beter presteren dan de jongens’. De verjuffing is dus uiteindelijk de slechtst mogelijke ontwikkeling in het onderwijs.

NRC biedt in dezelfde editie ook ruimte voor een ander geluid. 'Onderwijs heeft geen mannen nodig voor de problemen van jongens'  luidt de kop van het artikel, geschreven door een promovendus Onderwijswetenschappen en een leerkracht basisonderwijs. Zij schrijven: ‘Feminisering van het onderwijs als de oorzaak aanduiden van de problemen waar jongens mee te kampen hebben, is beledigend voor al die veelzijdige vrouwelijke leerkrachten die de kar trekken in het basisonderwijs’. Zij besluiten hun bijdrage met: Kinderen hebben rolmodellen nodig, zo divers mogelijk. Een basisschool is gebaat bij een divers team. Een team met stoere, lieve, sportieve, intellectuele, muzikale, strikte, relaxte, religieuze, niet-religieuze, witte, zwarte, homoseksuele, heteroseksuele en, o ja, vrouwelijke en mannelijke leerkrachten’. 

Ik ben het van harte eens met de schrijvers van het laatste artikel. Zowel als het gaat om de (kortzichtige) belediging als om de gewenste diversiteit in rolmodellen. En ik voeg er graag nog twee overwegingen aan toe. 

Veel vrouwen in een bepaalde beroepsgroep en status van het beroep worden helaas vaak bewust of onbewust aan elkaar gekoppeld. Ik hoor te vaak: ‘… Het beroep van leraar basisonderwijs moet weer meer status krijgen. Dat bereiken we alleen met meer mannen voor de klas…’.  Afgezien van de vraag of het werkelijke probleem de afgenomen status is, is de koppeling meer mannen – meer status buitengewoon bedenkelijk, maar wel hardnekkig.

Een tweede overweging: het is niet voor het eerst dat in tijden van economische onzekerheden en crises het argument van feminisering de kop opsteekt. Een teveel aan vrouwen, in welk beroep dan ook, blijkt juist een probleem als er sprake is van toenemende werkeloosheid. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd gesproken over het ‘klapstoeleffect’. Bij tekorten op de arbeidsmarkt worden vrouwen van harte uitgenodigd banen te vervullen, bij toenemende werkeloosheid komen ‘gender-argumenten’ op tafel: vrouwen zijn eigenlijk niet echt geschikt voor het beroep en het is niet goed als alleen vrouwen in een bepaald beroep acteren. Dat is statusverlagend en schadelijk voor mannen en hun emancipatie. En: slecht voor de ontwikkeling van de samenleving!

Nu lijkt de werkeloosheid eerder af te nemen dan te groeien. Ik verwacht daarom, gezien het dreigende lerarentekort, dat het debat over verjuffing van het onderwijs snel verstomt. Eigenlijk jammer, want we zouden voortdurend alert moeten zijn op het venijn in gender-argumenten. In die argumenten worden vrouwen met verschrikkelijke stereotyperingen in een hoek gezet. In de huidige discussie zit zelfs nog extra venijn: het probleem zit hem in teveel blanke juffen. Venijnig, omdat ieder weldenkend mens op het punt van etniciteit diversiteit toejuicht. En dan is het verschijnsel van de blanke juf het summum van een foute ontwikkeling……


Pleidooi voor engagement

Op 3 april jongstleden organiseerde OCW een meet up rondom burgerschapseducatie 'Burgerschap en het tegengaan van gescheiden werelden als thema in de lerarenopleiding'. Lerarenopleiders, managers en deskundigen gingen met elkaar in gesprek over de noodzaak van burgerschapseducatie. Die noodzaak werd en wordt breed gedeeld. Verschijnselen als radicalisering, extremisme, onverdraagzaamheid, segregatie en xenofobie vragen om een doordenking van ‘waartoe wij opvoeden’ en ‘wat wij als hoogste doel nastreven, voor onszelf en mogelijk ook voor de ander’. 

Bij die laatste formulering schiet mij onmiddellijk een tekst van Gert Biesta te binnen. Biesta heeft diverse malen aangegeven dat het bij ‘subjectificatie’ gaat om de vraag: 'is wat wenselijk is voor mij, ook wenselijk voor de ander?'

Met de woorden van Biesta raken we aan een normatief, ethisch aspect. Een aspect dat, hoe dan ook, óók aan burgerschapseducatie verbonden is. Tijdens de meet up vroeg de demissionaire minister van onderwijs uitdrukkelijk aandacht voor dat aspect. Zij vertaalde dat als: je moet ook grenzen durven stellen. Het gaat om de aloude ‘waartoe’- vraag en de implicaties van het antwoord dat je op die vraag geeft. De meet up maakte zichtbaar dat we dat aspect van normativiteit  ongemakkelijk vinden. Ook als lerarenopleiders zijn we onderdeel van een samenleving waarin de dialoog versmald is: ‘ik vind dat nu eenmaal en jij vindt wat anders; ook goed’. 

Tijdens en na de meet up bedacht ik mij dat het ook zit ook in het woord ‘burgerschap’. We vermijden de pedagogische en normatieve kanten door voor een ‘neutraal’ begrip te kiezen. Het begrip is niet echt neutraal, maar lijkt iedere notie van normativiteit te missen. Burgerschapseducatie lijkt daarmee iets te beogen als ’inburgering’, leren wat en hoe het is om als burger te leven. 

