Digitale geletterdheid in de pabo

Met ingaan van het schooljaar 2022-2023 wordt gestart met de bijstelling van de kerndoelen digitale geletterdheid. Omdat het een leergebied dat nog niet verankerd ius in de huidige kerndoelen, moet dit vanaf de basis worden opgebouwd.

Lees verder

Iedereen zal het erover eens zijn dat leerlingen niet alleen ‘gewoon’ moeten leren lezen en schrijven. Ze moeten ook leren veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. En ze moeten zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar. 

Lees verder

FutureNL is een onafhankelijke stichting met ANBI-status. Om alle leerlingen van Nederland te bereiken kiezen we ervoor om ons activiteiten te laten plaatsvinden op scholen: basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en PABO’s. FutureNL zijn hierbij gericht op zoveel mogelijk impact en doen dit door middel van growth hacking, co-creatie en samenwerking met scholen, private en publieke partners.

Lees verder

Digi-doener lessen voor pabo-studenten. Deze bestaan uit een handleiding, een lesbrief voor de leerling en slides voor op het scherm

Lees verder

Samen met docenten van de pabo's zijn Digi-doener lessen ontwikkeld. Deze bestaan uit een docentenhandleiding, lesbrief voor de student en slides voor het scherm.

Lees verder

Het benutten van de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs en wat dit vraagt van docenten en instellingen, staat centraal in de doelstellingen van het Versnellingsplan. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. In het plan wordt uitgebreid stilgestaan bij digitale geletterdheid en de betekenis voor de student en docent.

Lees verder