Nationaal Programma Onderwijs

Leervertragingen inhalen en onderwijs verbeteren

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar.

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs, van basisschool tot universiteit.

De jongste generaties in ons land worden hard geraakt. Het leren is vertraagd, en het sociale leven stond lang stil. Iedereen in het onderwijs werkt zich ondertussen een slag in de rondte. Deze pijn van de pandemie verdient extra aandacht.

Daarom trekt de overheid de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs.

Op de website: NPO Onderwijs staat meer informatie over achtergronden en doelstellingen

Op dit themagedeelte wordt ingezoomd op de kansen en mogelijkheden van dit programma voor het primair onderwijs en de pabo's. Daarnaast worden relevante nieuwsitems verzameld en gepubliceerd.

Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW in juni duidelijk. Het ministerie verzamelt en beantwoordt al wel veel gestelde vragen over het NPO in de Q&A NPO op haar website. 

Lees verder

NPO betekent voor het hoger onderwijs ondermeer korting op het college, cursus- en lesgeld.

Meer informatie vindt u op de website npoonderwijs.nl