Wellicht moeten we op zoek naar een begrip dat krachtiger uitdrukt waar het uiteindelijk om gaat: een antwoord op de vraag ‘waartoe’. Het begrip dat mij dan onmiddellijk aanspreekt is ‘engagement’. We zoeken naar (kritisch) burgerschap waarin niet de onverschilligheid de boventoon voert, maar betrokkenheid. Betrokkenheid op elkaar, op de wereld, op de natuur. Burgerschap waarin je je verbindt aan (engageert met) het streven naar wat wenselijk is voor de ander en voor jezelf. Het streven naar: iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. 

Mooier dan Thé Lau dat ooit deed, kunnen we het eigenlijk niet zeggen.
Monument voor een taal

Op een geweldige reis door Zuid Afrika bezochten we, naast allerlei andere mooie en / of indrukwekkende plaatsen het Afrikaanse Taalmonument in Paarl. Over het monument en de plaats vond ik het volgende: 

Paarl wordt wel het meest Afrikaanse dorp van Zuid-Afrika genoemd. Het Afrikaans als taal is hier voor het eerst op schrift gesteld en de eerste Afrikaanse krant is in dit dorp ter perse gegaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist in Paarl het Taalmonument staat dat een eerbetoon vormt aan het Afrikaans. Symbolisch gezien is het monument vooral interessant omdat het de samensmelting laat zien van Europese taalinvloeden (waarvan Nederlands heel belangrijk is geweest) met elementen uit Khoi San/Khoi Khoi en met Maleisische invloeden. Al deze invloeden komen samen in een punt die naar boven reikt. De punt is aan de bovenkant open, waarmee wordt gesuggereerd dat de taal openstaat voor invloeden van buitenaf. Op grondvlakniveau stroomt water die een doorgaande vernieuwing symboliseert en het Afrikaans als een levende taal voorstelt. Nog altijd is Afrikaans de derde taal van het land, na (Zulu) (23%), Xhosa (18%). Het Afrikaans wordt door 13% als moedertaal gesproken. Het Engels neemt een 5e plaats in (na het Pedi) met 9%. Engels wordt wel veel gebruikt in de onderlinge communicatie’. 

(bron: Op reis naar Zuid-Afrika)

Het monument is prachtig vormgegeven, de symboliek is aansprekend uitgewerkt. En toch…. Dit monument riep bij mij allerlei gemengde gevoelens op. Is het wijs een monument op te richten voor een taal die vooral de taal van kolonialisme en onderdrukking is geweest? Is het een taal op trots op te zijn, zeker als je bedenkt dat deze taal via een rigide taalbeleid zijn – ook verwoestende – ingang heeft gevonden?

En ook: past een monument bij een taal? Is taal juist niet zo levendig en levend dat het ongepast is om die in gebeitelde steen ‘vast te houden’? Is een taalmonument niet een teken van benauwende nostalgie en eng nationalisme?

Ik kwam bij mijn bedenkingen uit bij een songtekst van Franz Joseph Degenhart. Het lied maakte hij ten tijde van onder andere de oorlog in Vietnam. 

Sprache der Mörder

Ja,
das ist die Sprache der Mörder,
die in fliegenden Festungen
bei Kaffee
Coca
Country- und Rockmusik
von ihren Mädchen sprechen
über Haiphong
oder irgendwo über Laos,
Kambodscha
und wer weiß wo noch bald
den Knopf drücken,
okay sagen.
Aber es ist auch die Sprache
von Angela Davis
und Charlie Parker
und Luther King
und von Millionen,
die schreien
und sprachlos schweigen,
die Sprache der Lieder,
die wir gern hören.
Bei aller Wut -
Vergeßt das nicht.

Deze tekst verdient wat mij betreft een monumentje.


En als de liefde maar blijft winnen….

De kans dat op 14 februari aandacht besteed wordt aan Valentijnsdag, wordt jaarlijks kleiner. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn allerlei pogingen gewaagd om Valentijnsdag ook in Nederland tot een populaire feestdag te maken. De (zo heette het bedrijf toen nog!) PTT sprong erop in met Valentijns-postzegels en de bloemensector pushte het uitdelen van rozen, al dan niet anoniem. Ook dit jaar zie ik het weer opduiken; bij de bakker in ons winkelcentrum was een heuse Valentijns-tafel ingericht. Maar toch, op het hoogtepunt van de populariteit van de dag van de heilige Valentijn deed 29% van de Nederlanders er iets aan; nu lijkt dat nog een schamele 21% te zijn.

Ik ben daar niet treurig over. Het geeft mij altijd een ongemakkelijk gevoel als de commercie aan de haal gaat met het vieren van belangrijke idealen, gevoelens en drijfveren. Ik heb bijvoorbeeld een grote afkeer van het verschijnsel kerstpakketten, terwijl ik het zeker belangrijk vind dat mensen regelmatig blijken van waardering krijgen voor hun inzet en loyaliteit. Maar waarom uitgerekend en alleen met kerst? En dan in de vorm van een doos met zaken die je normaal gesproken niet zou aanschaffen of die je helemaal niet nodig hebt?

