Het Muziek Opleiders Akkoord

7 oktober 2020

Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s. Dat betekent dat alle pabo’s werken aan de kwaliteit van het muziekonderwijs, waardoor er een nieuwe generatie leerkrachten op weg is. Dat doen de pabo’s in samenwerking met de conservatoria en het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling kent een looptijd van drie jaar), hebben de opleidingsinstituten besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan. Een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland! Dit wordt op woensdag 7 oktober as. bezegeld met het MuziekOpleidersAkkoord. Uitleg over het Akkoord vind je in deze korte animatie.

Op 7 oktober vieren we de ondertekening van het MuziekOpleidersAkkoord. Hierin sluiten de pabo's en de conservatoria een samenwerking voor de lange termijn. Een bijzonder moment, omdat dit een enorme stap is op weg naar muziekonderwijs voor álle kinderen op álle basisscholen van Nederland.

Lees verder

Aan het MuziekopleidersAkkoord ligt een manifest met onderlegger ten grondslag. In het manifest wordt aangegeven wat er nodig is voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen. 

Lees verder


In de onderlegger wordt de achtergrond van het MuziekOpleidersAkkoord beschreven. Welke plek neemt muziekonderwijs in de pabo en het conservatorium in en hoe draagt de samenwerking bij aan het verstevigen en verbeteren van die plek.

Lees verder