Actualisatie kerndoelen PO, VO en (V)SO

kerndoelen richting gevend voor de kennisbases

SLO is in opdracht van het ministerie van OCW gestart met het actualiseren van de kerndoelen. Met kerndoelen geeft de overheid helderheid over wat scholen leerlingen moeten aanbieden en wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.De huidige kerndoelen zijn niet actueel en ruim geformuleerd. Dit geeft onduidelijkheid bij leraren over wat moet en mag en leidt tot werkdruk en overladenheid. Met concrete en actuele kerndoelen kunnen we leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij.​

SLO is in 2022 gestart met de actualisatie van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook wordt er gewerkt aan een advies over functie en inhoud van het Referentiekader Taal en Rekenen. ​In 12 maanden ontwikkelen teams van leraren po en onderbouw vo, vakexperts, curriculumexperts en een procesregisseur actuele conceptkerndoelen. Later volgt het besluit of ook de resterende leergebieden worden geactualiseerd. Ga voor meer informatie over de actualisatie van de kerndoelen naar de webplatforms per leergebied op www.actualisatiekerndoelen.nl. Bekijk ook onze infographic.

.

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de kerndoelen Nederlands. De startnotitie is een van de documenten die het vertrekpunt markeren van de actualisatie.

Een team, bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts zullen het komende jaar werken aan de actualisatie. Zij doen dit onder leiding van een procesregisseur. De teamleden stellen zich graag aan je voor evenals de procesregisseur.

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de kerndoelen rekenen en wiskunde. De startnotitie is een van de documenten die het vertrekpunt markeren van de actualisatie.

Een team, bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts, zal het komende jaar werken aan de actualisatie. Zij doen dit onder leiding van een procesregisseur. De teamleden en de procesregisseur stellen zich graag aan je voor.

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de kerndoelen burgerschap. De startnotitie is een van de documenten die het vertrekpunt markeren van de actualisatie.

Een team, bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts zullen het komende jaar werken aan de actualisatie. Zij doen dit onder leiding van een procesregisseur. De teamleden stellen zich graag aan je voor.

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de kerndoelen digitale geletterdheid. De startnotitie is een van de documenten die het vertrekpunt markeren van de actualisatie.

Een team, bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts zullen het komende jaar werken aan de actualisatie. Zij doen dit onder leiding van een procesregisseur. De teamleden stellen zich graag aan je voor evenals de procesregisseur.