Zo stoorde en stoort Valentijnsdag mij ook. Allerlei prullaria in de vorm van suikerzoete harten, kaartjes met (vooral anonieme) liefdesverklaringen, met de suggestie dat de liefde zoet en schattig is en vooral met rood en roze gevierd moet worden. En wie niets ontvangt, is natuurlijk zielig en betreurenswaardig.

Liever wijs ik op woorden, teksten, beelden, verhalen, waarin liefde gedeeld wordt. Waarin niemand wordt uitgesloten, waarin niet de handel, maar het vieren van de liefde centraal staat. 

Ik geef een ontroerend voorbeeld, van de hand van de Drentse zanger Daniël Lohues. In het Drents te horen via o.a. https://www.youtube.com/watch?v=eR7Sod9mR1M&feature=youtu.be

Zolang de Oostenwind blijft waaien
Zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
Zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
Komen bloemen uit de knop
Zolang de kippen blijven leggen
Komen kuikens uit de dop
Zolang het vuur zal blijven branden
Schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
En alles gaat zoals het moet
En als de liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed

Zolang de lente maar blijft komen
En dan de zomer
Dan de herfst
Als de winter maar blijft dromen
Van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
Voor het zilveren licht en eb en vloed
En als de liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed.

Een prachtig lied, voor het hele jaar!Het goede

We leven op dit moment in een periode van het jaar waarin we elkaar het goede wensen. ‘Gelukkig nieuwjaar’ en ‘alle goeds voor het nieuwe jaar’, het zijn betekenisvolle wensen. En het is een groot goed dát we dat doen.

Het stemt me wel tot nadenken. Wat wensen we eigenlijk als we het goede wensen? En het goede voor wie? Hoe komen we tot een beeld of opvatting van wat het goede is? 

Ik zie op het punt van het goede een zorgelijke ontwikkeling. We lijken onszelf in het centrum van het heelal te plaatsen en hanteren daarbij voor het goede de maat van wat voor onszelf goed is. En die maat is heel dwingend: je krijgt aan alle kanten de opdracht om goed voor jezelf te zorgen, zelf aan je geluk te werken en kracht vooral in en met jezelf te ontwikkelen. Er sluipt op de achtergrond dan ook tegelijkertijd een soort ‘maakbaarheidsideaal’ mee: jij kunt het goede voor jezelf organiseren. Is het er niet, dan ligt dat toch echt aan jou. 

Een zorgelijke, maar vooral ook een wrede ontwikkeling. Wreed voor allen, die tegen de harde grenzen van een maakbaar bestaan zijn aangelopen. Wreed voor allen die op het gebied van geluk en het goede niets te makken hebben. Vooral wreed vanwege de zelfzuchtige oriëntatie: ik werk aan mijn ‘bonum’ en als jij dat nou ook doet voor jouzelf, dan komt het allemaal wel goed.

Gert Biesta zet – geïnspireerd door anderen, zoals Philippe Meirieu -  daar iets anders tegenover. Hij stelt dat de belangrijkste vraag die je moet leren stellen, is: is wat voor mij wenselijk is, ook wenselijk voor de ander? Het is het kenmerk van ‘volwassen in de wereld zijn’, zegt Biesta, als je deze vraag stelt. Het is het onderwerp van wat hij ‘subjectificatie’ noemt. Als het voor het onderwijs de opdracht is kinderen te begeleiden in het proces van volwassenwording en hen te ondersteunen in het ‘volwassen worden en zijn in de wereld’, dan is dat een urgente pedagogische opdracht. In onderwijs en opvoeding zou het niet gaan om ‘het goede voor ieder voor zich’, het goede mogelijk ten koste van de ander, maar om die heel simpele, maar zo betekenisvolle vraag: is wat goed of wenselijk voor mij is, dat ook voor de ander? 

Bij het nieuwe jaar horen ook goede voornemens. Misschien zijn er inmiddels al weer een paar gesneuveld. Geen nood, dan is er ruimte voor nieuwe goede voornemens. Ik stel voor dat wij ons als onderwijsgevenden of als verantwoordelijken voor goed onderwijs niet meer laten gezeggen door ‘goed is wat goed is voor jou’- goeroes, niet meer denken in termen van ‘als ik of als mijn school of als mijn opleiding het maar goed doet, ten opzichte en dus vaak ook ten koste van de ander’, maar dat we elkaar aanspreken op de wenselijkheid voor de ander. 

Voor ieder al het goede gewenst!


Scepsis en fiducie

December is de maand van de gerede twijfel. Overal in Nederland zijn er nu kinderen te vinden die zich ernstig afvragen of Sint Nicolaas wel echt is. Die twijfel ontstaat met het vermoeden van een bekend gezicht, verscholen onder mijter en baard of met de lastige vraag hoe het toch kan zijn dat Sint Nicolaas op zo veel plekken tegelijkertijd verschijnt in telkens andere gedaantes. 

Scepsis dus, die volgens een onlangs (19 nov.) in Trouw gepubliceerd artikel, lijkt te horen bij de Nederlandse geseculariseerde samenleving: ‘ ( ....)  we twijfelen inmiddels aan heel veel meer dan God, we verkeren in een staat van permanente reflectie’. 

Trouw besteedde aandacht aan scepsis, ter gelegenheid van het verschijnen van de bundel 'Durf te twijfelen'. Een bundel waarin filosofen actuele kwesties op het gebied van natuur, techniek, gezondheid, democratie, economie, media, onderwijs en geloof aan de orde stellen.

De titel spreekt me aan. Ik denk dat het goed is om te durven twijfelen. Het past bij kritisch denken, bij weerstand kunnen bieden aan alles wat op je af komt. Leren twijfelen verdient een prominente plaats in het onderwijs, meer dan nu het geval is.

Tegelijkertijd zou ik het jammer vinden als de scepsis het laatste woord heeft. Als alles alleen maar betwijfeld wordt, blijft er zo weinig over om warm voor te lopen of je aan te verbinden. Ik pleit voor een combinatie: scepsis én fiducie. Ik gebruik met opzet het woord ‘fiducie’, als ‘vertrouwen hebben in’. Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen: het bestaan van Sint Nicolaas betwijfelen is één ding; daarnaast zou het moeten gaan om vertrouwen te blijven hebben in het goede van geschenken geven en ontvangen, in aandacht voor elkaar, in vieren en zingen.

Leren twijfelen, durven twijfelen: een mooie opdracht voor het onderwijs. Maar niet zonder leren vertrouwen hebben in, niet zonder fiducie. Misschien nog wel sterker: het gaat om scepsis binnen de context van fiducie en niet andersom! Het start met het vertrouwen in vieren en geschenken geven en ontvangen; binnen die context mag de betwijfelde Sint iedere gedaante aannemen, zelfs die van een gewoon mens! 


Herfst

Ieder seizoen in Nederland heeft zijn mooie en minder mooie kanten. Persoonlijk vind ik het moeilijk om bij de herfst ook de mooie kanten te ervaren. Ik zag de laatste weken veel vluchten ganzen naar het zuiden vertrekken. Mijn eerste impuls is dan altijd: mag ik mee? Herfst lijkt, naast de periode van mooie kleuren en rustige tijden van nazomer, vooral het seizoen van vertrek, verdwijnen en verval. En dat is een lastige ervaring, als je als mens ook op zoek bent naar wat blijft, naar het continuüm, naar wat voorgaat en zich verder ontwikkelt.

De vertrekkende ganzen brachten mij op het spoor van de vogels die blijven. Dat zijn in mijn woonomgeving talloze kauwen. Vogels die zich ’s avonds in de boomtoppen verzamelen, en daar in stilte of kwetterend de dag doornemen en vervolgens in zwermen naar een slaapplek verdwijnen. Dit voorjaar hadden we een kauwennest in één van de bomen voor ons huis. Op kwade dag viel een jonge vogel uit het nest. Hij overleefde de val en scharrelde gedesoriënteerd in het grasveld rond. We hebben hem, zo goed en kwaad als dat ging, richting heg verplaatst. Daar was wat beschutting. Uiteindelijk werden de heg en de voet van de boom zijn vaste stekken. We raakten aan dit wilskrachtige en levenslustige vogeltje gehecht en noemden hem ‘Japie’. Keer op keer en in de loop van de tijd steeds duidelijker en dwingender riep Japie om voedsel. En dat voedsel werd hem trouw gebracht door vader en moeder (? geen idee eigenlijk..) kauw. Japie werd sterk, scharrelde rond en op goede dag strekte hij zijn vleugels. Het duurde nog weken, maar ineens was ie er: de eerste (lage) vlucht over het grasveld. Japie is uitgevlogen. Soms menen we hem nog te zien en zeggen dan altijd opgewekt: ha, Japie.

Naast vertrek is er ook continuïteit en ontwikkeling. Japie vliegt ergens in de buurt rond. Ik vind dat een zeer opwekkende herfstgedachte. En denk: is er niet een spreuk die ons zegt dat de natuur ons leert? Natura docet of daaraan verwant: Natura artis / vitae magistra.

Hoe dan ook, Japie maakt zichtbaar: kijk om je heen, verwonder je, onderzoek, stel vragen. Daar word je wijzer en opgewekter van!


Zingen: op adem komen

Tijdens een van de gesprekken over het project Méér Muziek in de Klas vroeg de gespreksleider aan de aanwezigen: wie van jullie zingt iedere dag? Ik vond dat een verrassende vraag; de reactie van de gespreksdeelnemers was dat ook: zeker een kwart gaf aan niet dagelijks te zingen. Er waren wat besmuikte opmerkingen over: onder de douche zingen telt niet mee...

Ik hoorde en hoor bij de categorie: dagelijks zingen. En vaak is dat inderdaad niet meer dan onder de douche. Maar soms zing ik ook op weg naar mijn werk, ’s ochtend vroeg op de fiets. Ik neurie mee met muziek op radio, of wat voor audio-stream dan ook, en ik betrap me er meer dan eens op dat ik luidkeels meezing met bijna elk repertoire op tv. En: wekelijks oefen ik een zeer gemêleerd repertoire aan liederen in het illustere gezelschap van de Ukelelies. Wie nieuwsgierig is: kijk maar op youtube!

Ik zou niet zonder zingen of zang kunnen. Zingen brengt je op adem (hoewel ik ook aardig buiten adem kan raken..), zingen zorgt voor lucht. Zang kan ontroeren, je raken, aan het denken zetten, ergeren, verbinden. Vooral dat laatste is opvallend: samen zingen zorgt voor een band. 

In mijn lagere schoolperiode was zingen vanzelfsprekend. De school rekende het ook tot haar taak om de leerlingen voor te bereiden op het kerkelijk repertoire aan liederen. Zo was er het wekelijks nieuw te leren ‘psalm-versje’. Daarnaast leerden we ook een zeer nationaal (nationalistisch soms) repertoire: naast het volkslied (twee coupletten) ook liederen over blanke toppen, alle man  van Neerlands stam, en over de kleuren van de vlag. Het hoorde allemaal bij die tijd en we zongen met hart en ziel. We oefenden in klas 6 ook voor wat je nu de ‘eindmusical’ zou noemen. We brachten iets over patriotten en Oranjegezinden op de planken. O tempora, o mores! 

Ik ben ervan overtuigd dat het zingen op school (en nu zeg ik: ondanks de repertoire keuze) mij veel gebracht heeft. Eigenlijk teveel op nu op te noemen. Ik heb in ieder geval ervaren hoezeer zingen ‘je op adem brengt’. 

Méér Muziek in de Klas: ja, wat mij betreft. En het zou mooi zijn, als dat leidt tot weer dagelijks met elkaar zingen.


Dromen

Tijdens mijn vakantie had ik de mogelijkheid om – in een door een Engels-Argentijns echtpaar aangelegde tuin – een uitvoering van Shakespeare’s Midzomernachtsdroom bij te wonen. Stel je voor, een warme avond op een Italiaans eiland, in een prachtige tuin, met een voor mij redelijk bekend toneelstuk, in het Italiaans uitgevoerd door jonge acteurs. Dat was op zichzelf al een sogno di una notte di mezzo estate!

Kijkend en luisterend herinnerde ik mij dat ik als scholier in de Haarlemse Schouwburg ook een uitvoering zag. Ik herinnerde mij ook dat die uitvoering mij betoverde. Op allerlei manieren. Dat je een wereld naast de dagelijkse werkelijkheid tot leven kon brengen! Dat je de draak kon steken met serieuze aangelegenheden! Dat je in de huid van een personage kon kruipen en zo’n personage zelf vorm kon geven! 

Die betovering ervoer ik opnieuw deze zomer. En ik dacht: wat zou het mooi zijn als dat één van de kernopdrachten van het onderwijs zou zijn. Een omgeving creëren waarin dromen en betovering aan de orde zijn en gestimuleerd worden. Niet om te ontsnappen aan welke werkelijkheid dan ook. Wèl om te ervaren dat er meer gedacht en gedroomd kan worden dan zich in de werkelijkheid aandient. En die dromen en gedachten kunnen vervolgens weer als inspiratiebron dienen.

Ik gun ieder kind zijn of haar eigen midzomernachtsdroom. Misschien moet het slot dan wel een heel klein beetje herschreven worden. De verwarring zaaiende elf Puck is als laatste aan het woord. Hij zegt in een fraaie ouderwetse vertaling die ik vond van Dr. L.A.J. Burgersdijk (De werken van William Shakespeare, deel 2: 1884): ‘gispt het niet, dat deze nacht, u een droom, niet anders, bracht.’ Mijn voorstel zou zijn: ‘wees niet bang, in deze nacht ben je op verhaal gebracht. 

Dromen dromen en vergezichten zien, daar gaat het om!


Scharrelscholen

Door Taeke van den Akker, voorzitter College van Bestuur Hogeschool de Kempel

Op een prachtige voorjaarsochtend rijd ik in een door zon overgoten landschap van Zevenaar naar Doesburg. En dat een paar keer vice versa met een aanhanger vol ‘verhuisdozen’ en meubilair. De omgeving geeft ieder ritje meer details prijs. Mijn oog valt op een enorm stallencomplex midden in het groene weidelandschap. In de voortuin van het bijbehorend woonhuis staat een zwart bonte koe met een kalfje aan haar zij. Ze bewegen niet. Dat kan ook niet, want ze zijn van kunststof. Grapje van de boer. De echte koeien komen niet meer buiten, Kwestie van intensieve veehouderij. Het beeld blijft hangen. Een vorm van echozicht treedt op. Op de route ontdek ik nog drie kunstkoeien. En aan het einde van de dag op de terugweg naar Limburg zie ik er vanaf de snelweg nog twee in een weiland staan. Hang naar de romantiek van de boerderij uit oma’s tijd?

’s Nachts droom ik van een groot stenen gebouw midden op een betegeld plein. Er hangt een kindje aan de vensterbank. Het probeert naar binnen te kijken. Het beweegt niet. Kan ook niet. Het is van kunststof. Grapje van de directie van het kindcentrum. De echte  kinderen komen niet meer buiten.  Op het plein is niets te beleven of te ontdekken en daarbuiten is het veel te gevaarlijk. Binnen kijken kinderen op hun tablet naar You Tube-filmpjes over spelende kinderen. Ze hebben allemaal een IPad-nek of tablet-rug. Help…….!

Gelukkig ’t is maar een droom. Een nare droom. Natuurlijk willen we geen intensieve kindhouderij. We willen scharrelscholen met vrije uitloop, waar kinderen net zoveel binnen als buiten zijn. Waar buiten bestaat uit een speel-leerlandschap met tuintjes, planten en bomen, waar je verstoppertje kunt spelen, waar geklommen en geklauterd wordt, waar je in contact komt met de natuur, waar ontdekt en verwonderd kan worden. Natuurlijk willen we het beste voor onze kinderen. Zo’n scharrelschool mag wat kosten. Daarop bezuinigen we niet. We hebben het hier wel over het onderwijs van de toekomst. Ja toch, niet dan?

Even het advies ‘Ons onderwijs 2032’ er op na slaan. Nee……, kan toch niet waar zijn. Met geen woord. ’t Ja, dan zal het wel mijn hang naar de romantiek uit oma’s tijd zijn.


Bijvangst

Ik had vorige week het grote genoegen om te mogen aanschuiven bij een uitvoerig Italiaans diner, in Zuid-Italië. Aanleiding voor de feestelijkheden was het bereiken van de leeftijd van 75 jaar door de gastheer.

Naar dat diner had ik zeer uitgekeken; ik begin de (Zuid-) Italiaanse eettradities al een beetje te kennen en kan bijvoorbeeld ontzettend genieten van de lange tafels. Lang in twee opzichten: met veel eetgenoten en ook langdurig, de hele avond lang.

Het diner van vorige week was daarop geen uitzondering: we zaten met meer dan 20 gasten aan tafel en kregen 6 gangen voorgeschoteld. Bij de derde gang wil ik graag stilstaan: derde gang, eerste hoofdgerecht, oftewel de vis. We kregen ‘paranza’ geserveerd. Het woord paranza laat zich moeilijk vertalen. Dit type vissen is genoemd naar de boot, waarmee ze worden gevangen. Het gaat om verschillende soorten vissen, die één kenmerk gemeen hebben: ze zijn ondermaats, nog te klein. Gedurende een bepaalde periode mag deze ondermaatse vis dan ook niet gevangen worden, dat zou de visstand teveel in gevaar brengen. De samenstelling van de paranza is telkens een verrassing: met of zonder schaaldieren, ansjovis of tongetjes, om maar wat mogelijkheden te noemen.

Om kort te gaan: het was verrukkelijk! Smakelijke kleine visjes, even door de bloem en in de frituur, om je vingers bij op te eten. Dat gebeurde dan ook her en der. Waar ik braaf fileerde en de kop liet liggen, aten de meeste disgenoten gewoon alles, behalve de staartjes.

En dat bracht me bij gedachten over bijvangst. Bijvangst, die we vaak als niet bedoelde toevalligheid weer over boord kieperen. Letterlijk en ook figuurlijk gedacht. Bijvangst in het onderwijs bijvoorbeeld. Je hebt als docent de doelen van je les nauwkeurig bepaald en tijdens de les bereik je de doelen wel, maar er dient zich vaak nog veel meer aan. Hoe vaak ben je dan niet geneigd om te denken: allemaal mooi en aardig, maar daar hebben we het nu niet over. Op grond van mijn smakelijke ervaring met paranza pleit ik ervoor bijvangst in het onderwijs een kans te geven. Het gaat daarbij vooral om het onverwachte, de niet te voorspellen samenstelling en wellicht ook daardoor het zo smakelijke. Eerder is die bijvangst ook wel eens aangeduid als het ‘gouden moment’ in onderwijssituaties. 

Bijvangst komt ook in de richting van wat Biesta de ‘risk of education’ noemt. Het is aan de onderwijzer om te onderwijzen, maar of de onderwezene iets doet met het onderwezene is niet aan de onderwijzer. Ook niet (altijd) wat ermee gebeurt. En zo kan bijvangst ontstaan of het gouden moment beleefd worden. Maar, doordenkend vanuit de traditie van het vangen van paranza is het ook goed om te bedenken dat er niet altijd van bijvangst gebruikt gemaakt kan worden. 

Geef het tijd en geniet ervan wanneer het kan! Eet smakelijk!Pensionado’s voor de klas

In het Stadsblad van Utrecht van 30 maart jl. wordt van een proefproject melding gemaakt. Het project ‘LEERGALOOS’, naar Zwitsers voorbeeld gemodelleerd, heeft betrekking op de inzet van gepensioneerde vrijwilligers in het basisonderwijs. De initiatiefneemster legt uit: ‘Senioren vinden het leuk om hun kennis en ervaring over te dragen. Voor leerkrachten is het met volle klassen en een groot takenpakket een aanwinst om gedurende een aantal uren per week te kunnen beschikken over een paar extra ogen, oren en handen in de klas’. 

Het initiatief brengt me bij dierbare herinneringen. Mijn ouders woonden in de laatste fase van hun leven tegenover een basisschool. Ik weet niet hoe de gedachte op de basisschool ontstond, maar ergens in de aanloop naar 4 en 5 mei werd aan mijn vader gevraagd of hij kon komen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek viel in goede aarde bij mijn vader. Hij vertelde – als een man met een missie – over wat het is om in je jonge jaren (mijn vader was twintig toen de oorlog uitbrak) met oorlog, onderdrukking en vervolging te maken te krijgen. 

Blijkbaar maakte zijn optreden indruk. Sindsdien werd hij regelmatig gevraagd, zeker als het om technische onderwerpen ging. Hij wijdde jonge kinderen in in het gebruik van duimstok (‘meten is weten’ was zijn adagium als ware techneut), in de geheimen van aerodynamica en wat al niet. Hij glom altijd, als hij van een les terugkeerde. En: hij ontwikkelde inzicht in de veranderingen die in het onderwijs hadden vorm gekregen. Hij genoot van de vrijmoedigheid van de leerlingen, in hun ongeremde nieuwsgierigheid en de ruimte die hen geboden werd om nieuwsgierige vragen te stellen. ‘Heel anders dan vroeger, toen hield je vooral je mond’, was zijn reactie. 

Door die persoonlijk ervaringen en vooral de effecten van die ervaringen ben ik een voorstander van ‘pensionado’s voor de klas’. Ik vind het echter jammer dat ze in de woorden van de projectleidster gezien worden als ‘extra ogen, handen en oren in de klas’. Als hulptroepen voor de overbelaste leraar. Dat die leraar overbelast is, lijdt geen twijfel. Daar moet zo spoedig mogelijk met structurele verbeteringen op gereageerd worden. 

Maar: pensionado’s zijn een verhaal apart. Zij brengen levenswijsheid de school in en zij staan open voor de jonge generatie. Over en weer een betekenisvolle ontmoeting, die verder reikt dan extra ogen, oren en handen. Stof tot nadenken

Ook dit jaar woonde ik een wonderschone uitvoering van de Matthäus Passion bij. Ik voegde me daarmee opnieuw bij de grote groep Nederlanders die dat ieder jaar rond Pasen doen. Een traditie die vooral in (het destijds zo calvinistische?) Nederland is ontstaan. Een mooie traditie, omdat we ieder jaar in de gelegenheid zijn een muzikaal meesterwerk te ‘beleven’. 

In de Matthäus spelen verschillende thema’s een rol. Dit jaar trof me het thema van het verraad van Judas, middels de spreekwoordelijke judaskus. Het thema is (zoals alles in de Matthäus) afkomstig uit het evangelie van Mattheus, die als enige evangelist de nadruk op het verraad en de daarop volgende spijt legt. Een complex thema, omdat de evangelist dit thema hanteert in een context van stellingname tegen het jodendom en het joodse volk. Het thema heeft diepe sporen getrokken in onze cultuur, met telkens weer oplaaiend antisemitisme. 

Tijdens dit specifieke deel van de Matthäus (op het verraad van Judas volgt een aangrijpend duet van de sopraan en de alt, en daarna het overdonderende ‘Sind Blitzen, sind Donner’ ) dacht ik aan het bij de strot grijpende boek van Svetlana Alexijevitsj: ‘Het einde van de rode mens’.  Een boek dat onder andere bloot legt hoe argwaan, verraad, elkaar uitleveren diep in een cultuur, in een manier van met elkaar leven geworteld zijn geraakt. 

Hoewel noch de Matthäus, noch het genoemde boek nou onmiddellijk geschikte kost voor kinderen zijn, lijkt het me dat het thema van verraad de moeite waard is om met kinderen te bespreken. Zij weten als geen ander hoe diep dat kan ingrijpen in hun bestaan, zij kennen de worsteling, de aarzeling en de gevoelens van machteloosheid of spijt. In dat gesprek kunnen we als volwassenen weer getroffen worden door wat zij kunnen teruggeven aan emotie en impact. En dat kan tot nadenken stemmen, zoals mij dit jaar bij de Matthäus overkwam.Jeroen Bosch als pedagoog? Observaties van een kunstleek

Als rechtgeaarde noorderlinge van boven de rivieren bezocht ik Den Bosch na het carnaval. Er was een heel goede aanleiding voor dit bezoek in de vastentijd: de tentoonstelling met werken van Jeroen Bosch. Die tentoonstelling is een aanrader: door de wijze van exposeren is het mogelijk bijna letterlijk in de wereld van Jeroen Bosch te duiken.

Die wereld verbaast, verrast en geeft te denken. Hoe komt iemand op de verbeelding van onmogelijke monsters, rariteiten en gruwelijkheden? Hoe combineert de maker van deze schilderijen en tekeningen ontwapenende liefelijkheid en verbijsterende horror met elkaar? Hoe rijmt dat in zijn hoofd en in zijn schilderende handen?

De horror heeft de overhand in het werk van Jeroen Bosch; zo wemelt het van koppoters, monsters, creaturen, perversiteit en dood en verderf. Het lijkt erop dat alle aandacht van de kijker daar naar toe moet gaan. Dat wordt alom ook gedacht als ‘uitleg’ van het werk van Jeroen Bosch: hij wil mensen waarschuwen voor de gevolgen van een zondig leven. Die zondigheid bestaat uit het begaan van een of meer van de zeven hoofdzonden: woede, afgunst, hebzucht, onmatigheid, luiheid, wellust, ijdelheid. Uit deze lijst lijkt Jeroen Bosch zich vooral te richten op wellust, hebzucht en onmatigheid. Zijn taferelen zijn er mee ‘doordrenkt’.

Ik ben te veel leek om iets zinnigs over de mogelijke duiding van het werk van Jeroen Bosch te zeggen. Er zijn anderen, die dat veel beter doen en deden. Wel stelde ik mij al kijkend de vraag hoe deze mens getypeerd zou kunnen worden: was hij een grensverlegger? Was hij geobsedeerd? En zelfs: was hij een pedagoog?

Dat laatste vraagt om een toelichting. Ik begrijp dat Jeroen Bosch er vooral op uit was om de medemens te waarschuwen, te behoeden voor verkeerde keuzes. Iets dergelijks zie ik terug in de woorden van Biesta (Interview in Trouw dd. 16 februari 2016) als hij spreekt over de school als oefenruimte tussen thuis en samenleving. Bij de vraag of de school niet als taak heeft de kinderen voor te bereiden op de samenleving geeft Biesta als antwoord: ‘…… Of kinderen leren overeind te blijven door hen in staat te stellen een oordeel te vellen over wat de moeite waard is om achteraan te lopen?’. Daarmee plaatst Biesta de leerkracht (ook) in de rol van een pedagoog die oefenruimte biedt en (waardegeladen) perspectieven biedt. Er is wel een duidelijk verschil met Jeroen Bosch: als pedagoog kiest Jeroen Bosch voor afschrikking, voor het perspectief van de smalle weg tegenover de aanlokkelijkheid van de brede weg. 

Dat beoogt Biesta niet, waarschuwen en afschrikken. Biesta kiest voor oefenruimte, voor dialoog, voor bewustwording en een uitermate belangrijke vraag: is wat ik wil ook wenselijk voor de ander? 

Jeroen Bosch kiest voor het antwoord: wat jij wil, is - met het oog op jouw zieleheil – niet wenselijk voor de ander, maar al helemaal niet voor jouzelf. Helder, zoals de kleuren van de schilderingen van Jeroen Bosch, maar zeker niet dialogisch en oefenend van aard.


Gehaakte beddesprei. Een metafoor voor kennisnetwerken?

Sinds Sjef van Oekel (wie kent die naam nog?) zijn onnavolgbare lied over de gehaakte beddesprei ten tonele voerde, is het met de populariteit van beddespreien, en dan vooral de gehaakte, gedaan. Haken als handwerkbezigheid heeft daarmee ook lang in het bekende ‘verdomhoekje’ gezeten. 

Ik waag het erop de gehaakte beddesprei weer van stal te halen, maar ditmaal als metafoor. Als metafoor voor wat onder een kennisnetwerk kan worden verstaan. Ik heb behoefte aan die metafoor, want ‘kennisnetwerk’ lijkt een ergerlijk woord te zijn. Ik voel me in ieder geval ongemakkelijk bij het woord.

De ergernis komt vermoedelijk omdat – google maar eens- we in Nederland omkomen in de kennisnetwerken. Ieder verband lijkt zich als kennisnetwerk te willen profileren. Tegelijkertijd kan aan het woord niets speels, niets beeldends worden gehaakt. Netwerk klinkt technisch, kennisnetwerk klinkt als een taai geheel, waarin je verstrikt kunt raken.

In een zeer lezenswaardige uitgave (Odenthal et al. 2011: Kennisnetwerken- over de mogelijkheden en beperkingen van kennisnetwerken. Uitgave van de VO-raad, te downloaden op www.vo-raad.nl) maken de auteurs duidelijk wat kennisnetwerken zijn, welke voorwaarden van belang zijn voor het ontwikkelen en onderhouden van een kennisnetwerk en waarom het toch weerbarstig lijkt om in het onderwijs dergelijke netwerken te realiseren.

Aan de conclusies rond met name die weerbarstigheid voeg ik graag mijn vermoeden toe, dat een deel van de weerbarstigheid ook te vinden is in de term zelf: kennisnetwerk. Er zit iets in die term, dat mensen doet afhaken.

Dat is jammer, want het belang van dergelijke netwerken is groot. Alom wordt steeds meer de nadruk gelegd op de betekenis van kennis delen, op kennisontwikkeling en sociaal leren, op (zelfsturend, collegiaal) horizontaal leren, op connectivisme en eigenaarschap. Het is dus zaak goed acht te slaan op wat in de publicatie aan voorwaarden voor kennisnetwerken wordt genoemd.

Ik pleit daarnaast voor een meer tot de verbeelding sprekende terminologie voor kennisontwikkeling in netwerken. Ik waag het met de metafoor van de gehaakte, of liever nog te haken, beddesprei. Ik stel mij een groep hakers voor, die zich in gezamenlijkheid aan het haken van de sprei zetten. Er is ruimte voor de deskundigheid en ervaring van iedere haker, er ontstaan mooie (open!) verbindingen en tijdens het geconcentreerde werken ontstaat een sociaal verband, waarin ook tacit knowlegde wordt gedeeld. 

Er is geen gevaar voor verstrikt raken: het patroon is open en biedt ook mogelijkheden om nieuwe wegen te volgen, of om af of aan te haken. Er is duidelijkheid rond het doel: er komt een gehaakte beddesprei tot stand. En als die af is, besluit de groep om uiteen te gaan, nogmaals een haakwerk op te pakken of om over te stappen op quilten.

Ik geef mijn metafoor graag voor een betere, maar ik hoop dat de ondertoon van mijn beeld beklijft: leren in verbinding, kennis delen in netwerken moet wel tot de verbeelding spreken!